Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Özel Öğretim Yöntemleri      Ünite 1      24 Şubat 2010 Ara     

Okulöncesi Eğitimin Temel Amaçları

Okulöncesi eğitim alanındaki ilgili kaynaklar incelendiğinde okulöncesi eğitimin amaçlarının ülkeden ülkeye, gruptan gruba değişiklik gösterdiği bilinmekle birlikte, hemen her ülkede ortak olan evrensel amaçların varlığı da dikkati çekmektedir. Bu bölümde, önce okulöncesi eğitimin evrensel nitelikteki amaçlarına yer verilmiş, sonra da ulusal nitelikteki amaçları açıklanmıştır.

Okulöncesi Eğitimin Evrensel Amaçları

Dünya Uluslararası Okulöncesi Eğitimi Örgütü’nün (OMEP) uzun süre başkanlığını yapan Mialeret, okulöncesi eğitimin evrensel amaçlarını toplumsal, eğitsel ve gelişimsel olmak üzere üç boyutta açıklamıştır:

Toplumsal Amaçlar

– Çocuğun kendi yaşıtlarıyla bir arada olmasının sağlanması
– Anne ile çocuğun aynı ortamda bulundurulması
– Çalışan annelerin çocuklarına bakılması
– Her çocuğa eşit eğitim olanaklarının sağlanması ve onların bireysel gelişimlerine katkıda bulunulması
– Çocukların birbirleriyle ve başkalarıyla ilişki içinde bulunarak sosyalleşmelerine katkıda bulunulması.

Eğitici Amaçlar

– Çocuğun duyu organlarının eğitilmesi
– Çocukta çevre bilincinin ve duyarlılığının arttırılması
– Çocuğa toplumda kabul gören davranışların kazandırılması (renk, ses, estetik, toplumsal kurallar vb. )

Gelişimsel Amaçlar

– Çocuğun doğal gelişiminin desteklenmesi
– Çocuğun gelişim düzeyi, hızı ve özelliklerine uygun yaşam deneyimlerinin sağlanması Yetişkin kişi, çocuğun gelişimini ve onun gelişimindeki kritik dönemleri bilmelidir. Okulöncesi eğitimde çocuğun gelişim hızını, bireysel özelliklerini kesintiye uğratmadan geliştirmek amaçlanmaktadır.

Türkiye’de Okulöncesi Eğitimin Temel Amaçları

Türkiye’de okulöncesi eğitimin temel eğitsel ve gelişimsel amaçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Okulöncesi Eğitim Programına (MEB, 2002) dayanılarak şöyle sıralanabilir:

Toplumsal Amaçlar

– Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı hazırlama

Eğitsel Amaçlar

– Çocuklara hayal güçlerinin gelişimi, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma
– Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama
– Çocukları temel eğitime hazırlama

Gelişimsel Amaçlar

– Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlama