Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 8      10 Ocak 2015 Ara     

Toplum Ve Ailenin Refah Göstergeleri

Amaç 7

Hane halkı geliri dikkate alınarak toplumun ve ailenin refah göstergelerini açıklamak

Refah genellikle bireylerin sağlıklı ve sosyal yapıda başarılı olmaları şeklinde tanımlanmış idi. Refah olarak kabul edilen düzey, birey ve bireyin içinde bulunduğu toplum tarafından kabul edilmiş sosyal teoriye bağlı olmaktadır. Bireylerin ihtiyaçları, içinde yaşadığı topluma göre farklılaşmaktadır. Toplumda ailede, bireyde ihtiyaç kabul edilen tüketimin rahatlık, bolluk düzeyinde yapılabilmesi aile ekonomisinde refahın yakalanması kabul edilmektedir. Tüketimde düzey çizelgesinde refahın yeri aşağıda şematik olarak gösterilmiştir.

Tüketimde düzey çizelgesi

Toplum genelinde belirlenen hane gelirinin hanenin % 20’lik dilimlerine göre dağılımı çizelgesi, tüketimde düzey çizelgesi altına, miktarların ihtiyaçları karşılama durumu dikkate alınarak yerleştirilmektedir. Bu toplamların refah düzeyi konusunda bilgi vermektedir.

İhtiyaçlar dağılımı

İhtiyaçlar yeterli düzeyde C miktar gelir ile karşılanması halinde üçüncü % 20’lik dilim, tüketimde düzey çizelgesinde görülen yeterlilik bölümüne yerleştirilmektedir. A ihtiyaçlar yeterli düzeyde E miktar gelir ile karşılanması halinde beşinci % 20’lik dilim tüketimde düzey çizelgesinde görülen yeterlilik bölümüne B yerleştirilmektedir. A ve B’de Tüketimde düzey çizelgesine hane gelirinin, hanenin % 20’lik dilimlerine göre dağılım çizelgesinin yerleştirme örnekleri görülmektedir.

Hane gelirinin çizelgeye yerleştirilmesi

Bu ülkede gelir dağılımının sosyal hayatı belirleyici önemli bir fonksiyonu vardır. Sosyal hayat adil bir gelir dağılımı ile sağlanabilmektedir. Aile sosyal hayatın temel kuruntudur. Bir toplumda gelir dağılımının adil olmasının aileyi güçlendireceği, adil olmamasının aileyi zayıflatacağı kabul edilmektedir. Türkiye genelinde hane gelirinin, hanenin % 20’lik dilimlerine göre dağılımı çizelgede görülmektedir.