Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Genel İşletme      Ünite 10      6 Kasım 2010 Ara     

Pazarlama Fonksiyonları

Amaç 3

Pazarlama fonksiyonlarını sıralamak.

Pazarlama fonksiyonlarını iki grupta toplamak mümkündür:

1) Pazarlama Sistemi Fonksiyonları
– Değişim Fonksiyonları (Mülkiyet faydası yaratan satış yapma, satın alma)
– Fiziksel Fonksiyonlar (Yer ve zaman faydalarını yaratan taşıma ve depolama işleri)
– Kolaylaştırıcı Fonksiyonlar (Standartlaştırma ve dereceleme, pazar bilgisi toplama)

2) Pazarlama Yönetim Fonksiyonları (Şekil 10.4) Pazarlama yönetiminin temel fonksiyonları dört başlık altında toplanır.
– Ürün geliştirme ve planlama
– Fiyatlandırma
– Satış arttırıcı çabalar
Dağıtım kanalları

Pazarlamanın 4P’si olarak bilinen karma elemanları veya bileşenleri işletmelerin tüm pazarlama faaliyetlerini oluşturur.

Sıra Sizde 1

1996 yılındaki olimpiyat oyunlarına sponsorluk yapan işletmeler, pazarlamanın hangi fonksiyonlarını yerine getirmişlerdir?

Olimpiyat oyunları sponsorluğu, işletmelerin isimlerinin oyunlar devam ettiği sürece her yerde gözükmesi anlamına gelir. IBM, Xerox, Mc Donald’s ve diğerleri bu şekilde, dünya insanlarının sporda bir araya gelmesine destek verdiğini gözler önüne sermiştir. Bu destek davranışı, söz konusu şirketlerin global tanıtımında olumlu etki sağlayıcı niteliktedir. Olimpiyat oyunları; ayrıca, şirketlerin en son teknoloji ürünlerini göstermelerine ve potansiyel müşteriler yaratılmalarına olanak sağlamıştır. Bu katkıları düşünüldüğünde, 1996 olimpiyat oyunlarına sponsorluk yapan işletmelerin satış arttırıcı ve tanıtıcı çabalarda bulunduğunu söyleyebiliriz.

Pazarlama yönetiminin fonksiyonları

Ürünle ilgili olarak yönetimin görevi, pazarlanabilir uygun mal veya hizmeti geliştirmek ve planlamaktır. Mevcut ürünlerde değişiklik yapılması, yeni ürünlerin geliştirilmesi, üretilecek malın kalitesi, çeşitleri, marka, ambalaj, garanti konuları ile ek hizmetler sağlanması işletme için önemlidir. Pazarlama yöneticisi, satacağı mal veya hizmet için uygun fiyat düzeyini belirlemeli, indirimler, krediler, ödeme koşulları ve fiyat değişiklikleri konularında doğru kararlar almalıdır.

İşletmenin pazardaki ürünüyle ilgili olarak bilgi verilmeli, tüketicileri ikna ederek satın almalarını sağlayacak şekilde sistemli tutundurma çalışmaları yapılmalıdır. Reklam, kişisel satış, tanıtma ve satış geliştirme şeklindeki satış çabaları uygulanmalıdır. Pazarlama aracı kuruluşları işletmenin dışın da yer alsa da yönetici, bu kuruluşları seçme konusunda önemli ölçüde serbestiye sahiptir. Mevcut dağıtım yapısı içinde en uygun dağıtım kanalını seçerek mamullerin uygun pazarlara uygun zamanda ulaştırmak, uygun bir dağıtım sistemi oluşturarak fiziksel dağıtımın bu kanallarla yapılmasını sağlaması gerekir.