Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Sosyal Psikoloji      Ünite 5      31 Ekim 2010 Ara     

Tutumu Oluşturan Faktörler

Tutumu bireylerin belirli objelere, olgulara, kişilere karşı tavır alışları ya da davranış biçimleri olarak değerlendirebiliriz. Bir tutumu oluşturan faktörleri üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bu faktörlerden birincisi zihinsel veya bilgisel faktörler, ikincisi duygusal-hissi faktörler, üçüncüsü de davranışsal faktörler olarak belirlenebilir.(Erdoğan, 1997, s.365-366.)

Tutumu Oluşturan Zihinsel ve Bilgisel Faktörler

Bir tutumun zihinsel yönü bireyin tutum konusu olan objeye olan inançlarıdır. Kişi, bazı kaynaklardan tutuma konu olan olgu konusunda bilgiler alır, bilgilerini kendi zihinsel yapısı doğrultusunda diğer bilgileri ile birleştirir ve bir inanç sistemine ulaşır. Bu inanç sistemi doğru veya yanlış olabilir, ancak kişiye özgüdür. Örneğin, bir amir yanında çalıştırdığı kişilere fazla mesai için para ödenmemesi gerektiği inancını taşır. Fazla mesainin çalışanların gündüz iş yapmayarak, geceye iş bırakmalara neden olduğunu deneyimlerine göre düşünmektedir. Çalışanlar da bu durumun tam tersini paylaşmaktadırlar. Amirin tutumu, doğru veya yanlış, kendisine aittir.

Tutumu Oluşturan Duygusal-Hissi Faktörler

Tutumu oluşturan duygusal-hissi faktörler ile kişinin tutuma konu olan heyecanları anlatılmaktadır. Tutuma konu olan obje hoşa gidebilir veya gitmeyebilir, sevilir veya sevilmez; bu tür yargılar da tutumun his-duygu olan yönünü ortaya koyar. Örneğin, bir sanatçıyı çok severseniz, onun filmlerini, televizyon programlarını hiç kaçırmazsınız. Ya da belirli bir temizlik ürününü marka olarak seversiniz, onun yeni çıkan yan ürünlerini denemek gibi olumlu tutumlar içersine girersiniz.

Tutumu Oluşturan Davranışsal Faktörler

Tutumun davranış faktörü, kişinin bir harekete eğiliminin olması halidir. Kişinin inanç ve bilgileri sonucunda ortaya çıkan yargısı onu bir objeye karşı olumlu veya olumsuz harekete eğimli hale getirecektir. İşte bu son oluşum, tutumun davranış faktörüdür. Eğer bir birey, herhangi bir objeye karşı olumlu bir tutuma sahip ise, o objenin gereği doğrultusunda davranmaya hazır olacaktır. Örneğin, hoşlandığı bir hocanın dersini seçen bir öğrenci, ertesi yıl aynı hocanın değişik bir dersini seçecektir.

Sıra Sizde

Reklamların bireyler üzerindeki etkilerinin duygusal yönlerinin neler olabileceğini tartışınız.