Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 12      3 Aralık 2010 Ara     

Uluslararası Finansal Piyasalar ve Finansman – Test Soruları

Test Soruları

1. Dövizin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yabancı ülke parasıdır.
b. İki ayrı milli para arasındaki değişim oranıdır.
c. Döviz arz ve talebinin karşılaştığı yerdir.
d. Yabancı bir paranın değeridir.
e. Milli paranın değeridir.

2. Döviz kurumun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yabancı ülke parasıdır.
b. İki ayrı milli para arasındaki değişim oranıdır.
c. Döviz arz ve talebinin karşılaştığı yerdir.
d. Yabancı bir paranın değeridir.
e. Milli paranın değeridir.

3. Döviz alış kuru ile satış kuru arasındaki farka ne ad verilir?

a. Spot
b. Forward
c. Futures
d. Spread
e. Çapraz kur

4. Bir birim yabancı para karşılığı ulusal paranın değerinin belirlendiği döviz kuru aşağıdakilerden hangisidir?

a. Avrupa tipi
b. ABD tipi
c. Çapraz kur
d. Spot kur
e. Forward kur

5. Spot döviz kurunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. İki ülke parasının değişim oranıdır.
b. Bir birim yabancı paranın milli para cinsinden fiyatıdır.
c. Bir birim ülke parasının yabancı para cinsinden fiyatıdır.
d. Belirli bir kur üzerinden değiştirilmesi düşünülen dövizlerin taahhüt edilmesiyle dövizlerin değişimi en geç iki iş gününde gerçekleşmesi durumunda uygulanan kurdur.
e. Belirli bir kur üzerinden değiştirilmesi düşünülen dövizlerin gelecekteki bir tarihte teslimi taahhüt edilen durumda uygulanan kurdur.

6. Bir varlığın belirli bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan satın alma ya da satma hakkı veren sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

a. Spot sözleşmeler
b. Forward sözleşmeler.
c. Opsiyon sözleşmeleri
d. Futures sözleşmeler
e. Swap sözleşmeleri

7. Muhasebe riskinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yabancı parayla ifade edilen finansal tablo kalemlerinin anavatan parasına çevrildiğinde karşılaşılan risk türüdür.
b. Uluslararası işletmelerin yurt dışı yürüttükleri mali ve ticari işlemleri sonucunda ortaya çıkan risk türüdür.
c. Yabancı ülkelerin muhasebe uygulamalarının getirdiği risk türüdür.
d. Uluslararası İşletmelerin uzun dönemli faaliyetleriyle ilgili karşılaşılan risk türüdür.
e. Yabancı ülkelerin muhasebe sistemiyle yerel ülkenin muhasebe sisteminin uyumlaştırılmasından kaynaklanan risk türüdür.

8. Aşağıdakilerden hangisi eksi pozisyonu ifade eder?

a. Döviz alacaklarıdır.
b. Döviz borçlarıdır.
c. Döviz alacak ve borçlarının birbirini dengelemesidir.
d. Döviz borçlarının döviz alacaklarından fazla olmasıdır.
e. Döviz alacaklarının döviz borçlarından fazla olmasıdır.

9. Londra döviz piyasasında 6 büyük bankanın uyguladıkları faizlerin ortalamasıyla hesaplanan oran aşağıdakilerden hangisidir?

a. Spread
b. Spot
c. LİBOR
d. PİBOR
e. Swap

10. Bir kurumun başka bir ülkede satılmak üzere, satılacağı ülkenin ulusal parasıyla çıkarmış olduğu tahvillere ne ad verilir?

a. Euro tahvil
b. Euro kredi
c. Yabancı tahvil
d. Finansman bonosu
e. Spread

Cevap Anahtarı

1. a – Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. b – Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. d – Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. a – Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. d – Yanıtınız yanlış ise “Vadeli Döviz Piyasaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. c – Yanıtınız yanlış ise “Vadeli Döviz Piyasaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. a – Yanıtınız yanlış ise “Döviz Kuru Riskleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. d – Yanıtınız yanlış ise “Döviz Kuru Riskleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. c – Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletmelerin Finansmanı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. c – Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletmelerin Finansmanı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.