Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 5      2 Nisan 2011 Ara     

Yıllık Plan, Günlük Plan ve Örnekleri

Yıllık Plan

Yıllık plan; bir eğitim-öğretim yılı içerisinde kazandırılması düşünülen hedefler ve davranışları, ele alınacak kavramları, gezi-gözlem etkinliklerini, özel gün ve haftalara ilişkin etkinlikleri ve bu etkinliklere ailenin katılımının nasıl olacağını içeren ana plandır. Bu ana planda, belirlenen etkinliklerin nasıl uygulanacağı ile ilgili eğitim durumları ve değerlendirmenin farklı boyutlarda nasıl yapılacağı da ana hatlarıyla yer almalıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi, yıllık plan hazırlama öğretmenin bir yıl için seçtiği hedefleri, davranışları, kavramları ve diğer etkinlikleri toplu olarak görmesi açısından önemlidir. Yıllık planın hazırlanması bir yıllık eğitim-öğretim döneminin daha verimli kullanılmasını sağlar.

Soru

Sizce yıllık plan hazırlamak gerekli midir? Neden?

Günlük Plan

Günlük plan; bir gün içinde kazandırılması düşünülen hedefleri ve davranışları, eğitim durumlarını ve değerlendirme bölümlerini içermektedir. Günlük plan, yıllık plana kıyasla daha ayrıntılı bir plandır. Günlük planda özellikle eğitim durumlarının ayrıntılı bir biçimde ve birbirleriyle bağlantılı olarak düşünülmesi gerekmektedir. Aynı şekilde değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı ve kullanılacak değerlendirme materyallerinin neler olacağı da açık ve anlaşılır biçimde belirtilmelidir.

Soru

Günlük plan, öğretmene ne yarar sağlar?

Yıllık ve Günlük Plan Örnekleri

Yıllık plan örneği 1

Yıllık plan örneği

Yıllık plan örneği 3

Yıllık plan örneği 4

Yıllık plan örneği 5

 

GÜNLÜK PLAN ÖRNEĞİ I

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANAOKULU

2001/2002 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

5-6 Yaş Grubu Günlük Eğitim Programı

Uzman Ebru Boyacılar
Doç. Dr. Gelengül Haktanır 02. 10. 2002

GÜNLÜK PLAN

I- HEDEFLER VE KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR

Bilişsel Alan ve Dil Alanı

Hedef (1): Gözlem yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyleme (boyut, renk, biçim, işlev, koku, ses, tat vb. )
2. Gözlenen durumlarla ilgili sonuçları söyleme (benzerlikler, farklılıklar, farklı gruplamalar vb. )

Hedef (4): Verilen nesne, olay ya da varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Verilen nesneleri renklerine göre gruplama
2. Verilen nesneleri şekillerine göre gruplama
3. Verilen nesneleri boyutlarına göre gruplama
4. Verilen nesneleri miktarlarına göre gruplama
5. Verilen nesneleri dokunsal duyumlarına göre gruplama
6. Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre gruplama
7. Verilen nesneleri kullanım şekillerine göre gruplama
8. Verilen nesneleri elde ediliş şekillerine/yapıldığı malzemelere göre gruplama

Hedef (10): Zamanla ilgili bazı kavramlar ile belirli etkinlikler arasında ilişki kurabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanma
2. Belli etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uygun davranma

Psikomotor Alan

Hedef (3): El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
6. Değişik araçlar kullanarak şekiller çizme
7. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlama
8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirme
10. Değişik malzemeleri istenilen nitelikte kesme

Hedef (5): Büyük kaslarını kullanarak güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Kollarını ve bacaklarını kullanarak nesneleri itme, çekme ve döndürme
2. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri kaldırma
3. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belli bir mesafeye gitme

