Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 8      27 Kasım 2010 Ara     

Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri – Test Soruları

Test Soruları

1. Boston Danışma Grubu (BDG) portföy matrisinde yer alan ürün gruplarından hangisinde “hem pazar hissesini korumak hem de pazar hisseleri kazanmak için” çok miktarda nakde ihtiyaç duyulur?

a. Nakit inekleri
b. Delikanlı ürünler
c. Yıldızlar
d. Köpekler
e. Çocuk gibi bakıma muhtaç ürünler

2. Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyet alanının geleceğini analiz etmede kullanılan ölçülerden biri değildir?

a. Pazarın kalitesi
b. Pazar büyüme oranı
c. İşletmenin pazardaki durumu
d. Hammadde sağlama olanağı
e. Dış çevresel etkenlerin gücü

3. İşletmede, ideal kârlılıkla mevcut kârlılık oranındaki açığı ve buna ulaşmak için izlenecek yolu ve yönü gösteren matrise ne ad verilir?

a. Değer matrisi
b. Yatırım kârlılığı matrisi
c. Yönlendirici risk
d. Ürün- pazar matrisi
e. Yönlendirici politika matrisi

4. “Pazar büyüme durumu”nu bir değişken, “rekabet durumu”nu da bir diğer değişken olarak kabul ederek iki boyutlu bir matris geliştiren görüş aşağıdaki düşünürlerden hangisi tarafından ileri sürülmüştür?

a. Thompson – Strickland
b. C. Hofer
c. Patel – Younger
d. Schoffler
e. Walsh – Mach

5. Çok ürünlü bir işletmenin zayıf olan ürününü elden çıkarması stratejisine ne ad verilir?

a. Bütünleşme
b. Tasarruf
c. Yenileme
d. Tasfiye
e. Kopma

6. BDG portföy matrisinde uygulamada nakit tuzakları olarak da nitelenen ürün grubu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yıldızlar
b. Çocuk gibi bakıma muhtaç ürünler
c. Delikanlılar
d. Köpekler
e. Nakit inekleri

7. Aşağıdakilerden hangisi portföy matrisinin yorumlanmasında göz önünde bulundurulması gereken ilkelerden biri değildir?

a. Yüksek kâr oranı yüksek pazar payına bağlıdır
b. Her ürünün satışının artışı ilave kapasite ve ek sermaye gerektirir.
c. Pazar payını koruyarak pazar payı büyütme halinde nakit ihtiyacı gerekmez.
d. Her SİB pazarındaki büyüme ürün olgunluk devrine girince yavaşlar
e. Pazar payındaki büyüme nakit gerektirir

8. Aşağıdakilerden hangisi, işletme faaliyet alanının geleceğini analiz etmede kullanılan ölçülerden biri değildir?

a. Faaliyet alanının geleceğini değerlendirmek
b. Pazar kalitesi
c. Hammadde temin imkânları
d. İşletme içi etkenler
e. Dış çevresel etkenlerin gücü

9. Yönlendirici politika matrisinde işletme faaliyet alanının “cazip” ancak işletmenin rekabet yeteneği orta düzeyde ise hangi stratejik alternatifi seçmek daha doğru olur?

a. Büyümeye devam et
b. Daha çok gayret göster
c. Yatırımlara son ver
d. Nakit yaratıcı ol
e. Pazar lideri ol

10. General elektrik firmasınca geliştirilen matris aşağıdakilerden hangisidir?

a. Portföy
b. Yönlendirici politika
c. Trafik lambası
d. Değer
e. Yatırım kârlılığı

Cevap Anahtarı

1. e – BDG portföy matrisini okuyun.
2. c – Yönlendirme politika matrisine göre portföy analizini tekrara gözden geçirin.
3. b – Yatırım kârlılığı matrisine göz atın.
4. a – Yatırım kârlılığı matrisinin iki boyutlunu inceleyin.
5. e – Thompson ve Strıckland’in stratejik kümeleme analizini dikkatle okuyun.
6. d – BDG portföy analizine ilişkin matrisi ve ilgili ürün gruplarını inceleyin
7. c – Portföy matrisinin yorumlanmasına ilişkin bilgileri okuyun.
8. d – Yönlendirici politika matrisine göre portföy analizi konusunu inceleyin.
9. b – İşletmenin rekabet yeteneğini ve faaliyet dalının geleceğini analiz etmede kullanılan ölçüleri ve bunların birbirleriyle ilişkilerini anlamaya çalışın.
10. c – değer matrisi konusunu gözden geçirin.