Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Öğretmenlik Mesleğine Giriş      Ünite 5      31 Mart 2011 Ara     

Toplumsal Kurum Olarak Eğitim

Temel gereksinimlerin çoğunu doğadan karşılayan insanoğlu, var oluşundan beri doğa ile mücadele etmektedir. Doğadan daha çok yararlanmak ve daha iyi yaşamak amacı insanları bir araya getirerek toplumların oluşmasına neden olmuştur. Toplumsal yaşantıda toplum- doğa ve toplum- insan olmak üzere iki temel ilişki söz konusudur. Bu ilişkilerin kimileri süreklilik gösterir ve zamanla kalıplaşarak kurumları oluşturur.

Toplumsal kurumlar, tüm toplumlarda görülür. Bunlar toplumun vazgeçilmez parçaları, işlevsel birimleridir. Toplumsal yaşam ancak kurumsallaşma ile olanaklıdır. Kurumlar toplumun gereksinimlerini karşılamak amacıyla toplumsal ilişkiler içinde bulunur. Kurumların kimi ortak özellikleri vardır.

a. Kurumlar, toplumun gereksinimlerinin bir parçasını karşılar. Örneğin eğitim kurumları toplumdaki bireylerin eğitim gereksinimini, aile kurumu da toplumun çoğalması ve toplumdaki bireylerin güvenli bir ortamda yetişmesini sağlar. Bir kurumun işlevi kalmadığı ya da işlevini yerine getiremez duruma geldiği zaman işlevlerini ya başka bir kurum yüklenir ya da yeni bir kurum oluşturulur.

b. Kurumlar birbirleri ile etkileşim içindedir. Tüm toplumsal kurumlar bir bütün içinde çalışırlar. Bir kurumdaki aksaklık öteki kurumları da etkiler. Örneğin; ekonomik kurumlardaki durgunluk, enflasyon, işsizlik vb. olumsuz gelişmeler, aile kurumlarında parasızlık, geçimsizlik, çocuğun eğitimine para ayıramama sonucunu doğurur ve eğitim kurumlarında da yatırım ve harcama kalemlerinde kısıtlamalara neden olur.

c. Kurumlar düzenlenmiş statüler, roller ve normlar bütünüdür. Toplumsal kurumlarda yer alan bireylerin her birbirinin statüsü, rolleri ve uyması gereken normlar kalıplaşmıştır. Örneğin toplumun en küçük birimi olan aile kurumundaki statüler genellikle anne, baba ve çocuktan oluşur. Aile içindeki roller, ailelerin yapılarına göre değişmekle birlikte, geleneksel ailelerde; annenin rolü, çocukları yetiştirmek; babanın rolü, evin geçimini sağlamak; çocukların rolü ise anne babaya yardımcı olmaktır. Aile kurumunun sürekliliğini sağlayan ortak normlardan biri ise aile bireylerinin birbirlerine karşı saygılı ve bağlı olmalarıdır. Toplumsal kurumlarda yer alan statülerdeki kişilerden biri rollerini gereği gibi yerine getirmezse kurumda sorunlar yaşanır. Örneğin, bir okulda başarısız bir öğretmen, kurumun genel amaçlarına ulaşmasında sorun yaratır.