Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 10      6 Kasım 2010 Ara     

Pazarlama İlkeleri – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlayamadığınızı ölçmek için aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız. Soruları zorlanmadan yanıtladığınızda bir sonraki Üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorlandığınız sorulara ilişkin konuları tekrarlamanız yararınıza olacaktır.

1. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın dinamik bir işletme fonksiyonu olmasını sağlar?

a. Üretim koşulları
b. İşgücü koşulları
c. Teknik koşullar
d. Çevre koşulları
e. Mali koşullar

2. Aşağıdakilerden hangisi pazarlamaya ilişkin tanımların ortak yönleri arasında yer almaz?

a. Pazarlama, insan ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir.
b. Pazarlama, mamullerle ilgilidir.
c. Pazarlama, malın fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtımıyla ilgilidir.
d. Pazarlama faaliyetleri sadece üretim işletmelerine özgü bir faaliyettir.
e. Pazarlama, oldukça çok ve çeşitli faaliyetler bütünü veya sistemidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırmasının kapsamında yer alan konulardan biri değildir?

a. Mal ve hizmetler
b. Pazarlar
c. Satış ve dağıtım
d. Dağıtım ve tüketiciler
e. İşletmenin kaynakları

4. Aşağıdakilerin hangisinde İşletme, hedef pazarın ihtiyaçlarını, isteklerini belirlemek ve rakiplerine göre daha etkin biçimde bu ihtiyaçlarını doyurmak amacını güder?

a. Satış anlayışı
b. Mal yönetim anlayışı
c. Pazarlama anlayışı
d. Pazar araştırma anlayışı
e. Sosyal pazarlama anlayışı

5. 1900’lü yılarda H. Ford’un otomobil satışlarını artırmak için üretimi verimli kılmaya ve seri halinde üretim yaparak maliyetleri düşürmeye çalışması hangi pazarlama anlayışının sonucudur?

a. Ürün anlayışı
b. Üretim anlayışı
c. Satış anlayışı
d. Pazarlama anlayışı
e. Sosyal pazarlama anlayışı

6. Pazarlamanın gelişim aşamalarından pazarlama anlayışı ile satış anlayışı karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Satış anlayışında satıcı işletmenin ihtiyaçları, pazarlama anlayışında tüketicinin ihtiyaçları ön plandadır.
b. Satış anlayışında, çalışmaların başlangıç noktası üretim yeri, pazarlama anlayışında tüketicilerdir.
c. Satış anlayışında pazarlama faaliyetlerinin odak noktası üreticiler, pazarlama anlayışında tüketicilerdir.
d. Satış anlayışı, ürünleri paraya çevirme çabasına, pazarlama anlayışı ürünlerle tüketici ihtiyaçlarının karşılanması düşüncesine dayanır.
e. Satış anlayışında koordine edilmiş pazarlama çabaları ile tüketici ihtiyaçlarının karşılanması yoluyla, pazarlama anlayışında ise satış ve diğer tutundurma çabalarına ağırlık verilerek satışların arttırılması yoluyla kâr sağlanır.

7. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama sisteminin kolaylaştırıcı fonksiyonlardan biridir?

a. Değişim
b. Pazar bilgisi toplama
c. Depolama
d. Taşıma
e. Fiyatlama

8. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin pazarlama bilgi sisteminde kullanılan işletme içi/ikinci elden bilgi kaynaklarından biridir?

a. Satış temsilcileri
b. Müşteri görüşmeleri
c. Özel koşullara ilişkin pazarlama istihbaratı
d. Hizmetler
e. Pazar/satış verileri

9. Aşağıdakilerden hangisi bu pazarı bölümlendirmenin yararlarından biri değildir?

a. Pazar bölümünün ihtiyaçlarına uygun ürünler tasarlanmasına olanak vermesi
b. Daha düşük fiyatlarla büyük pazarlar yaratılmasını sağlaması
c. Etkin tutundurma stratejileri geliştirilmesini sağlaması
d. Rekabetten kaçınılmasına
e. Pazar bölümüne uygun pazarlama karması geliştirilmesini sağlaması

10. Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönetimi fonksiyonlarından biri değildir?

a. Satış
b. Fiyatlama
c. Tutundurma
d. Dağıtım
e. Ürün geliştirme

Cevap Anahtarı

1. d – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlamanın tanımı ve gelişimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. d – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlamanın tanımı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. e – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. c – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlamanın gelişim aşamaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. b – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlamanın tanımı ve gelişimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. e – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlamanın tanıtımı ve gelişimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. b – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlama fonksiyonları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. e – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. d – Yanıtınız yanlış ise “Hedef Pazar seçimi ve Pazar bölümleme” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. a – Yanıtınız yanlış ise “Pazarlama fonksiyonları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

  • sedatonel

    korumalı bu site yaw, kopyalanmıyor sorular, herkesin evinde internet mi var ki ne saçmalık buu :@:@

  • ferhundeçetin

    haklısın sedatçım …

  • pisadam

    Ya cok acil birsey sormam lazim bu sorularin cevaplarinin dogru olduguna emin misiniz? Akcakoca turizm isletmeciligi butunleme sinavlarinda bu sorular cikti ama hoca bu cevaplari kabul etmedi cevaplari yanlis dedi dersten kaldim. Nolur biri yazsin kesin emin misiniz cevaplarin bu olduguna öyleyse dilekce yazicam lutfen cevap yazin

  • kitapta geçtiği şekliyle aynı cevaplar