Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Konuşma ve Yazma Eğitimi      Ünite 3      14 Ağustos 2011 Ara     

Okul Öncesinde Dil ve Konuşma Gelişimi İçin Neler Yapmalı?

Okul öncesi etkinliklerde dil ve konuşma gelişimini destekleyecek çalışmalar neden önem kazanmaktadır?

Dil evreni temsil eder, ama dilin kendisi de bir evrendir. Her şeyden önce, çocuğun okul öncesi dönemde keşfetmek durumunda olduğu bir evren vardır: Kendi beden evreni, içinde yaşadığı evren (çevresi) ve kendi bedeni (fiziği ve konumu) ile dış evren arasındaki ilişkiyi kavramak durumundadır.

İkinci keşif görevi, evrenin bir başka biçimde temsil edilmesi gerekliliği ve bunun nedenleri. Yani, iletişim ihtiyacının keşfedilmesi ve bu ihtiyacın karşılanabilmesi için arayışlara başlanması.

Üçüncü keşif görevi ise, evreni temsil etme aracı olarak kullanılan dil evreni, bu evrendeki farklı türler (sözlü, sözsüz vb.), farklı kodlar ve sistemler (lisanlar), farklı iletim yolları ve buna uygun olarak kullanılan farklı kod dönüştürücüler (kulak yolu, göz yolu vb.; sözel dil-konuşma-yazı-kabartma yazı, parmak alfabesi vb.; sözsüz dil, kulak yolu, göz yolu vb.; melodi, konuşmanın ezgisi, ses tonu, vb., beden dili, resim dili vb.)…

İşte, okul öncesi dönem çocuğu için hazırlanan eğitim ortamlarının en önemli özelliği, çocuğun evreni keşfetmek için çıktığı bu zorlu yolculukta desteklemek, işini kolaylaştırmak olmasıdır. Bu dönem çocuğuna yönelik olarak düzenlenen her etkinlik, aslında dil evreninin keşfedilmesine yardımcı olmaktadır. Bu dönemde yapılan etkinliklerin en önemli yan ürünü, dil edinimidir.