Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Uluslararası İşletmecilik      Ünite 2      29 Kasım 2010 Ara     

Stratejik Ticaret Politikası

Kazanılmış üstünlüğün dünya ticaretindeki önemini anlayan hükümetler, sınırları içinde kazanılmış üstünlüklerini arttırmanın yollarını aramaya başlamışlardır. Her ne kadar hükümet kararları ve politikaları dünya ticaretini çok fazla etkileyemese de kendi sınırları içinde bu tür bir etkiye sahiptir. Örneğin ABD hükümetinin tarımsal verimi arttırma çabaları ABD’nin tarım ürünleri ihracatını arttırmıştır. Fakat hükümetin bazı endüstrilere yardım etme kararı diğerlerine zarar verebilir. Örneğin Avrupa’daki havayolu şirketleri, hükümetlerin hızlı tren projelerine verdiği desteğin kendilerinin ABD havayolu şirketleri ile olan rekabetine zarar verdiğini söylemişlerdir. ABD havayollarının hızlı tren gibi bir rakibi olmadığını, kendilerinin ise hem hızlı tren hem de ABD havayolları ile rekabet etmek durumunda kalacaklarını belirtmişlerdir.

Ulusal rekabet açısından önemli olan nokta başarılı endüstrilerin gelişimidir. Hızlı gelişen endüstriler ise özel bir öneme sahiptir. Çünkü sağladıkları yüksek kârlar ve ücretlerle tüm sanayiinin gelişimine katkıda bulunurlar. İlk olmanın getirdiği maliyet ve pazarlama üstünlükleri rekabette diğer ülkelerin önüne geçmeyi sağlar. Fakat uluslararası rekabet için hükümetin ve şirketlerin hedeflenen endüstri için gerekli olan doğru kaynaklara sahip olmaları gerekir. Hükümetler mutlak ve karşılaştırmalı üstünlüklerini arttırmak için gerekli becerileri kazanabilirler. Hükümet politikaları için iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki sanayiinin tümünü genel olarak etkileyecek şartları değiştirmek, diğeri hedeflenen endüstriyi etkileyecek şartları değiştirmektir.

Bir hükümet bu iki yaklaşımdan hangisini seçerse seçsin, belirli firmaların rekabetteki durumlarını ve üretim yerlerini değiştirebilir. Birinci yaklaşımın anlamı faktör oranlarını, etkinliği ve buluşları etkileyen şartları değiştirmektir. Bir ülke üretim faktörlerini nasıl geliştirebilir? İnsanları eğiterek becerilerini arttırabilir, ulaşım iletişim gibi altyapı hizmetlerini kurar, sermaye piyasasının işlemesini sağlar, firmaların kendilerini geliştirebilecekleri rekabet ortamını yaratır, tüketicileri daha iyi mal ve hizmetleri talep etmeleri için bilinçlendirir. Bu yaklaşım birçok endüstriyi etkileyen şartları yarattığı için genel bir yaklaşımdır.

İkinci yaklaşım ise özel bir endüstriyi hedeflemektir. Bu yaklaşım çoğu zaman küçük teşviklerden ileri gidemez; çünkü hedeflenen endüstrileri ayırdetmek hükümetler için zordur. Örneğin hükümetin seçtiği endüstride global talep beklenen düzeye gelmeyebilir (Fransa’nın süpersonik yolcu uçaklarına verdiği destek gibi). Ya da hedeflenen endüstrideki firmalar yeteneksiz yöneticiler ve artan emek maliyetleri nedeniyle komşu ülkelerle rekabet edemezler. Dahası birçok ülkede hedef olarak aynı endüstrileri seçme yönünde bir eğilim vardır. Bunun sonucunda oluşan aşırı rekabet istenen sonuçlara ulaşılamamasına neden olur. Sonuç olarak şartlar değiştiği zaman karşılaştırmalı üstünlükler de değişmektedir. Örneğin, Singapur verimine göre maliyeti düşük olan emek sayesinde birçok elektronik üreticisi firma için cazibe merkezi olmuştur. Fakat son zamanlarda artan emek maliyetleri nedeniyle cazibesini kaybetmiştir. Birçok şirket üretim tesislerini Malezya gibi ülkelere taşımıştır. Singapur şimdi kâr marjı yüksek yeni ürünler bulmak için ARGE faaliyetlerini ülkeye çekmeye çalışmaktadır.

Bu konuda dikkat çekici hükümet başarıları da vardır. Örneğin Hint Okyanusunda bir ülke olan Mauritius yetişkinlerde okuma yazma oranını 3 yılda %60’tan %100’e çıkarmayı başarmıştır. Hedef olarak tekstil sektörü ile turizm bankacılık gibi servis sektörünü seçmiş, bu alanların gelişiminde başarılı olarak sadece şeker üretimine olan bağımlılığından kurtulmuştur. Bu sayede 1990’lı yıllarda dünyada en yüksek büyüme hızına ulaşan ülkelerden birisi olmuştur.