Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 8      28 Aralık 2010 Ara     

Müşteri İlişkileri (CRM) Uygulamaları – Test Soruları

Test Soruları

1. Bir işletme açısından başarılı bir CRM için aşağıdakilerden hangisi ile etkili bir temasın sağlanması birincil öncelik oluşturmaz?

a. İşletmenin tedarikçileri
b. İşletmenin çalışanları
c. İşletmenin müşterileri
d. Kamu kuruluşları
e. Reklam ajansları

2. Aşağıdakilerden hangisi, CRM’in işletmeye sağlayabileceği temel katkılardan biri değildir?

a. İşletmenin hedef kitlesine yönelik etkili planlama ve uygulamaları destekleyebilir.
b. Müşteri sadakatinde artış sağlanabilir.
c. Ürün ya da hizmetlerin daha az maliyetle sağlanması mümkün olabilir.
d. Yanlış promosyonların doğurabileceği gereksiz harcamaların önlenmesi mümkün olabilir.
e. Ağızdan ağza iletişimle yeni iş/müşteri yaratmaya olanak sağlayabilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi “Müşteri Temas Noktaları” arasında öncelikli olarak ele alınmaz?

a. Mağaza
b. Çağrı merkezleri
c. İnternet
d. Üretim merkezi
e. Self servis (ATM, Kiosk vb. )

4. Aşağıdakilerden hangisi CRM’in kalbi (merkezi) olarak değerlendirilebilir?

a. Tedarikçiler
b. Müşteriler
c. Çalışanlar
d. İşletme sahipleri
e. Kamu kuruluşları

5. Aşağıdakilerden hangisi CRM’de yer alan temel adımlar arasında değerlendirilmez?

a. Müşteri seçimi
b. Müşteri edinme
c. Müşteri sınama
d. Müşteri koruma
e. Müşteri derinleştirme

6. Aşağıdakilerden hangisi CRM’deki temel adımlardan biri olan “Müşteri Seçimi” evresinin ana amacıdır?

a. En karlı müşterilerin belirlenmesi
b. Her bir müşteriye en karlı yoldan nasıl satış yapılabileceğinin belirlenmesi
c. Müşterinin işletmeye (kuruma) bağlı hale getirilmesi
d. Müşteriyle ilişkinin sürekliliğini sağlama
e. Müşteri harcamalarındaki payı artıracak çabaların ne olduğunun belirlenmesi

7. Aşağıdakilerden hangisi CRM’deki temel adımlardan biri olan “Müşteri Seçimi” evresindeki temel çalışmalar arasında sayılmaz?

a. Hedef kitlenin belirlenmesi
b. Pazar bölümleme
c. Konumlandırma
d. Taleplerin organizasyonu
e. Marka ve müşteri planlamaları

8. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede CRM’in uygulanmasındaki temel adımlardan biri arasında sayılmaz?

a. Müşterilerin birey olarak tanımlanması
b. Sunulan ürün ve servislerin müşteriye uyarlanması
c. Çapraz satış kampanyalarının planlanması
d. Etkin yöntemlerle iletişim çabalarının yürütülmesi
e. Müşteri geri dönüşlerinin toplanarak gerekli düzeltmelerin planlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi CRM’in temel amaçları arasında sayılmaz?

a. Yeni müşteriler kazanma
b. Her bir müşteriye aynı anlayışla yaklaşılması
c. Müşteri elde tutma
d. Karsız müşterilerin elimine edilmesi
e. Müşterilerle uzun vadeli, güçlü ilişkiler kurulması

10. Aşağıdakilerden hangisi CRM’in pazarlama faaliyetlerine sağladığı temel katkılar arasında yer almaz?

a. Kaybedilen müşterinin yeniden kazanılması
b. Yeni müşteri bulma
c. Müşteri sadakati yaratma
d. Üretim maliyetlerinden tasarruf sağlama
e. Çapraz satış olanaklarından yararlanma

Cevap Anahtarı

1. e – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
2. c – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
3. d – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM Uygulamalarında Müşteri Bilgisinin Önemi” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
4. b – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM Uygulamalarına Giriş” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
5. c – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM’de Temel Adımlar” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
6. c – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM’de Temel Adımlar” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
7. d – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM’de Temel Adımlar” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
8. c – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM Uygulama Süreci” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
9. b – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM Uygulama Süreci” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.
10. d – Yanıtınız doğru değilse, ünitenin “CRM’in Pazarlama Faaliyetlerine Katkıları” bölümünde yer alan bilgileri yeniden gözden geçirin.