Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Öğretmenlik Mesleğine Giriş      Ünite 3      30 Mart 2011 Ara     

Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları

Öğretim etkinlikleriyle ilgili araştırmalar, bugünkü okul ortamında öğretmene eskisine göre daha da önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü ortaya koymaktadır. Varış (1998) bu konuda, “Öğretmenlik statüsü yalnızca bilgi verme rolünü gerektirseydi, bu işi öğretim makinaları, televizyon, radyo vb. araçlarla yapmak mümkün olurdu. ’ diyor ve şöyle devam ediyor: “En azından teknoloji yönünden gelişmiş ve teknoloji ötesine geçmiş toplumlarda öğretmen problemi kolayca çözümlenirdi. Oysa davranış bilimleri bize öğrencinin, öğretmenin tutum ve davranışlarından etkilendiğini göstermektedir. Öğretmenin düşünsel tutumu, duygusal tepkileri, çeşitli alışkanlıkları öğrenciyi etkilemektedir. Çoğu zaman öğrenci öğretmenin anlattığı konuya yaklaşımına dikkat etmekte ve olayları yorumlama biçiminden etkilenmektedir. ’

Tartışalım

Öğretmenin bilgi verme rolünün dışında, ne gibi görev ve sorumlulukları olabileceğini düşününüz.

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları sınıf içi ve sınıf dışı olmak üzere iki kümede toplanabilir.

Öğretmenin Sınıf İçindeki Görev ve Sorumlulukları

Bir OECD yayınında (1979) öğretmenin sınıf içindeki görev ve sorumlulukları şöyle sıralanmaktadır:
– Öğreticilik
– Gözetmenlik
– Danışmanlık
– Üyelik ve / veya Başkanlık
– Düzenleyicilik

Woolfolk (1990) sınıf içi öğretmen görev ve sorumluluklarını şu başlıklar altında dile getirmektedir:
– Öğretim Uzmanlığı
– Güdüleyicilik
– Yöneticilik
– Liderlik
– Rehberlik
– Çevre Mühendisliği
– Model Olma

Sıra Sizde

Öğretmenin sınıf içi görev ve sorumluluklarına daha başka neler ekleyebiliriz?

Öğretmenin Sınıf Dışındaki Görev ve Sorumlulukları

Toplumun bir üyesi olarak öğretmenin sınıf dışında da önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Öğretmenin, öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenciyi geliştirme ve rehberlik gibi rolleri sınıf dışında da sürmekte ve bu roller “çevresindekileri geliştirme’ye dönüşmektedir. Öğretmenden sınıf dışında bulunduğu ortamlarda bu doğrultudaki gereksinimleri karşılaması, en azından yol gösterici rolünü üstlenmesi beklenmektedir.

Ayrıca, öğretmenden toplum içinde değişme ve gelişme süreçlerine önderlik etmesi de beklenmektedir. Özellikle kırsal kesimde görev alan öğretmenler için bu rol çok önemlidir.

Öğretmenlerin sınıf içindeki ve sınıf dışındaki görev ve sorumlulukları olarak sıraladığımız bu roller okulöncesi öğretmenleri için de geçerli rollerdir. Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin (1996) “Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları’ bölümünde; “Öğretmenler, kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler ile eğitim programlarında belirtilen esasları yerine getirmekle yükümlüdür. ’ denilmektedir.

Kuşkusuz bu bölümde belirtilen görevleri yerine getirirken, öğretmenlerin, bu görevlerle bağlantılı olarak üstelenmeleri gereken sorumluluklar da vardır. Öğretmenlerin üstlendikleri sorumlulukları yerine getirerek rollerini etkinlikle yapabilmeleri daha önce açıkladığımız niteliklerine bağlıdır. Öğretmenlerin nitelikleri arttıkça, öğretmenler görevlerini çok daha iyi yapabilecek ve öğretmenlik mesleği de nitelik kazanacaktır.

Sıra Sizde

Öğretmenlerin nitelikleri arttıkça, görev ve sorumlulukları da artar mı?

  • şevval

    güzel birr siteee