Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Uluslararası Pazarlama      Ünite 3      22 Ocak 2011 Ara     

Pazarlama Bilgi Sistemi

Pazarlama bilgi sistemi, pazarlama yöneticilerinin kararlarında gerekli olan bilginin toplanması, sınıflandırılması, analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve ilgili kişilere ulaştırılması için insanlardan, araçlardan ve süreçlerden oluşur. İyi bir pazarlama bilgi sisteminin temel görevi, karar vericilerin gereksinim duyduğu bilgi türü, niteliği ve miktarı ile sunulacak bilginin türü, niteliği ve miktarı arasında dengeyi sağlamaktır.

Pazarlama bilgi sistemine ihtiyaç duyulmasının nedenlerine bakıldığında şu faktörleri görebiliriz: İşletmelerin hitap ettikleri pazarlar kapsam olarak bölgesel olmaktan çıkmışlar, ulusal ve hatta uluslararası bir niteliğe dönüşmüşlerdir. Bu ise işletmelerin giderek karmaşıklaşan faaliyetlerini daha büyük belirsizlik altında yürütmelerini zorlamaktadır. Ürünlerin hayat süreleri oldukça kısalmıştır. Bu kısa sürenin en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için gerekli kararların anında ve çevredeki değişikliklerle karşılaşmadan önce verilmesi gereklidir.

Pazarlama yöneticisinin değişik pazarlama faaliyetlerinin bütünleştirilmesinde giderek artan oranda sorumluluk yüklenmesi, pazarlama kararlarının daha geniş boyutlarda ve daha ayrıntılı incelemelerden sonra verilmesini gerektirmektedir.

Toplumların refah düzeyi arttıkça, zorunlu ihtiyaçları da karşılanmış olduğundan satın alma son derece anlamlı ve kişisel bir davranış biçimine dönüşmektedir. Bu nedenle, pazarlama yöneticileri faaliyetlerini düzenlerken tüketicilerin açık ve gizli talepleri ile davranış biçimlerini de değerlendirmek zorundadırlar.

İşletmeler arasındaki rekabet giderek fiyat dışında alanlara kaymaktadır. Markalama, paketleme, ürün geliştirme ve farklılaştırma, dağıtım, satış arttırma çabalarında karşılaşılan yoğun rekabet, bu tür faaliyetlerin etkinliği konusunda sürekli gözlemleri gerektirmektedir.

Pazarlama bilgi sistemi belirli sorunlardan çok pazarlama kararlarını etkileyen işletme içi ve dışı tüm faktörleri sürekli dikkate alarak doğabilecek herhangi bir soruna karşı yöneticileri uyanık tutarak çevreye uyumun en kısa zamanda gerçekleştirilmesini sağlar.

Sıra Sizde

Pazarlama bilgi sistemine neden ihtiyaç duyulur?

Uluslararası pazarlamada bilgi sisteminin karar vericilere yararlı olabilmesi için sistemin bazı özelliklere sahip olması gerekir. Her şeyden önce bilgi uygun olmalıdır. Uygun olmayan bilgi gereksiz kaynak harcanması anlamına gelir. İkinci olarak, bilgiye zamanında ulaşılmalıdır. Zamanında hazır olmayan bilginin gerekli yararı sağlaması, kararın verileceği zaman elde bulunmaması nedeniyle düşünülemez. Bundan dolayı bilgiler sürekli güncellenmelidir. Üçüncü olarak, bilgiler esnek olmalıdır özellikle, uluslararası bilgiler karşılaştırılabilir ve uygulanabilir olmalıdır. Dördüncü olarak, sistemdeki bilgi doğru olmalıdır. Uluslararası ortamda bilgiler çok çabuk geçersiz hale geldiği için, bu özellik büyük önem taşır. Beşinci olarak, sistemin bilgi bankası ayrıntılı bilgileri kapsamalıdır. Çünkü bir konuda karar verilirken çok sayıda faktör dikkate alınır. Son olarak bilgi sistemi hem kullanım hem de ulaşılabilirlik yönünden uygun olmalıdır.