Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      23 Aralık 2010 Ara     

Müşteri İlişkileri Kavramı ve Özellikleri – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel pazarlamanın özelliklerinden biri değildir?

a. Sürekli müşteri ilişkisi
b. Uzun dönemli bakış açısı
c. Tek satış veya işleme odaklanma
d. Tüm çalışanların kalite ile ilgilenmeleri
e. En çok gelir sağlayan müşteriler üzerinde odaklanma

2. Aşağıdakilerden hangisi “80/20 kuralı”nı açıklayan özelliklerden biri değildir?

a. İşletmeye daha fazla kazanç sağlayan müşteriler üzerinde daha çok durulması
b. Her müşteriye eşit davranılması
c. Müşterilere değerine göre davranılması
d. İşletmeye daha az kazanç sağlayan müşteriler üzerinde az odaklanılması
e. Yeni müşteri kazanma maliyeti eski müşteriyi elde tutmaktan yüksek olması

3. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetiminin amaçlarından biri değildir?

a. Rakip maliyet analizi yapmak
b. Müşteri tatminini geliştirmek
c. Müşteri değeri yaratmak
d. Müşteri etkileşimi sağlamak
e. Mal ve hizmetleri kişiselleştirmek

4. Müşterilerin mal ve hizmeti tekrar satın alma zamanlarını analiz etmeyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Müşteri istek ve ihtiyaçları
b. Müşteri etkileşimi
c. Müşteri profili
d. Müşteri satın alma eğrisi
e. Kişiselleştirme

5. Perakendecinin müşterilere bulundukları yaşa uygun ihtiyaçları konusunda bilgi sunmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a. Müşteri yaşam eğrisi
b. Müşteri profili
c. Müşteri etkileşimi
d. Müşteri istek ve ihtiyaçları
e. Müşteri veri tabanı

6. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin (CRM) stratejik ortaklık konularından biri değildir?

a. İstihbarat
b. Rekabet
c. Pazarlama
d. Satış
e. Teknoloji

7. Müşteri temsilcileri ile bilgisayar sisteminde saklı veriler arasındaki yazılım altyapısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karar destek sistemi
b. İlişki yönetimi
c. E-posta yönetimi
d. İşgücü yönetimi
e. Veritabanı yönetimi

8. Genellikle ilgisiz olarak görülen çok büyük hacimdeki verilerden anlamlı örnekleri veya bilgileri seçip ayıran süreçleri destekleyen CRM yazılım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

a. Karar destek sistemi
b. Kişiselleştirme
c. Veri madenciliği
d. İlişki yönetimi
e. Otomatik çağrı dağıtma

9. Aşağıdakilerden hangisi, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ile ilgili yaygın bir biçimde kullanılan bilgisayar yazılım uygulamalarından biri değildir?

a. Veritabanı yönetimi
b. İlişki yönetimi
c. Veri madenciliği
d. Veri kümeleme yönetimi
e. Veri ambarı

10. Aşağıdakilerden hangisi E-CRM (elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi) sunduğu müşteri hizmetinin özelliklerinden biri değildir?

a. Tam zamanlı hizmet
b. Çift yönlü hizmet
c. Zaman serbestliği
d. Yer serbestliği
e. Statik hizmet

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise “Geleneksel Pazarlama İlişkisel” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. b – Yanıtınız yanlış ise “İlişkisel Pazarlamanın Hedefleri ve Faydaları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. a – Yanıtınız yanlış ise “Müşteri İlişkileri Yönetiminin Amaçları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. d – Yanıtınız yanlış ise “Kurum Perspektifinden Müşteri İlişkileri Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. a – Yanıtınız yanlış ise “Kurum Perspektifinden Müşteri İlişkileri Yönetimi” bölümünü dikkatli biçimde yeniden gözden geçiriniz.
6. b – Yanıtınız yanlış ise “CRM’in Stratejik Ortaklık Konuları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. e – Yanıtınız yanlış ise “CRM Teknolojileri ve Yazılımları” bölümündeki “CRM Yazılım Uygulamaları”nın her birini yeniden gözden geçiriniz.
8. c – Yanıtınız yanlış ise “CRM Teknolojileri ve Yazılımları” bölümündeki “CRM Yazılım Uygulamaları”nın her birini yeniden gözden geçiriniz.
9. d – Yanıtınız yanlış ise “CRM Teknolojileri ve Yazılımları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. e – Yanıtınız yanlış ise “E-CRM” bölümündeki “CRM ile E-CRM Arasındaki Farklılıklar” tablosunu dikkatli biçimde yeniden gözden geçiriniz.