Özbakım Becerilerinin Gelişimi

Hedef (3): Sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Gerektiğinde, el, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkama.
2. Tuvalet gereksiniminin giderilmesine yönelik uygun işleri yapma
3. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma
4. Yiyeceklerin temizliğine dikkat etme
5. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutma

Hedef (4): Sağlıklı yaşayabilmek için dinlenmeyle ilgili davranışları gösterebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Yorulduğu durumlarda dinlendirici bir etkinliğe katılma
2. Dinlenme ya da uyku için gerekli hazırlıkları yapma 3. Belirlenen saatte dinlenme/uyuma

Sosyal-Duygusal Alan

Hedef (6): Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Grup etkinliklerine kendi isteği ile katılma
2. Grupta sorumluluk almaya istekli olma
3. Aldığı sorumluluğu yerine getirme
4. Gerektiğinde lideri izleme
5. Gerektiğinde liderliği üstlenme
6. Grup etkinliklerinde grubun görüş ve amaçlarını benimsediğini gösterme
7. Kendine ve başkalarına ait farkındalıkları dikkate alarak çözüm yolları önerme

Hedef (11): Estetik özellikler taşıyan özgün ürünler oluşturabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Müziğe uygun özgün şarkı söyleme
2. Estetik bedensel hareketlerle dans etme, yürüme
3. Resim, el işi vb. sanat etkinliklerinde özgün ürünler yapma

II – EĞİTİM DURUMU

1. Etkinlik: Serbest Etkinlikler
Öğretmen güne çocukların oyun köşelerini hazırlayarak başlar. Bir masaya yoğurma maddesi, bir masaya boya kalemleri ve kağıtlar konabilir. Minderli bir köşeye öykü kitaplarının bulunduğu raflar düzenlenebilir. Başka bir masaya veya halının üstüne yapılandırılmamış oyuncaklar (lego veya nopper gibi) konabilir. İsteyen serbest oyun alanlarına, isteyen istediği masaya geçebilir. Grup tamamlanıp çocuklar seçtikleri alanlarda oyunlarını oynadıktan sonra, öğretmen oynadıkları alanları toplayan çocukların minderlerin üstüne oturarak beklemelerini ister. Çocuklarla bugün okulda neler yapacaklarına ilişkin olarak sohbet edilerek, güne uyum sağlamaları kolaylaştırılır. Temizlik ve tuvalet ihtiyaçları giderildikten sonra kahvaltı (kuşluk) için masalara geçilir. Yenilip içilen gıdalarla ilgili olarak sohbet de edilebilir.

2. Etkinlik: Kavram Eğitimi ve Türkçe Dil Etkinliği
Öğretmen birkaç gün öncesinden çocuklardan herhangi bir kapak (şişe kapağı, kavanoz kapağı, deodorant kapağı, deterjan kapağı gibi. . . ) alıp evlerinden getirmelerini istemiştir. Getirilen kapaklar masa veya halı üstüne dizilerek çocuklarla çevresine oturulur. Çocuklardan getirdikleri kapakların yerine kendilerini koyarak kapağı tanıtmaları istenir. Örn. “Ben bir parfüm kapağıyım, içimde parfüm vardı, annem çok sevdiği için sıktı, sıktı bitirdi. Kırmızı renkliyim, yuvarlak şeklindeyim. ” “Ben bir kavanoz kapağıyım, içimde toz şeker vardı. Beyaz renkliyim ve ben de yuvarlağım. ” Böylece konuşulurken bir çocuk bütün sınıfı tuvalete çağırır ve şöyle diyebilir.

