Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Yapısı ve İlişkileri      Ünite 4      4 Aralık 2011 Ara     

Nişanlılık

Nişanlılık, evlilik kararının verilmesi ile evlilik sözleşmesinin gerçekleştirilmesi arasında yaşanan çok özel bir dönemdir.

Nişanlılığın Anlamı ve Koşulları

Nişanlanma, karşı cinsten iki insanın birbirine evlenme sözü verdikleri bir aile hukuku sözleşmesidir.

Nişanlanma evliliğe doğru atılan ciddi bir adımdır. Nişanlılık ve nişanlanmaya, Medeni Kanun un, Evlenme ile ilgili birinci bölümünde yer verilmiş olması bu döneme hukuki bir kimlik kazandırmakta, ayrıca kültürel öğelerle zenginleştirilerek toplumsal bir temele dayandırılmaktadır.

Medeni Kanun’a göre nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. Bu vaadin karşılıklı olması gerekir. Nişanlanma sözleşmesi taraflara evlenmenin gerçekleşmesi konusunda yalnızca etik bir borç yüklemekte ancak onlara yasal bir yükümlülük getirmemektedir. Bir başka ifade ile tarafların birbirlerini evlenmeye zorlayıcı yasal bir yaptırım uygulaması söz konusu değildir. Evlenme yükümlülüğü hukuksal olmanın ötesinde toplumsal ve etiktir.

Nişanlanmanın Amacı

Toplumların pek çoğunda eskiden beri nişanlanmanın var olduğu bilinmektedir. Pek çok ülkenin hukuk düzeninde nişanlanmaya yer verilmektedir,

Farklı ortam ve koşullarda yetişen, farklı kişilik özelliklerine sahip iki insanın, farklı özelliklerinin olması, güçlü ve zayıf yönlerinin bulunması çok doğaldır. Nişanlılık süresi içinde taraflar, anlaşıp anlatamayacaklarına, aralarındaki sevginin tüm güçlükleri göğüsleyecek güçte olup olmadığına karar verirler.

Nişanlılık süreci evliliğe hazırlık ve geçiş dönemidir. Bu nedenle evliliğe kesin karar verme yönünden iyi değerlendirilmesi gerekir.

Nişanlanmanın geleneksel anlamda bir başka amacı da evlilik hazırlıklarının yapılması, eksiklerin tamamlanması için gerekli sürenin kazanılmasıdır.

Kısacası nişanlılık evlenmeye karar veren iki insanın birbirlerini tanıyarak verdikleri kararın doğruluğunu sınadıkları ve evliliğe hazırlandıkları bir geçiş dönemidir.

Nişanlanma, evliliğe doğru atılan ciddi bir adımdır

Nişanlılık Döneminin İşlevleri

– Nişanlanma evlilik kararının duyurulmasıdır. Bu kararın çevreye duyurulması, hem çiftin mutluluklarının paylaşılması hem de bu durumun çiftin yakınları tarafından değerlendirilmesi açısından önemlidir. Nişanlı olmak, gençlerin birlikte olmalarının hoş karşılanmasını sağlar, üzerlerindeki toplumsal baskıyı azaltır.

– Nişanlılık dönemi, gençlerin verdikleri evlilik kararının doğruluğunun sınandığı, test edildiği bir dönemdir. Çiftin birbirine uygun olup olmadıklarını anlamalarına fırsat yaratır. Bu dönemde bazı görüş ayrılıklarının ortaya çıkması ve tartışılması olağandır. Nişanlılık, evlendikten sonra ortaya çıkabilecek sorunların bu dönemde çözüme kavuşturulması açısından gerekli ve yararlıdır. Nişanlılığın evlilikle sonuçlandırılması kadar evliliğe gitmeden sonlandırılması da doğal bir sonuçtur.

– Evliliğin sağlam temellere oturtulması ve sonradan ortaya çıkabilecek sorunların önlenebilmesi, tarafların birbirlerine karşı samimi ve dürüst olmalarına bağlıdır. Bu nedenle evliliği etkileyebileceği düşünülen konuların bu dönemde açıklanması gerekir.

Her iki tarafın birbirine güven ve saygı duyması açısından mutlak söylenmesi gereken konuları şöyle sıralayabiliriz:
– Doğuştan gelen kusurlar
– Sağlık durumu, geçirilen hastalık ve ameliyatlar
– Daha önce yaşanılan nişanlılık veya evlilikler
– Tutukluluk, hükümlülük durumu
– Borç ve yükümlülükler
– Terk edilmiş veya sürmekte olan kötü alışkanlıklar vb. Yukarıda sıraladığımız bu konuların evlilik öncesinde gizlenmesi, ileride pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olabilir.

