Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 13      7 Kasım 2010 Ara     

Üretim Sistemleri ve Yönetimi – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlamadığınızı ölçmek için aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız. Soruları zorlanmadan yanıtladığınızda bir sonraki Üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorlandığınız sorulara ilişkin konuları tekrarlamanız yararınıza olacaktır.

1. Kimler üretimi fayda yaratma olarak tanımlar?

a. Endüstri mühendisleri
b. makine mühendisleri
c. Teknik eğitim kökenliler
d. Sosyal eğitim kökenliler
e. İşletme kökenliler

2. Aşağıdakilerden hangisi, üretim sisteminin temel öğeleri arasında sayılmaz?

a. Dış çevre
b. Girdiler
c. Dönüşüm süreci
d. Çıktılar
e. Geribildirim

3. Aşağıdakilerden hangisi, katma değer yaratma yol ve yöntemleri arasında sayılmaz?

a. Biçim değişikliği yaparak katma değer yaratma
b. Taşıma yoluyla katma değer yaratma
c. İşlevsel değişiklik yoluyla katma değer yaratma
d. Depolama yoluyla katma değer yaratma
e. Değişim yoluyla katma değer yaratma

4. Aşağıdakilerden hangisi Japonlar tarafından geliştirilmiştir?

a. Grup teknolojisi üretim sistemi
b. Sıfır stoklu üretim sistemi
c. Sürekli üretim sistemi
d. Akıcı üretim sistemi
e. Proje üretim sistemi

5. Aşağıdaki üretim sistemlerinden hangisinde “mod” kavramından yararlanılır?

a. Tek üretim sistemi
b. Akıcı üretim sistemi
c. Kitle üretim sistemi
d. Parti üretim sistemi
e. Sürekli üretim sistemi

6. Bütün üretim araç-gereci , makineler ve işgörenler, bir üretim hattı etrafına yerleştirilirse, ne tür bir üretim sistemi kurulmuş olur?

a. Akıcı üretim sistemi
b. Grup teknolojisi üretim sistemi
c. Tek üretim sistemi
d. Sıfır stoklu üretim sistemi
e. Parti üretim sistemi

7. Hangi üretim sisteminde “iletişim” diğerlerine oranla daha büyük önem taşır?

a. Tek üretim sistemi
b. Parti üretim sistemi
c. Kitle üretim sistemi
d. Akıcı üretim sistemi
e. Sipariş üretim sistemi

8. Aşağıdakilerden hangisi, Sıfır stoklu üretim sisteminin yararları arasında sayılmaz?

a. Maliyet tasarrufu
b. Gelir artışı
c. Stok artışı
d. Yatırım tasarrufu
e. İşgücü geliştirme

9. Üretim sistemlerinin tasarımı, kurulması ve işletilmesine ne ad verilir?

a. Süreç yönetimi
b. Üretim yönetimi
c. İşletme yönetimi
d. Kaynak yönetimi
e. Sistem yönetimi

10. Aşağıdakilerden hangisi, üretim yönetiminin çağdaş boyutları arasında sayılmaz?

a. Küresel rekabet
b. İleri teknolojili üretim ve bilgisayarlar
c. Kalite, verimlilik ve kâr anlayışındaki değişmeler
d. Merkezî yönetim eğilimleri
e. İşletmelerin sosyal sorumluluk baskısı altında kalması

Cevap Anahtarı

1. e – Yanıtınız yanlış ise “Üretim Kavramı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. a – Yanıtınız yanlış ise “Üretim Sistemi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. c – Yanıtınız yanlış ise “Dönüşüm Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. b – Yanıtınız yanlış ise “Sıfır Stoklu Üretim Sistemi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. d – Yanıtınız yanlış ise “Parti Üretim Sistemi” bölümünü gözden geçiriniz.
6. a – Yanıtınız yanlış ise “Akıcı Üretim Sistemi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. e – Yanıtınız yanlış ise “Sipariş Üretimi Sistemi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. c – Yanıtınız yanlış ise “Sıfır Stoklu Üretim Sistemi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. b – Yanıtınız yanlış ise “Üretim Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. d – Yanıtınız yanlış ise “Üretim Yönetiminin Çağdaş Boyutları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.