Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Perakende Mağaza Yönetimi      Ünite 6      16 Aralık 2010 Ara     

Operasyon Yönetimi Kavramı

Perakendeci işletmeler insan, ürün stoku, enerji, bilgi gibi kaynakları üretim sürecinde dönüştürerek hizmet üretiminde bulunurlar. Operasyon yönetimi, perakendeci işletmelerin hizmet üretiminde dönüştürdüğü bu kaynakların kullanımını en etkin duruma getirmek ile ilgilidir. Bir diğer deyişle, operasyon yönetiminin amacı mevcut perakende mağazada yürütülen faaliyetlerin performansını en yükseğe çıkartmaktır.

Perakendeci işletmelerde zaman ve enerjinin çoğu günlük faaliyetlere adanır. Bu faaliyetler genellikle satılacak ürünlerin satın alınması, satışa hazır hale getirilmesi, reklâm, tutundurma, müşteri hizmetleri ve satış ile ilgilidir. Tüm bu işlemler her gün özenle yerine getirilmesi gereken faaliyetlerdir. Örneğin, satış alanının bakımı yapılmalı, müşterilere hizmet sunulmalı, ürünler satın alınıp satışa hazır hale getirilmeli, reklâm verilmeli, her gün ve her ürün için fiyatlama kararı alınmalıdır. Perakende mağazaların yöneticileri operasyon yönetimine ilişkin bir dizi karar alırlar.

Bu kararlar alınırken aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:
– Mağaza için en iyi büyüklük nedir ve mağazanın genel düzeni nasıl olmalıdır?
– Raf alanı, genişliği, yeri ve mağazadaki ürünlerin her birinin satışları arasındaki bağıntı nedir? Toplam satışlar, mağazadaki düzenlemeler ve raf yerleri değiştirilerek nasıl etkilenir?
– Mağaza çalışanları mağaza içindeki trafik ile en iyi uyumu nasıl sağlayabilir?

Çalışan sayısını arttırmak verimliği azaltır ya da arttırır mı?
– Farklı inşaat malzemelerinin kullanılmasının mağaza bakımı açısından etkisi nedir?
– Enerji maliyetleri nasıl düşük tutulabilir?
– Sigortalama hangi düzeyde yapılmalıdır? Yukarıdaki konularda alınacak kararlar, operasyon yönetiminin çerçevesini oluşturur. Bu bölümde, operasyon yönetiminin sözü edilen çeşitli yönleri ele alınacaktır.

Sıra Sizde 1

Ünitenin başındaki örnek olayda yer alan Wal-Mart’ın İzle-İlişkilendir sistemini, perakende mağazacılığa etkileri açısından nasıl değerlendirirsiniz?