Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Uluslararası Pazarlama      Ünite 6      22 Ocak 2011 Ara     

Pazarlamada Fiyatlandırma Süreci

Fiyat; pazarlama bileşenleri arasında toplam geliri belirleme açısından ayrı bir öneme sahiptir. Fiyat geliri belirlerken mamul, dağıtım ve tutundurma bileşenleri ise daha çok maliyetleri etkilemektedir. Sonuçta kar maksimizasyonu için tüm bileşenlere ilişkin kararların uyumlu bir biçimde alınması ve yürütülmesi gereklidir. Alıcıyı büyük ölçüde güdüleyici özelliği nedeniyle tüm çabaların sonuca ulaşmasında fiyatın önemi daha da artmaktadır.

Uluslararası pazarlarda ve ulusal pazarlardaki fiyatlandırma kararları arasında çok küçük farklardan söz edilebilir. İç pazarda fiyatın maliyet, pazar gibi faktörler gözönüne alınarak saptanmasına benzer olarak dış pazarlarda da söz konusu faktörlerin oluşturduğu pazar koşullarının etkisi altında fiyat belirlenmektedir. Ancak iç pazarda etken olmayan birçok değişken uluslararası pazarlamada fiyatlandırma kararlarında etkili olabilmektedir.

Gerek ulusal gerek uluslararası pazarlamada fiyatlandırma işleminin gerçekleştirilmesi belirgin aşamaların sağlıklı biçimde izlenmesine bağlıdır. Özellikle hedef pazarın bilinmesi ve pazar hakkında bilgilerin derlenmesi ön koşuldur. Bu ise, ürünün ya da hizmetin kime ya da kimlere sunulacağı, rekabetin ve rakiplerin durumu, fiyat düzeyleri gibi bilgileri, kapsayan hedef pazar analizi aşamasıdır.

İkinci aşama ise fiyatlandırma ile birlikte diğer pazarlama bileşenlerinin hedef pazara nasıl yönlendirileceği konusudur. Tüm bileşenlere ilişkin kararlar uyum içinde birbirini destekler nitelikte oluşturulurken iç ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan fırsat ve sakıncalar gözönüne alınmalıdır. Örneğin dağıtım ile ilgili kararlar dağıtım kanalında yer alan aracı kuruluş sayısını belirleyici niteliği sahip olduğunda, bunun fiyatlandırma kararlarına etkisi gözardı edilmemelidir. Fiyatlandırma stratejisinde üçüncü aşama ise işletmenin hedef pazar için izleyeceği genel kural ve yolların belirlenmesidir. Kısaca kar maksimizasyonuna mı, pazar payına yönelik mi, pazarda kalmaya yönelik mi fiyatlandırma politikaları izlenecektir. Kısaca hedef pazarda amaçlanan temel politika hangi yönde olacaktır? Bu şüphesiz ki fiyatlandırma politikalarına yön verecektir.

Bu noktadan sonra fiyatlandırma stratejilerinde tek fiyat ya da ikili fiyat olmak üzere iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Tek fiyatta tüm pazarlarda aynı fiyatın uygulanması yoluna gidilirken sabit, değişken ve ihracata yönelik maliyetlerin ortalamasından hareket edilmektedir. İkili fiyatta ise ihraç fiyatı iç pazar fiyatına göre daha farklı tutulmaktadır. Genelde bazı faaliyet giderleri ihraç fiyatları hesaplanmalarına yansıtılmaktadır.

Farklılaştırılmış pazara göre fiyatlama kavramı ise pazarlama kavramı ile daha fazla bağdaşmaktadır. Burada pazarın niteliği göz önüne alınarak her pazar için farklı değişkenlere bağlı olarak değişik fiyat uygulamasına gidilebilmektedir.

Fiyatlandırma süreci