Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 5      12 Şubat 2011 Ara     

Sözlü, Yazılı ve Sözsüz İletişim – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisini beden dilinin öğeleri arasında değerlendiremeyiz?

a. Gövde
b. Baş
c. Yüz ifadeleri
d. Temas
e. Dizler

2. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimin toplumsal ilişkilerdeki işlevlerinden biri değildir?

a. Kimlik tanımlama
b. Liderlik işlevi
c. Çatışma işlevi
d. Düzenleme işlevi
e. Güç ve statü işlevi

3. Ses tonu aşağıdaki iletişim türlerinden hangisi için önemli bir araç niteliği taşır?

a. Özkişisel iletişim
b. Kişiler arası iletişim
c. Kitle iletişimi
d. Sözsüz iletişim
e. Sözlü iletişim

4. Toplumsal ilişkilerde bilgilerin biriktirilmesini ve güvenilir olarak iletilmesini sağlama gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yazılı iletişim
b. Kitle iletişimi
c. Bireyler arası iletişim
d. Sözsüz iletişim
e. Sözlü iletişim

5. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde kullanılan araçlardan biri değildir?

a. Fiziksel görünüş
b. Çekicilik
c. Ses hızı
d. Susma
e. Vücut şekli

Cevap Anahtarı

1. E
2. B
3. D
4. A
5. C