Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar      Ünite 7      16 Şubat 2011 Ara     

Uygulama Planı Aşamaları

Halkla ilişkiler programı için hazırlanabilecek bir uygulama planı belli başlı işlerin yapılmasını gerekli kılar. Bu işleri aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür. 1.Uygulama şeması 2.Uygulama takvimi 3.Uygulama kontrol listesi Aşağıdaki bölümde, uygulama planını oluşturan aşamaları örneklerle ve ayrıntıları ile bulacaksınız.

Uygulama Şeması

Bir halkla ilişkiler çalışmasının uygulama planı içinde yer alan uygulama şeması, görev dağılımının, kimin hangi işten sorumlu olduğunun kişi ya da kuruluş bazında yapıldığı grafik anlatımdır.

Yerine getirilmesi gereken birden fazla halkla ilişkiler taktiği söz konusu olduğunda, çalışmanın başlangıç aşamasında, yapılacakların belli bir düzen içinde sıralanması gerekir. Örneğin, ellinci kuruluş yılını kutlayan ECA için halkla ilişkiler firması bir dizi etkinlik düzenlemiştir. Bu etkinlikleri, basın toplantısı, sergi, yılbaşı armağanı olarak dağıtılacak bir kitap, konser, konser kitabı, resepsiyon, belgesel hazırlanması, yarışma ve aile pikniği şeklinde sıralayalım. Bu etkinliklerden basın toplantısını ele alıp, basın toplantısı ile ilgili bir uygulama şeması hazırlayalım:

Sıra Sizde 2

Uygulama şeması hazırlamanın halkla ilişkiler açısından önemi nedir?

Uygulama şeması, görev dağılımının, kimin hangi işten sorumlu olduğunun kişi ya da kuruluş bazında yapıldığı grafik anlatım olduğun göre, önce basın toplantısı ile ilgili görev dağılıma bakalım.

Yapılacak işlerin listelenmesinin ardından sıra görev dağılımına karar verme aşamasındadır. Buna göre, bir basın toplantısı için örgütlenebilecek görevleri aşağıda yer alan Tablo 7. 1’deki gibi göstermek mümkündür.

Uygulama Takvimi

Proje planlamasındaki zamanlamanınŽ yapılacak işlerin akışına dökülmüş şeklidir. Bir işin istenen zamanda bitmesi için ne zaman başlaması gerekmektedir? Çok sayıda yapılacak iş olduğundan dolayı bu işlerin bir uygulama takvimi içinde izlenmesi koordinasyon sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Bültenler, basın dosyası ya da bir broşür hazırlamak haftalar, aylar sürebilir. Özel bir olay tasarlamak da hatırı sayılır bir zaman alır. Halkla ilişkiler uzmanı, basılı materyalin teslim tarihini hesaba katmalıdır. Aylık dergiler örneğinde olduğu gibi, dergi basılmadan en az altı ya da sekiz hafta önce dergide yer alacak bilgiye gereksinim duyulur. Popüler bir talkshow için üç-dört ay önce konuklarla görüşülür, rezervasyon alınır. Bir başka ifade ile halkla ilişkiler uzmanları, olayların, doğru zamanda, doğru sırayla olmasını sağlamalıdır. Bu hedefe ulaşmanın tek yolu, gerekli basamakların ve bunların tamamlama tarihlerinin listelendiği, zaman çizelgelerine sahip olmaktır. Uygulama takviminde halkla ilişkiler çalışmasının ne kadar süreceği, hangi tarihte hangi etkinliğin başlayıp biteceği ile ilgili ayrıntıları görebiliriz.

Sıra Sizde 3

Uygulama takviminin önemini nedir?

Takvimler ya da zaman çizelgeleri, çeşitli formlarda olabilirler. Basit bir yöntem, büyük boyutlu bir aylık takvim alıp, her gün yapılacak etkinliğin adını listelemektir. Aşağıda yer alan Tablo 7.2’de 13 Mart Perşembe gününe ait takvim yaprağı görülmektedir.

Planlama amaçlı kullanılan bir başka örnek ise, iki ayrı kolondan oluşan formattır. Sol kolonda, alt alta gelecek şekilde, basın toplantısı, basın kupür takibi, iç iletişim etkinliği gibi etkinlikler sıralanır. En üstte tepede bu etkinliklerin yapılacağı gün, hafta ya da aylar yer alır.

Uygulama Kontrol Listesi

Bu aşamada, proje planlamasındaki yapılacak işler, örneğin, davetiye tasarımı, ses düzeni, basın dosyası hazırlanması gibi başlıklar kimin sorumluluğunda yürütülecekse, onların başlığının programa alınması gerekir. Bu nedenle ABC ajansı tasarımı yapacaksa, kontrol listesi onun adına, ses düzenini Melodi kuracaksa, kontrol listesi onun adına düzenlenir. Bunun böyle yapılmasının nedenlerini şu şeklide sıralayabiliriz. Herhangi bir kişi biz olmadan da bizim adımıza ilgili yerden yapılmakta olan işi izleyebilir. Tedarikçilerle hizmet kalitesi ve standartlar konusunda birliktelik sağlamaya yardımcı olabilir. Kimin ne hizmet vereceğini bilmek bu nedenle yararlı olur. Müşteri ya da yöneticiler, ayrıntılarla uğraşmak istemeyebilirler. Bu nedenle tedarikçilerle ilgili ayrıntıları uygulama kontrol listesinde bulundurmayı yeğleyebiliriz. Aşağıda yer alan Tablo 7.4’de bir uygulama kontrol listesi örneği yer almaktadır.

Örnek tabloda da görüldüğü gibi, hizmet alınacak iş kalemleri önce listelenmiş, karşısında bu hizmetleri sağlayacak şirketlerin adları yazılmıştır. Etkinlikle ilgili iş kalemlerinin yerine getirilmesinden sorumlu firmalar bir çırpıda kontrol listesinde görülmektedir.

Sıra Sizde 4

Bir sergi için uygulama kontrol listesi nasıl hazırlanır?