Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Öğretmenlik Mesleğine Giriş      Ünite 2      30 Mart 2011 Ara     

Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri

Öğretmenlik mesleği kendine özgü özelliklere sahiptir. Bu özelliklerin kimileri aşağıda sıralanmıştır:

1. Öğretmenlik; insanları, öğrenmeyi ve öğretmeyi sevenler için ideal bir meslektir. Çünkü öğretmen, sürekli olarak çevresindeki insanlarla etkileşimde bulunur ve onlarla hayatı paylaşmaya çalışır. Ayrıca öğretmen, öğrenmeyi kendisi için alışkanlık haline getirmiş ve bildiklerini öğrencilerine öğretmekten hoşlanan bir kişidir. Bu nedenle öğretmenlik, insanları seven, öğrenmekten ve öğretmekten hoşlananlar için ideal bir meslektir.

2. Öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur. 1998-1999 öğretim yılı verilerine göre, ülkemizdeki eğitim kurumlarında 512522 öğretmen görev yapmaktadır. Bu sayı Türkiye’deki tüm kamu görevlilerinin yaklaşık dörtte birini (% 25) oluşturmaktadır. Özel statüdeki eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, devlet memuru olarak çalışmaktadırlar. Öğretmenlerin devlet memuru oluşu mesleğe giriş denetiminin devletçe yapılmasına neden olmaktadır.

3. Öğretmenlik, tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen bir meslektir. Tüm toplumlar 6-18 yaş arasındaki çocuk ve gençlerini planlı ve programlı olarak öğretmenlerin sorumluluğunda eğitmeye çalışırlar. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu ve okullaşma oranının yüksek olduğu toplumlarda öğretmen sayısı fazladır.

4. Öğretmenlik, kadınların yoğun olarak çalıştıkları bir meslek alanıdır. Çalışma koşulları yönünden öğretmenlik, bazı mesleklere göre kadınlar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Özellikle ikili öğretim yapan okullarda öğretmenlerin yarım gün boş kalması ve yıllık tatil sürelerinin uzun olması gibi etmenler öğretmenlik mesleğinin kadınlar tarafından tercih edilmesinde etkili olmaktadır.

5. Öğretmenlik, daha çok orta ve ortanın altında gelire sahip grupların tercih ettiği meslektir. Yapılan bilimsel araştırmalar, öğretmenlik mesleğine, daha çok orta ve ortanın altında gelire sahip aile çocuklarının yöneldiğine ilişkin bulgular ortaya koymaktadır.

6. Öğretmenlik, mesleğinin gelir düzeyi düşüktür. Öğretmenlik hemen hemen tüm ülkelerde gelir düzeyi en düşük olan mesleklerden birisidir. Bunun en temel nedeni, meslekte çalışanların sayısının fazla olması ve mesleğe giriş denetiminin devletçe yapılmasıdır.

7. Öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü yüksek değildir. Öğretmenlik toplumda daima saygı duyulan bir meslek olmasına karşın, statüsü düşük meslekler arasında yer almaktadır. Yeterli sayı ve nitelikte öğretmen yetiştirilememesi nedeniyle, mesleğin kapısının herkese açık ve kolay elde edilebilir oluşu, öğretmenliğin statüsünün düşmesine yol açmaktadır. Ayrıca öğretmenlerin gelir düzeyinin düşük olması, eğittiği grubun yaş ve bilgi düzeyinin düşük olması gibi nedenler de mesleğin statüsünü düşürmektedir.

8. Öğretmenlik mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim olanakları sınırlı düzeydedir. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için ayrılan parasal kaynaklar sınırlı düzeyde olup, bu kaynaklar geleneksel hizmetiçi eğitim programları için kullanılmaktadır. Öğretmenlerin lisansüstü eğitim programlarına yönelmeleri tamamen kendi çabalarıyla olabilmektedir. Ancak öğretmenlerin, görevli oldukları okulların ilgili üniversitelere uzak oluşu, okullardaki ders yükleri ve başka sorumluluklarının fazla oluşu vb. nedenlerle lisanüstü programları izlemekte güçlük çektikleri görülmektedir.

9. Öğretmenlik mesleğinden ayrılma oranı yüksektir. Subaylık, doktorluk, mühendislik gibi mesleklerle karşılaştırıldığında öğretmenlerin maaş ve statülerinin düşük olması, öğretmenleri başka alanlarda çalışmaya itmektedir. Bu nedenle, öğretmenler arasında meslek değiştirme oranı yüksektir.

Sıra Sizde

Bunların dışında, sizce öğretmenlik mesleğinin başka özellikleri var mıdır ? Varsa nelerdir ?

 • yeliz

  1. ÖĞRETMEN SABIRLI OLMALIDIR.
  2. ÇOCUKLARI SEVMELİDİR.
  3. CÜMLEYİ DÜZGÜN KURABİLMELİ , ANLATABİLMELİDİR.
  4. TAHTAYA YAZI YAZARAK ÖĞRENCİLERE BİŞEYLER ANLATMALIDIR.
  5. SORULARI ÖĞRANCİLERİN DÜZEYİNE GÖRE SORMALIDIR.

  ÖĞRETMEN OLMANIZ İÇİN BUNLARIN SİZDE BULUNMASI GEREKİR…….