Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Banka ve Sigorta Pazarlaması      Ünite 5      4 Aralık 2010 Ara     

Müşteri Tipleri

Bankaya gelen müşterilerin hepsi birbirinden farklıdır. Bu farklılığı yaptırmış oldukları işlemlerde ve davranışlarında görmek mümkündür. Bankaya gelen müşterileri şu şekilde bölümleyebiliriz:

Müşteri;
Banka ile ilişkileri Yönünden
– Para Yatıranlar (Mevduat Müşterileri)
– Para ve Hizmet
– Talep Edenler
– Kredi Kullanan ve Banka Hizmetlerinden Yararlanan Müşteriler

Davranışları Yönünden;
– Nazik, bilgili tip
– Kavgacı tip
– İhtiraslı tip
– Şaşkın tip
– Ketum (sessiz) tip
– Kuşkulu (şüpheli) tip
– Telaşlı tip
– Çekingen tip
– Rüşvetçiler
– Dolandırıcı ve Sahtekarlar

Banka hizmetlerinden yararlanacak olan müşterilerin genel özellikleri de şunlardır:
– Her iki müşteri de bankaya gelir sağlar.
– Her iki müşteri de insandır, insanca davranış ister.
– Her iki müşteri de kişilik ve gurur sahibidir, saygınlık ister.
– Her iki müşteri de kendisinin banka için önemli olduğunu sanır ve ilgi bekler.

Para Yatıran Müşteri (Mevduat Müşterileri)

Para yatıran müşteri ile para veya hizmet talep eden müşteri arasında esasında fark olmaması gerekir. Ancak bazı şubelerdeki uygulamalarda bu tür bir ayrım yapıldığı gözlenmekte ise de, bu ayrım personelin halkla ilişkiler konusunda yeterli eğitim görmemesinden kaynaklanmaktadır. Para yatıran müşteri şüphesiz ki önemlidir. Tasarruf mudileri dediğimiz bu müşterilerin yatırdıkları paralar büyük miktardaki mevduatları oluşturur ki bu mevduatlar da banka kaynaklarının can damarıdır. Bu durum dahi ayırımı gerektirmez, zira para ve hizmet talep eden müşteriler de banka için gereklidir. Bankanın bu müşterilerden de önemli kârlar sağladığını bilmemiz gerekir. Özellikle kötü davranışların kamuoyunda hızlı yayılma olasılığını düşünerek müşterilere kötü davranmaktan ve ayrıcalıklı muamele uygulamaktan kaçınılmalıdır. Bunun içinde memurlara, yöneticilere büyük görevler düşmektedir.

Müşteride, banka hakkındaki olumlu düşünceyi müşteri ile ilişki halinde olan memur veya yönetici yaratır. Bu kişilerin olumlu davranışları ve ilgi dozu banka hakkında olumlu imajın pekiştirilmesine, aksi davranışlar ve ilgisizlik ise olumsuz imajın silinmesine neden olur.

Para ve Hizmet Talep Eden Müşteri

Para ve hizmet talep eden müşteri de bir banka için para yatıran müşteri kadar önem taşır. Bu tip müşteriyi küçük görmek, önemsememek, onda lütfen kredi veriliyor veya hizmet ediliyor kanısını uyandırmak banka açısından hoş olmayan bir davranıştır.

Bankadan kredi alan, senetlerini tahsile veren, havale gönderen ve diğer banka hizmetlerinden yararlanmak isteyen bu grup müşterilerden alınan faiz ve komisyonların banka için önemli bir gelir kaynağı olduğunu unutmamak gerekir. Bugün para ile hizmet talep eden müşterinin yarının para yatıran mevduat müşterisi olabileceği düşünülmelidir.