Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi      Ünite 1      8 Nisan 2011 Ara     

Vücut Boşlukları

İnsan vücudunda bulunan organların birçoğu, vücudun içinde bulunan boşluklar­da bulunur. Bunlar, birisi vücudun arka kısmında (dorsal); diğeri ön kısmında (ventral olarak) yerleşmiş iki ana boşluk şeklindedir. Dorsal boşlukta beyin ve omurilik, ventral boşlukta ise torakal ve abdominopelvik boşluk bulunmaktadır. Dorsal boşluğun üst kısmında cranial boşluk, buradan aşağıya doğru uzanan da­ha dar ve uzun boşluk, vertebral (spinal) boşluktur. Cranial boşluk içinde beyin, vertebral boşluk içinde ise omurilik bulunur.

İnsan vücudundaki dorsal ve ventral boşluklar

Soru

Vücut boşluklarını birbirinden ne ayırmaktadır?

Ventralde ise; göğüs boşluğu olarak da bilinen torakal boşluk ile daha alt kı­sımdaki abdominopelvik boşluk arasında diaphragma adı verilen kaslı bir özel ya­pı vardır. Karın boşluğu olarak da bilinen abdominal boşluk ile daha alt kısımda­ki boşluğu oluşturan pelvis boşluğunu ayıran özel bir anatomik yapı yoktur. Diaphragma’nın üstünde bulunan göğüs boşluğunda plevra, altındaki boşlukta ise periton adı verilen ince özel zarlar bulunmaktadır. Göğüs boşluğu içinde, akci­ğerlerin arasında, pericardium (perikard) adı verilen ve içinde kalbin bulunduğu özel bir zar bulunmaktadır. Böylece plevra, perikard ve periton boşluklarının var­lığından da bahsedilmektedir.