Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 10      18 Ocak 2015 Ara     

Yatırım Türünü Belirlemede Rol Oynayan Etkenler

Amaç 7

Yatırım türünü belirlemede rol oynayan etmenler hakkında bilgi sahibi olmak

Yukarıda anlatılan tasarrufu değerlendirme şekillerinden birisini öbürüne tercih etmek ya da herhangi birisini önermek mümkün değildir. Ekonomik koşullara, günün şartlarına göre aile kendisi için en uygun olan şekli seçmek zorundadır. Bunu yaparken yatırımı seçmesinde kendisini yönlendirecek etkenleri de göz önünde tutması gereklidir. Ailelerin yapacakları yatırımın türünü belirlemede bazı etkenler rol oynamaktadır. Bu etkenler Kişisel ve Finansal Etkenlerdir.

1. Kişisel Etkenler

a- Yatırımcının Bilgisi ve Zamanı: Ailenin ticari ve finansal konulardaki bilgisi ve bilgisini geliştirmek amacıyla ayırabileceği zaman oldukça önemlidir. Kişilerin ekonomik konulardaki düşünce ve davranışları eğitim düzeylerine ve bu konudaki bilgilerine bağlıdır. Finansal konularda yeterince bilgisi olmayan bir kişi menkul kıymetler ile ilgili bir araştırma yapıp bunları değerlendiremez. Bu nedenle menkul kıymetlere yatırım yapmaktan kaçınır.

b- Yatırımcının Yaşı ve Sağlık Durumu: Kişinin yaşı ve sağlık durumu yatırımın amacını etkiler. Genç birisi geleceğini garantiye almak ve mal varlığını artırmak amacıyla yatırım yapabilir. Yaşlı ve sağlık sorunu olan birisi ise elindeki parayı nakit veya hemen nakde çevrilebilir bir durumda saklamak isteyebilir. Bazı insanlarda heyecan duymak istemezler ve riski az olan ya da risksiz alanlara yatırım yapabilirler.

2. Finansal Etkenler

Aileler büyük fedakârlıklar sonucu elde ettikleri tasarruflarını yatırımlara yönlendirirken başlıca dört konuya çok fazla önem vermek zorundadırlar.
Bunlar;
• Mevcut tasarruflarının değerini korumak
• Mevcut tasarruflarına değer artışı sağlamak
• Devamlı bir gelir elde etmek
• Risk almamak

Mevcut tasarrufların değerini korumak, mevcut tasarrufları olumsuz yönde etkileyen tek etmen sürekli enflasyondur. Enflasyon nedeni ile para gün geçtikçe değerini yitirmektedir. Buna karşılık elde edilen faiz geliri genellikle enflasyon artış hızının gerisinde kalmaktadır. Bu durumda tasarruf sahibi sürekli bir gelir kaybına uğramaktadır. Bu durumun önüne geçmek için tasarrufların enflasyon artış hızının üzerinde gelir getiren alanlara yatırılması düşünülmektedir. Bu konudaki en ideal yatırım ortamı olarak da gayrimenkule yapılan yatırım görülmektedir. Değer artışı sağlamak ise tasarruf sahibinin varmayı amaçladığı ikinci bir hedeftir. Ancak değer artışı sağlamak riskli bir amaçtır. Gelirden çok yatırılan tasarrufta artış isteniyor ise hisse senedi almak en uygundur. Ancak hisse senedi seçerken çok dikkatli olmak gerekir.

Gayrimenkullere yatırım yapılarak da değer artışı sağlanabilir. Yeni iskan alanı olabilecek yerler, turizme açılabilecek yerler kısa zamanda çok fazla değer artışı sağlayan yatırımlardır. Ancak bu gibi yerleri önceden tahmin edip yatırım yapmak oldukça zor ve riski olan işlerdir. Devamlı gelir elde etmek isteğinin hâkim olduğu durumlarda hisse senedi, tahvil, mevduat sertifikası gibi yatırımlar uygun görülmektedir. Ancak bu durumda mevcut tasarrufların değerini korumak oldukça zorlaşır. Yine bu tür yatırımlarda daima bir miktar risk payı vardır.

Görüldüğü gibi tasarrufların hangi yöne kanalize edileceğine karar vermek en az tasarruf yapmak kadar zor bir olaydır. Belirli bir kural ya da yöntem söylemek oldukça zordur. O günün ekonomik ve politik ortamı içerisinde olayı değerlendirip günün şartlarına en uygun karar vermek gerekir.

Sıra Sizde

Yatırım türünü belirlemede rol oynayan etkenleri sınıflandırınız.