Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 8      10 Ocak 2015 Ara     

Yaşam Standardı Ve Düzeyi

Amaç 1

Yaşam standardı ve düzeyi arasındaki farkın ne olduğunu ayırt etmek

Yaşam standardı; mal ve hizmet talebinin ve bu mallara karşı geliştirilmiş, tutum ve alışkanlık değerlendirmeler bütününün bileşimidir. Yaşam standardı, aile ekonomisinde isteklerin karşılanmasındaki memnuniyet ya da refah standardıdır. Yaşamsal önem taşıyan hoşnutluklar, unsurlar toplamıdır. Yaşam standardı ailenin inançları, değer yargıları, istekleri, amaçları ve standartlarının yansıdığı mal ve hizmetlerin ve tüketim modelinin bileşimidir.

Yaşam standardı deyimi genellikle kamu yararına olan politik ve ekonomik amaçlardan söz ederken kullanılmaktadır. Çoğunlukla toplumda bir ekonomik sistemin sunduğu mal ve hizmetlerin nitelik ve niceliklerini kastetmektedir. Birçok toplumda yaşam standardı, tarihi gelişim içerisinde yükseliş göstermektedir. Aile ekonomisinde ise yaşam standardı arzu edilen yaşam düzeyi anlamında kullanılmaktadır. Yaşam standardı genellikle bireylerin yaşam düzeyinden yüksektir.

Davis’e göre yaşam standardı tanımı: Bir birey ya da grubun önem ve ciddiyetiyle elde etmeye ulaşmaya çalıştığı ulaşılmış ise sürdürülmeye, tehdit altında ise korunmaya, yitirilmiş ise yeniden ele geçirilmeye çabalanan yaşam düzeyidir.

Bir toplumda bireylerin kullanımına farklı kalite, kantite ve çeşitlilikte mal ve hizmetler sunulmaktadır. Aile ekonomisinde bireylerin kullanıma sunulan mal ve hizmetleri tüketme düzeyi ise ailenin yaşam düzeyini oluşturmaktadır. Aile ve bireylerin tüketim tercihleri ise ailenin ve bireyin bakış açısına göre biçimlenmektedir. Aile ekonomisinde standartlar ve seviyeler ailenin bakış açısına göre tanımlanabilmektedir.

Ailede yaşam seviyesi ve yaşam standardı

Sıra Sizde

Aile ekonomisinde yaşam standardı ile yaşam düzeyi arasındaki farkı açıklayınız.