Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi      Ünite 1      8 Nisan 2011 Ara     

Vücut Bölgeleri

Anatomik duruşa sahip bir vücut üzerinde, insan vücudu dışarıdan bakıldığında iki ana başlık altına incelenir. Bunlar; Aksiyal (axial) kısım. Burada baş, boyun, göğüs (thorax), karın (abdomen) ve leğen (pelvis) bulunur. Uzuvlar (ekstremiteler, üyeler, ya da appendikular kısım) üst ekstremitelerde; omuz, kol, dirsek, ön-kol, bilek ve el bulunur alt ekstremitelerde; kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bilek­leri ve ayak bulunur.

Anatomik duruşta insan vücudunun kısımları

Soru

Vücudun bölgeler şeklinde tanımlanması bize ne gibi yararlar sağlar?

Anatomik bölge ve organ yerlerinin vücudun dışından tanımlanmasına getirdi­ği pratik kolaylıklar nedeniyle, karın ön duvarı alt bölgelere ayrılmıştır.

Bu alt bölgelere ayırma işlemi iki farklı şekilde yapılabilmektedir.

– Karın bölgesi bir sagittal, bir de transvers çizgi ile 4 (dörde) ayrılarak “kad­ranlar şeklinde ayrılabilmektedir.
– İki adet sagittal, iki adet transvers çizgi çekilerek abdominal bölge dokuz (9) kısımda bölgeler şeklinde tanımlanabilmektedir. Her iki tanımın kullanılması devam etmektedir.

Karın ön duvarının alt bölgelere ayrılması

Abdominal bölgenin isimleri (kadranlar); sağ üst kadran, sol üst kadran, sağ alt kadran, sağ alt kadran

Abdominal bölgenin dokuz bölgeye ayrıldığındaki adlandırılması

Türkçe anlamları Latince adları
Sağ ve sol hipokondriyak bölgeler Regio hypochondriaca dexter et sinister
Epigastrik bölge Regio epigastrica
Sağ ve sol yan bölgeler Regio lateralis dexter et sinister
Göbek bölgesi Regio umbilicalis
Sağ ve sol kasık bölgeleri Regio inguinalis dexter et sinister
Pubik bölge Regio pubica