Kayıt Ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Açıköğretim fakültesi (AÖF) e-öğrenme eğitim portalı
26.10.2014
Ders: Stratejik Yönetim      Ünite 12      29 Kasım 2010 Ara     

Örgüt Kültürü Kavramı

Toplumda bir grubun ya da kuruluşun üyesi olmak, o topluluğa uyum sağlamayı gerektirir. Uyum sağlamanın ve grup ya da kuruluş tarafından benimsenmenin temel koşuluysa, ortak amaçlar, standart ve değerlerle alışkanlıklar, felsefe ve ideolojileri paylaşma gereğini ortaya koyar. Üyelerin benzer davranışlar, tutumlar ve işbirliği içinde hareket edebilmeleri için bu gerekli bir husustur.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, örgüt kültürünün, aileden, toplumdaki tüm kurum, kuruluşlar, millet ve devletle biçimsel ve biçimsel olmayan tüm gruplaşmalarda o topluluğun özelliklerini yansıtan ve çevresiyle ilişkilerini düzenleyen bir husus olduğu ifade edilebilir.

Bir örgüt içinde yaşayan ve onun üyesi olan kimseler, davranışlarıyla örgütün kültürel özelliklerini benliklerine sindirerek, davranışları için köklü gelenekler, ahlaksal tavırlar ve alışkanlıklar edinirler.

Örgüt kültürü, o örgütün çevrede tanınmasını, değerini, toplumsal standartlarını, çevredeki diğer örgüt ve bireylerle ilişki biçimlerini ve düzeylerini de yansıtır. Bu fonksiyonuyla kültür, örgütü topluma bağlayan, onun toplum içinde yerini, önemini ve hatta başarısını belirleyen en önemli araçlardan biridir. Ancak her örgüt kültürü, içinde yaşadığı toplumsal kültürü ve ilişkide bulunduğu diğer örgütsel kültürlerinin etkilerini taşımakta ve oluşumlarında bu kültürlerin de katkısı bulunmaktadır. Kültür çevreye ters düşemez aksi takdirde örgüt yaşamı tehlikeye girebilir. Ayrıca, çevrenin norm ve değerlerine uygun olduğu takdirde yeni bir kültür çevreye önemli etkiler yapar.

“Örgüt Kültürü Kavramı” için 1 cevap

  1. [...] Örgüt Kültürü Kavramı Örgüt Kültürünün Diğer Kavramlarla İlişkisi Örgüt Kültürünün Önemi Örgüt Kültürünün Sınıflandırılması Çevre Strateji ve İşletme Kültürü İlişkileri Örgütlerin Kültür Tipleriyle Bunun Strateji Oluşumuna Etkisi Liderlik Tanımı ve Liderin Değişimdeki Rolü Strateji ve Lider Özellikler Liderlik ve Stratejik Uygulamalar Kariyer Gelişimi ve Liderlik Stratejik Alternatiflerle Lider ya da Tüketici Arasında Uyumun Sağlanması Etkin ve Başarılı Liderlerden Beklenen Başlıca Görevler Günümüzün Değişen Koşulları ve Değişimci Liderlik Değişimci ve Reformcu Liderliğin Aşamaları Özet Test Soruları Yaşamın İçinden Başvuru Kaynakları 11. Stratejinin Uygulanması: Örgütsel Yapı ve Kaynak Dağılımı ◄ ÖNCE | SONRA ► 13. Stratejilerin Değerlendirilmesi ve Kontrolü [...]

Bir Cevap Yazın

*