Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Türk Dili

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2232 – Türk Dili Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Dil Google

İnsanlar; duygularını, düşüncelerini, isteklerini, kararlarını birbirlerine anlatmak için dil adını verdiğimiz doğal bir araca başvururlar. Bugün iletişimin vazgeçilmezleri arasında ilk sırayı alan tek araç dildir. İnsanlar, düşünceyi bir süzgeçten geçirerek yerine ve zamanına göre ifade etme gücü sağlayan dilleri aracılığıyla anlaşırlar. Bu üniteyi tamamladığımızda dil ve dillerle ilgili bilgiler edinerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: – […]

02. Türk Dili Google

Türkçe, konuşan insan sayısı bakımından dünyanın beşinci büyük dilidir. Türkçe tarihte ve günümüzde Doğu’da Pasifik Okyanusu’ndan Batı’da Baltık Denizi kıyılarına, Kuzey’de Kuzey Buz Denizi’nden, Güney’de Basra Körfezi kıyılarına kadar uzanan coğrafi alanda konuşulmuş ve konuşulmaya devam etmektedir. Bu üniteyi tamamladığımızda dilimizle ilgili bilgiler edinerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: – Türkçe tarihte ve günümüzde diğer diller […]

03. Türkçe’nin Zenginliği ve Söz Varlığının Gücü Google

Türkçenin anlatım gücünü araştırmak, onun zenginliklerini ortaya koyabilmek için seçilecek en iyi yol, onun kaynağına inerek önce en eski yazılı ürünlerini incelemek, sonra, bugüne gelinceye kadar söz ve anlatım açısından gösterdiği gelişmeleri, kazandıklarını ve yitirdiklerini incelemektir. Bu üniteyi tamamladığımızda Türkçenin zenginliğinden yararlanma yollarını öğrenerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: – Bir dilin gücünü ve sözvarlığının zenginliğini […]

04. Anlatım Birimleri – 1: Sözcükler Google

Sözcükler, bir dilin tek başına anlam taşıyan en küçük birimleridir. Sözcükler bir dilde anlatılmak istenen düşünceleri, duyguları, canlı, cansız varlıkları, soyut, somut kavramları, durumları, olguları karşılar. Bir sözcük söylendiğinde ya da yazıldığında onunla ilgili bir anlam belirtilmiş olur. Bu anlam, o dili kullanan kişilerce paylaşılır. Kuşkusuz, her sözcük tek bir anlamı, kavramı iletmek üzere oluşmaz. […]

05. Anlatım Birimleri – 2: Cümleler Google

Cümle adı verilen diziyi kolayca kurmak, dinleyenlerin ve okuyanların bundan doğru bir anlam çıkarmasını sağlamak, dili iyi bilmekle olur. Düşünüp, ifade etme yeteneğine sahip olan insan, bilgilerini değerlendirip, onlar arasında ilgiler kurarken buna dil bilgilerini de eklediğinde yazılı ve sözlü iletişimde başarılı olur. Gerek öğrenim çağımızda gerek çalışma yaşamımızda, gerekse diğer insan ilişkilerimizde duygularımızı, düşüncelerimizi […]

06. Yazım Kuralları Google

Düşünce ve duygularımızı başkalarına ya yazarak ya da konuşarak iletiriz. Sözlü anlatımda, konuşmanın durak, ton, vurgu gibi ses özellikleri anlam ayırıcılığı işlevini yüklenir. Yazılı anlatımda da yazdıklarımızın başkaları tarafından okunduğunda, aynen, bizim onlara iletmek istediğimiz gibi anlaşılmasını istersek; kimi işaretler ve kurallar bize yardımcı olur. Bunlar, noktalama işaretleri ve yazım kurallarıdır. Yazım kuralları, bir dili […]

07. Noktalama İşaretleri Google

Yazılı iletişimde yazar ile okur arasında bir anlaşma vardır. Noktalama işaretleri bu iki taraf arasındaki anlaşmayı düzenler. Bunlar, yazarın duygu ve düşüncelerini daha açık, anlaşılır biçimde anlatmasına yardımcı olurken okurun da okumasını kolaylaştırır. Noktalama işaretleri yazılı anlatımda süs olsun diye kullanılmaz. Her birinin belirli bir işlevi, belirli bir görevi vardır. Bu ünitemizde noktalama işaretlerinin yazıdaki […]

08. Anlatım Bozuklukları – 1: Sözcük Yanlışları Google

Üniteye, öncelikle aşağıdaki cümlelerdeki koyu yazılan sözcükleri inceleyerek başlayalım. Üniteyi tamamladıktan sonra, bu cümleleri ve saptadığımız yanlışları gözden geçirelim. Bakalım bu yanlışlıkların nedenlerini ve giderilme yollarını bulabilecek miyiz? – Bu işkolik adama, evinde bir eşi ve iki çocuğu olduğunu hatırlatalım. – Belgeselin bu bölümünde ölümcül Afrika yılanlarını göreceğiz. – Meselâ bunu şöyle bir misalle açıklayalım. […]

09. Anlatım Bozuklukları – 2: Cümle Yanlışları Google

Üniteye, öncelikle aşağıdaki cümlelerdeki koyu yazılan sözcükleri inceleyerek başlayalım. Üniteyi tamamladıktan sonra, bu cümleleri ve saptadığımız yanlışları gözden geçirelim. Bakalım, bu yanlışlıkların nedenlerini ve giderilme yollarını bulabilecek miyiz? – Komando eri, iki terörist yakaladı. – Devlet eski bakanı, bu yüzden istifa etmiştir. – Savaşlar; büyük maddi kayıplar, ayrıca can ve mal kaybına yol açıyor. – […]

10. Anlayarak Okuma Google

Okuma, artık yaşamımızın doğal bir parçası haline geldi. Hepimiz bir şeyler okuyoruz; kitap okuyoruz, gazete okuyoruz, duyuruları okuyoruz. Acaba verileni tam olarak kavrayabiliyor muyuz? Okuduklarımız, zamanımızı doldurmaktan öteye geçip düşünce dünyamızı zenginleştiriyor, ufkumuzu genişletiyor mu? Bu üniteyi tamamladığımızda dilimizle ilgili bilgiler edinerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: – Okuma ve anlama nedir? – Okuduğumuz bir metni […]