“Ben klozet kapağını seçmiştim, evden getiremediğim için burada söylemek istiyorum. . . ” Bütün çocuklar konuştuktan sonra bütün kapakların yuvarlak olduğuna dikkat çekilir. Daha sonra “şimdi herkes ayağa kalksın ve sınıfta yuvarlak olan bir şey bulup getirsin. ” şeklinde yönerge verilir, herkes bir diğerinin getirdiklerini inceler ve malzemeler tekrar yerine bırakılır. Mutfak eşyaları köşesindeki tabak ve bardakların, lego oyuncakların takmaya yarayan yerlerinin, topların ve sepetlerin taban ve ağızlarının yuvarlak şeklinde olduğu böylece gözlemlenir. Daha sonra öğretmen yuvarlak kavramına kırmızı renk kavramını da eklemeyi planladığı için “şimdi benim söylediğim arkadaşınız kalksın kırmızı bir lego, kırmızı bir top. . . getirsin. ” diyebilir. Veya fiziksel oyun ile devam edilip öğretmen sesini melodik olarak kullanarak şöyle de diyebilir: “Üstünde, kırmızı bluz olanlar ellerini iki kere çırpsın. ”, “Kırmızı çorabı olanlar kalksın 4 kere zıplasın. ”, “Kırmızı tokası olanlar yerde 3 kere yuvarlansın. ” gibi. Öğretmen bu fiziksel oyunu oynatırken, komutlarını vermeden önce çocukların giysi ve tokalarına göz gezdirip hemen o anda karar verebilir.

3. Etkinlik: Fiziksel Etkinlik (Kapak Dansı)
Öğretmen ritmi çok hızlı olmayan bir kaseti daha önceden eğitim ortamına getirir. Çocuklara istedikleri bir kapağı düşünerek, o kapak olsalardı nasıl dans ederlerdi diye hayal etmelerini ve müziğin ritmine uygun olarak dans etmelerini söyler. Kendisi de bir örnek yapabilir. Örn: “Ben bir gazoz kapağıyım, klik diye açıldım, foşşş diye saçıldım. ” gibi sözler de ekleyerek kendi istediği hareketleri ritmik bir şekilde yapar. Müzik durdurulur. Çocukların masalara geçmeleri istenir.

4. Etkinlik: Bilişsel Etkinlik
Ek1’deki bilişsel test kağıtları çocuklara dağıtılıp yönergesi açıklanır ve çocukların yapması beklenir. Yuvarlakları ayırt edemeyen çocuk varsa, onlar günlük plan değerlendirmesinde belirtilerek daha sonra farklı etkinliklerle bu kavramları anlamaları sağlanabilir.

Bu etkinlik bittikten sonra toplanma, temizlik, yemek etkinlikleri gerçekleştirilir. Yemekten sonra dinlenme, daha sonra da ikindi kahvaltısı saatleri vardır. Kahvaltıdan sonra çocuklar masa başına çağrılır ve sanatsal etkinliğe geçilir.

5. Etkinlik: Sanatsal Etkinlik
Her bir çocuğa kırmızı elişi kağıtları, makas, uhu, gazlı kalem dağıtılır ve çocuklara elişi kağıtlarının beyaz yüzlerini çevirerek yuvarlak/çemberler çizmeleri söylenir. Bu yuvarlakları çocukların keseceği ve yan yana başka bir kağıda yapıştırarak tırtıl veya başka bir hayvan oluşturabilecekleri belirtilir. O nedenle kesebilecekleri büyüklükte çizerlerse, onlar için daha kolay olacağı vurgulanır, gerekirse aralarında dolaşılarak çizimlerine rehberlik edilebilir.

Çocuklar uhuları kendileri sürerek, istedikleri gibi yapıştırarak tırtıllarını veya diğer hayvanlarını oluşturup sonra gazlı kalemlerle detaylarını tamamlayabilirler. Böylece halka sayıları ve büyüklükleri farklı, çocukların kesme becerileri de farklı olduğu için farklı düzgünlükte yuvarlaklardan oluşan “kırmızı tırtıllar” ordusu veya diğer kırmızı hayvanlar sınıfın panosunda yer alabilir.

