Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Tüketici Davranışları      Ünite 12      17 Ocak 2011 Ara     

Türkiye ve Toplumsal Sınıf Araştırmaları

Toplumsal sınıflara ilişkin çalışmaların, araştırmaya konu olan ülke sınırları kapsamında ve zamana bağlı olarak anlam kazanması, ülkemiz açısından son derece kısıtlı sayıda olan çalışmaların önemini de artırmaktadır. Öte yandan kullanılan endeksler ve boyutlar arasındaki farklılık ve örneklemin sınırlılığı durumu kesin sonuçlara ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen sınırlı sayıda araştırmada, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de özellikle gelir, statü gruplarına dayalı sınıflandırmada genel kabul görmüş ve yaygın kullanılan boyutlardan birisi olmuştur. Türkiye’de yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri Zet-Nielsen araştırma şirketi tarafından toplumu, en üst düzeyden en alt düzeye doğru A, B, C1, C2, D ve E şeklindeki gruplandırmadır. Toplumsal sınıflara ilişkin bir diğer çalışma, Capital Dergisinin 2002 yılında yayınladığı Türkiye’deki toplumsal sınıflar ve yaşam biçimleri analizidir. Capital Dergisi çalışmada Türkiye’de yedi temel toplumsal sınıf kategorisi belirleyerek, bunların altında öne çıkan 29 sınıfa işaret etmekte ve her bir sınıfın özelliklerini ortaya koymaktadır (Tablo 2) .

Ali sağlıklı yaşam kulübüne üye olur

29 sınıfa dikkat

 Hane ve kişilerin SES tabakalarına göre dağılımı

Tablo (3) ise Veri SGT’nin, Türkiye’de Kentsel Türkiye Araştırmaları Dizisi 3 (2004-2005) çalışması ile hane ve nüfusa dayalı olarak sosyoekonomik sınıfların oransal dağılımını göstermektedir. Veriler, Türkiye’de S. E. S. tabakalarına göre Türkiye’de hane ve nüfus açısından en büyük yüzdesel payı D ve E tabakalarından oluşan alt grupların oluşturduğunu göstermektedir.

Sıra Sizde 4

Gerçekleştirilen ve yukarıda örnekleri de görülen toplumsal sınıf araştırmalarında, toplumsal sınıfları ölçümlemede genellikle kullanılan ölçüt türünü ve yeğlenme nedenlerini düşününüz.