Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Genel Turizm Bilgisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2042 – Genel Turizm Bilgisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Turizm ve Turist Kavramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Turizm kavramını ve tanımını oluşturan faktörleri, – Turist kavramını ve tanımını oluşturan faktörleri, – Dünyada ve Türkiye’de turizm ve turist tanımlarına ilişkin yaklaşımları, – Turizmin diğer alanlarla olan ilişkisini öğreneceksiniz. İçindekiler – Giriş Turizmin Tanımı Turistin Tanımı Turizm ve Diğer Bilim Dalları Özet Test Soruları Başvuru Kaynakları Öneriler Bu […]

Turistin Tanımı Google

Turizmin öneminin gittikçe artması, özellikle bazı ülkelerin ekonomilerinde büyük bir ağırlık kazanması, turist kavramının tanımına açıklık getirilmesini zorunlu kılmıştır. Turizm olayının hacmini belirleyebilmek için turist tanımının açık bir şekilde yapılması gerekir. Tarihsel açıdan ele alındığında, turist tanımlarının birbiriyle bağımsız olarak açıklandığı ortaya çıkmaktadır. Turist kelimesinin kökeni XVII. yüzyıla kadar gider. Ogilvy turistin tanımını; “sürekli oturduğu […]

Turizm ve Diğer Bilim Dalları Google

Turizm biliminin ilgili bulunduğu bilim dallarının başlıcaları ve aralarındaki ilişkiyi doğuran temel konular aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. Turizm olayının çok yönlülüğü nedeniyle turizm biliminin çeşitli bilim dalları ile yakın ilişkiler içinde bulunması kaçınılmazdır. Turizm için gerek duyulan temel bilgiler değişik bilim dallarından sağlanmaktadır. Aşağıda bunlar kısaca incelenmektedir. Turizm ve Ekonomi Turizm, boş zamanın ve tasarrufun nasıl […]

Turizmin Tanımı Google

Günümüzde, milyonlarca insan günlük hayatlarını devam ettirdikleri yerlerden geçici süreler için başka yerlere hareket etmektedir. Bu yer değişimi esnasında, ulaşım olanaklarından yararlanılmakta ve varılan yerdeki konaklama birimleri kullanılmaktadır. Bu olay, XX. yüzyıla özgü modern bir olay olarak görülmesine karşın, yer değiştirme insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar yüzyıllar boyunca çeşitli neden ve amaçlarla bulundukları yerin dışındaki […]