6. Etkinlik: Bahçede Oyun
Çocuklar bahçeye çıkıp toprağa yatıp, vücutlarını birleştirerek yerde çemberler oluşturabilirler. En büyük – en küçük – ortanca büyüklükteki çemberler bulunur. Her çemberin kaçar çocuktan oluştuğu konuşularak karşılaştırma, gruplama yapılır, sayı kavramı pekiştirilmiş olur.

Bu etkinlikten sonra, ebeveynlerin gelme saati yaklaştıysa bahçede serbest oyuna geçilir. Ebeveyni gelen vedalaşarak evine gönderilir. Bir sonraki gün için istenecek bir malzeme varsa veya bir yere gidilecekse hatırlatılır. Çocuk ertesi gün için de heveslendirilmiş olur.

III – DEĞERLENDİRME

Günlük programın değerlendirmesi üç boyutta ele alınır. Aşağıda sıralanan sorular ya da benzerlerine yanıt aranır.

Programda hedefler doğru seçilmiş midir? Yaş düzeyine uygun mudur? Etkinlikler bu hedeflere ulaşmada uygun ve yeterli olmuş mudur? Öğretmen malzeme ve materyalini önceden hazırlayıp uygulamada başarılı olabilmiş midir? Çocuklar kazanılması beklenen davranışları kazanabilmişler midir?

GÜNLÜK PLAN ÖRNEĞİ II

MARMARA ÜNİVERSİTESİ OKUL ÖNCESİ
UYGULAMA OKULU

Öğ. Görevlisi: Elif Kurtuluş
Eğ. Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Rengin Zembat

GÜNLÜK PLAN

Yaş Grubu: 5 – 6

I. HEDEFLER VE BU HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR

Psikomotor Alan

Hedef: El ve göz koordinasyonu gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Küçük nesneleri toplama
2. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirme

Hedef: Büyük kaslarını kullanarak belli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri kaldırma
2. Çeşitli ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belli bir mesafeye gitme

Sosyal-Duygusal Alan

Hedef: Duygularını fark edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Duygularını söyleme
2. Duygularını müzik, dans ve benzeri yollarla ifade etme

Hedef: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılma
2. Grupta sorumluluk almaya istekli olma

Bilişsel Alan ve Dil Alanı

Hedef: Gözlem yapabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Değişik durumlarda gözlemlediklerini söyleme (boyut, renk, biçim, işlev, koku, ses, tat vb. )
2. Gözlenen durumlarla ilgili sonuçları söyleme (benzerlikler, farklılıklar, farklı gruplamalar vb. )

Hedef: Verilen nesne, durum ve olayları çeşitli özeliklerine göre sınıflayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
6. Verilen nesneleri kullanım amaçlarına göre sınıflama
7. Verilen nesneleri kullanım şekillerine göre sınıflama

Hedef: Sesleri ayırt edebilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Verilen sesin kaynağını söyleme
2. Verilen sesin özelliğini söyleme

Hedef: Dili etkili bir şekilde kullanabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Nesne, durum ya da olayı anlaşılır şekilde açıklama

Özbakım Becerileri

Hedef: Sağlıklı yaşayabilmek için gerekli temizlik kurallarını uygulayabilme

Kazanılması Beklenen Davranışlar:
1. Gerektiğinde, el-yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkama
2. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanma

II. EĞİTİM DURUMU

Etkinlik: Fen ve Doğa – Türkçe Dil – Sanat

Öğretmen, çocuklar okula geldiğinde, hangi köşede oynamak istediklerini sorar ve onlarla neler yapmayı düşündükleri ile ilgili konuşur. Çocuklar tercih ettikleri köşelere giderek çalışmalarını sürdürürler. Çocuklar oyunlarını oynarken öğretmen de zaman zaman yanlarına giderek oyunlarına katılır ve sorularla çocukların çalışmalarında temel noktalara dikkatlerini çeker ve çocukları gözlemler.

