Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Davranış Bilimlerine Giriş      Ünite 5      12 Temmuz 2011 Ara     

Toplumsallaşma Nedir?

Hepimiz toplumsallaşmanın bir ürünüyüz. Önce içinde yetiştiğimiz aileden etkileniyoruz. Sanki kendimize aitmiş gibi gördüğümüz birçok davranışın zamanla kendi ailemizde de benzer bir biçimde olduğunu gözlemlediğimiz zaman şaşkınlığına uğruyoruz. Bu nedenle kendi arkadaşlarımızdan farklı özelliklere sahip oluyoruz. Siz çabuk kızıyorsunuz; ama bir arkadaşınız sizin kadar çabuk sinirlenmiyordun Siz daha fazla çalışırken, arkadaşınız sizin kadar çalışmıyor; ama sizden daha başarılı olabiliyordur. Ailenin dışında bazı şeyleri öğrenmemizi etkileyen başka gruplarda vardır. Örneğin, arkadaşlarınız, öğretmenleriniz, komşularınız gibi. Yaşamı bu insanlarla birlikte öğreniyor, onlardan etkileniyor ve aynı zamanda onları da etkiliyoruz.

Toplumsallaşma bu nedenle bir etkileşim sürecidir. Bu süreçle birey bir kimlik kazanır ve yaşadığı toplumun bir üyesi haline gelir. Toplumsallaşma birey ve toplum arasında bir bağ oluşturur. Bu bağ o kadar kuvvetli ve önemlidir ki ne birey ne de toplum bu bağ olmadan varlığını sürdüremez.

İnsan davranışlarının büyük bir çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardır. Yani belirli bir öğrenme süreci içerisinde belirli davranışlar göstermekteyiz. İnsanlarda içgüdüsel davranışlar çok az hatta yok denecek kadar azdır, insanların belirli bir toplumda belirli şeyleri öğrenmeleri, toplumsallaşma süreci olarak tanımlanan bir oluşum içerisinde gerçekleşir. Demek ki, insanın kendine uygun insanca davranışları öğrenme süresi toplumsallaşmadır. Bu süreç, çocuğun doğumuyla başlayarak onun dili, yaşadığı kültürü öğrenmesini ve bunları gelecek nesillere aktarmasını içerir. Böylece, insan yaşadığı toplum içerisinde bir kişilik kazanır. Toplumsallaşma bu açıdan belirli bir kişilik kazanma yöntemidir denebilir.

Toplumsallaşma süreciyle insan, yaşam biçimini hayvani düzeyden kurtarmış olur. Bu süreç insanın belli bir toplumda yaşamasını olanaklı kılan davranışları edinmesini sağlar. Toplum açısından bakıldığında bu süreç, topluma yeni katılan bireylerin yerleşmiş kültürü ve organize yaşam biçimini benimsemeleri ve uymalarını kolaylaştırır.

Toplumsallaşma; toplumun yeni üyelerine o toplumda var olan yerleşmiş, görenek, değer, tutum ve davranışların ne olduğunu, bunlara uyum sağlamanın ve öğrenmenin yollarını gösterir. Bu süreç insanın doğumu ile başlar ve bir yaşam boyu sürer. Bireylerin, sosyal kalıplara uyumu ve toplumsal kurumlara katılmasıyla birlikte insanlar o toplumda geçerli olan değer, disiplin ve davranış biçimlerini öğrenirler. Toplumsallaşma sürecini, bireylere öğreten çok önemli bir kurum olan aile içindeki anne ve babalar da zaman içerisinde toplumsallaşmalardır.

Anne ve babalar, edindikleri tecrübe, disiplin, ödül ve cezalandırma yöntemleri ile bu rollerini öğrenmekte ve daha sonra bu öğrenilenleri kendi çocuklarına aktarmaktadırlar. Bu şekilde toplumsallaşma bir aktarma sürecidir denilebilir. Toplumsallaşma sürecinin önemli sonuçlarından biri kişilik kazanılmasıdır. Kişilik bireyin düzenli düşünme, duygu ve hareketlerinin tutarlı bir bütünüdür. Neden tutarlıdır? Çünkü her ortamda benzer bir biçimde onaya çıkar. Hiç kimse dünyaya iyi bir doktor, avukat, mühendis veya fizikçi olarak gelmez. Sadece bireylerde bunlara uygun potansiyeller vardır, insanın bir toplumda ne olacağını tayin eden şey, yaşamda zaman içinde kazandığı deneyim ve öğrenmenin bir sonucudur.

Toplum içinde her birey birbirinden farklıdır, bu farklılıkların nedeni bireyin toplumsallaşma sürecinde yatar. Her birey bir toplumun üyesi olduğu kadar, bir alt kültürün de üyesidir. Yani belirli bir ailenin, grubun, sınıfın, dinin bir üyesiyiz. Bu nedenle de bireyin biyografisi ve kişiliği kendine özgü bir biçimde gelişir. Toplumsallaşma süreci bu benzerlikleri ve farklılıkları anlamamızda bize yardımcı olur. Toplumsallaşma yaşam boyu süren bir süreç olmasına karşılık, en önemli devresi bebeklik ve çocukluk dönemidir. Temelleri sağlam atılan bir bebeklik ve çocukluk çağından sonra, diğer kişilikle ilgili gelişmeler bunun üzerine oturur.

Sıra Sizde

Toplumsallaşma sürecini tanımlayınız.