– Nişanlılık evliliğe doğru atılmış ciddi bir adım, bir hazırlık dönemidir. Buradaki hazırlık kavramının anlamı maddi ve manevi yönden hazırlıktır. Kişinin bu dönemde kendisini, evlilikle birlikte üstleneceği yeni rollere, yaşam koşullarına ve yeni bir ortama hazırlaması gerekir.

Ayrıca kurulacak yuvanın gerektirdiği hazırlıkların tamamlanması açısından da böyle bir süreç gereklidir.

– Nişanlılık, evliliğe ilişkin önemli kararların verildiği ileriye dönük planlamaların yapıldığı bir dönemdir. Bu dönemde konuşulup kararlaştırılması gereken pek çok konu vardır, şimdi bunları kısaca açıklayalım.

Evlilik töreninin ne zaman nerede ve nasıl yapılacağı, kimlerin davet edileceği, törenlerin kapsamı, niteliği, maliyeti vb.

– Evlendikten sonra nerede, nasıl bir yaşam sürüleceği, ayrı bir ev mi açılacağı yoksa ailelerden biriyle birlikte mi yaşanacağı, öyleyse bu durumun ne kadar süreceği

– Eşlerin kazanç durumu, gelirin nasıl kullanılacağı, kadının çalışıp çalışmayacağı, ailede rol, görev ve sorumluluk tanımaları

– Çocuk sevgisi, sahip olunmak istenilen çocuk sayısı, çocukların bakım ve eğitimi konusundaki düşünceler Yakınlara karşı olan duygular, bağlılıklar, ilişkilerin sıklığı ve derecesi vb. gibi konular.

Nişanlılık dönemi, çiftin birbirlerine uygun olup olmadıklarını anlamalarına fırsat tanır

Nişanlılık Süresi

Nişanlılık süresi çeşitli etkenlere bağlı olarak kişilere ve koşullara göre değişebilir. Bu nedenle kesin bir süreden söz etmek mümkün değildir.

Nişanlılık süresi, nişanlanmanın amaç ve işlevlerinin gerçekleşmesine yetecek uzunlukta olmalıdır. Gerçekte önemli olan bu sürenin ne kadar uzun olduğu değil, nasıl geçirildiği ve değerlendirildiğidir. Nişanlıların birbirlerinden uzakta oldukları, birbirlerini tanımalarına ve ileriye dönük planlar yapmalarına elverişli olmayan bir nişanlılık dönemi ne kadar uzun olursa olsun işlevsellikten uzaktır.

Örneğin: Nişanlının askerliğini yapıyor olması, yurt dışında veya başka bir şehirde çalışıyor olması gibi durumlarda nişanlılık dönemi yalnızca evlilik için uygun zaman ve koşulların oluşmasına kadarki bir zaman dilimidir.

Nişanlılık süresinin en az 6 ay en çok 18 ay sürmesi konusundaki görüşler çoğunluktadır.

Nişanlılık Döneminde Anlaşmazlıklar ve Nişanın Bozulması

Nişanlılık döneminde bir takım anlaşmazlıkların ve uyumsuzlukların yaşanması doğaldır. Nişanlılıkta tartışmaların sıklığı, niteliği ve yoğunluğu kimi zaman ileriye yönelik ipuçları verebilir, ileride çıkabilecek bazı sorunların işaretçileri olabilir. Bunlar dikkatle değerlendirilmelidir.

Nişanlılık döneminde aşırı kıskançlık, tartışmalara neden olan önemli bir konudur. Nişanlılık dönemi, kimi zaman nişanlıların aileleri arasında da bazı anlaşmazlıkların yaşandığı bir dönemdir. Sorunlar çoğu zaman tarafların birbirlerini yeterince tanımamaları, olayları farklı algılamaları ve yorumlamaları sonucu ortaya çıkar. Böyle durumlarda aileler için çocuklarının mutluluğu önemli olmalı, sorunlar sabır, iyi niyet ve hoşgörü ile çözümlenerek uzlaşma sağlanmalıdır.

Nişanlanma evlenme vaadiyle olur ancak her zaman evlilikle sonuçlanmayabilir. Nişanlılık döneminin amacı başarısız evliliği önlemek olduğuna göre gerektiğinde nişanın bozulması da doğal karşılanmalıdır.

Bazı çevrelerde çok önemli nedenler olmadıkça nişanın bozulması pek hoş karşılanmaz. Bilinmelidir ki hatalı bir evlilik kararının nişanlılık döneminde fark edilmiş olması, mutsuz bir evlilikten ve evlenip boşanmaktan çok daha akıllıcadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 120-123 arası maddeleri, nişanlılığın bozulması halinde tarafların hak ve sorumluluklarını açıklığa kavuşturmaktadır.

Nişanlılık döneminin, amaç ve işlevlerine uygun şekilde değerlendirip mutlu bir evlilikle sonlanması herkesin dileğidir. Bu sürecin sonucunda gençler beraberliklerini sürdürme kararı verdiklerinde sıra evlilik birliğinin kurulmasına gelir.