Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Perakende Mağaza Yönetimi      Ünite 6      16 Aralık 2010 Ara     

Mağazanın Genel Düzeni ve Büyüklüğü

Mağazanın genel düzeni ile ilgili olarak perakende işletmeleri, verimliliğin hangi yollarla artırılabileceğine ilişkin birtakım çalışmalar yapmalıdır. Örneğin, şehir merkezi dışında mağaza açmak fikri mi daha caziptir yoksa şehir merkezindeki alışveriş merkezlerinde mağaza açmak mı? Mağazanın tasarımında mağazaya özel yapı malzemeleri kullanmak mı yoksa prefabrik malzemeler kullanmak mı daha caziptir? Mağaza içinde belirli tasarım modelleri ve sergileme yöntemlerini uygulanmalı mı yoksa uygulamamalı mıdır?

Her zaman olduğu gibi, bu konularla ilişkili kararların işletmenin perakende stratejisi ile uyumlu olması gerekir. Zincir mağazalar için temel mağaza formatına ilişkin karar, benzer mağaza tasarımlarına sahip olmak ya da olmamak üzerine odaklanırken, diğer mağazalarda göreceli olarak benzer yapılar, düzenlemeler ve faaliyet standartları olabilmektedir.

Tek tip mağaza tasarımlarının (prototip mağazalar) bazı yararları vardır. Yapı işlerini ve merkezi yönetimi kolaylaştırmak, inşaat maliyetlerini azaltmak, operasyon yöntemlerini standartlaştırmak, çalışanların mağazalar arasındaki rotasyonunu kolaylaştırmak, demirbaş ve diğer malzemelerin çok miktarda alımına olanak sağlamak ve daha güçlü bir mağaza imajı yaratmak elde edilebilecek üstünlüklerden bazılarıdır. Bununla birlikte, tek tip tasarıma sıkı sıkıya bağlanmak, esnek olamamak, yerel müşteri ihtiyaçlarını karşılayamamak ve yaratıcı olamamak gibi sakıncalar getirir. Tek tip mağaza tasarımları kullanan mağazalardan bazıları Toys ‘R’ Us, McDonalds, Migros’tur.

Farklı olma yaklaşımı, yüksek kiralar ve doymuş pazarlar gibi nedenlerle bazı perakendeciler büyüklük ile ilgili olarak iki farklı yaklaşıma sahip olabilmektedir.

İlk seçenekte; büyük ölçekli mağazalar açıp çok sayıdaki ürünle küçük mağazalara üstünlük kurmaya çaba harcayabilirler. Bu amaçla gıda sektöründeki toptancılar ve büyük indirim mağazaları, kiraların daha ucuz olduğu bölgelerde mağaza açarlar. Bu mağazaların çok iş yapan ticari bölgelerden müşteri çekecekleri düşünülür. Real, Carrefour ve Metro gibi marketler bu yaklaşımı benimsemişlerdir.

İkinci seçenekte ise büyük mağazaların doymuş (ya da küçük) pazarlarda pek de etkin olmadığını düşünen bazı perakendeciler, kiraların yüksek olduğu bölgelerde küçük mağaza açmakta, mevcutların da küçültme yoluna gitmektedir.