Serbest zaman çalışması sona erdikten sonra çocukların kullandıkları materyalleri yerlerine kaldırmalarını ve giyinerek bahçeye çıkmalarını söyler. Çocuklar bahçeye çıktığında herkes kendisi için bir yer seçer ve oturur. Öğretmen çocuklardan gözlerini kapatmalarını ve çevrelerini dikkatle dinlemelerini ister. Gözleri kapalı olan çocuklar çevrelerinde duydukları sesleri tanımaya çalışırlar, her sesle ilgili tahminde bulunurlar. Daha sonra gözlerini açar ve sesini duydukları nesneyi ya da canlıyı bulmaya çalışırlar. Sesini duydukları nesne ya da canlıyı inceleyerek özelliklerini söylerler.

Çocuklarla okul bahçesi gözden geçirilerek, çocuklara poşetler verilir ve bitkilere zarar vermeden toplayabildikleri nesneleri poşetlere koymaları istenir. Toplama işlemi bittikten sonra sınıfta bütün materyaller masa üstüne konur. Çocuklarla birlikte her bir materyal, bitkiler, kağıtlar, tahta parçaları, taşlar vb. şeklinde sınıflanarak farklı kutulara konulur. Bu çalışma sürdürülürken çocuklarla toplanan nesnelerin neler olduğu, hangi özelliklere sahip oldukları hakkında konuşulur. Sınıf 3 ya da 4 gruba ayrılır. Her grup bir graf kağıdı alarak topladıkları nesnelerle bir kompozisyon oluşturarak çalışmalarını sürdürür. Çalışmaları bittikten sonra her grup çalışmalarını anlatır. Çocuklar ellerini yıkayarak bireysel temizliklerini gerçekleştirirler.

Etkinlik: Drama-Müzik

Öğretmen “Duygunu aynada göster” dramasını yapmak için çocukları daire şeklinde oturtur. Birinci çocuğa bir ayna verir. Çocukların aynaya bakarak, öğretmenin “Yumuşak güzel bir hediye aldın ve mutlu oldun!” bunu göster şeklinde verdiği yönergelere göre duygularını yüz ifadeleri ile belirtmeleri sağlanır. Daha sonra çocuklar sınıf içindeki materyalleri kullanarak müzik aletleri oluştururlar ve bu aletlerle ritim tutarak şarkı söylerler.

Etkinlik: Oyun-Dramatizasyon

Sınıftaki minderler çocuklarla birlikte iki ayrı küme halinde farklı köşelerde üst üste konur. Öğretmenin bir müzik aleti ile başla komutu vermesiyle, her gruptaki çocuklar teker teker minderleri karşı tarafa götürüp üst üste koyarak birer kule oluştururlar. Kuleyi önce bitiren grup anlatılacak olan hikayeyi canlandıran ilk grup olur.

Öğretmen, bir hikaye anlatır. Hikaye anlatım sırasında sorular sorarak çocukların katılmasını sağlar. Hikaye tamamlandıktan sonra, hikayenin canlandırılmasında kullanılabilecek materyaller, çocuklarla birlikte hazırlanır ve gruplar sıra ile hikayeyi canlandırırlar.

Etkinlik: Okuma-Yazmaya Hazırlık

Öğretmen, bahçeden ve sınıf içinden toplanan nesneleri masa üstüne koyarak, “Sert olanlar hangileri?”, “Yumuşak olanlar hangileri?”, “Bunlardan başka sert yumuşak olan nesneler hangileridir?” şeklinde sorular sorar. Çocukların cevaplarında onlara rehberlik eder. Bu çalışma tamamlandıktan sonra daha önceden hazırlamış olduğu çalışma sayfalarını dağıtarak resmi tamamlamalarını ve sert yumuşak olan nesneleri farklı bir renkle göstermelerini ister.

III. DEĞERLENDİRME

– Çocukları gözlemleme
– Kompozisyon çalışmalarını inceleme
– Çalışma sayfalarını analiz etme
– Günlük programın uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklık ya da sorunları belirleme