Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Uygarlık Tarihi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1074 – Uygarlık Tarihi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Dünyanın Oluşumu ve Tarih Öncesi Çağlar Google

Bu ünitenin konusu, tüm zamanların en eskisi ve en uzunu olan tarih öncesi çağ­lardır. Evrenin ve Dünyamızın nasıl oluştuğunu canlılığın ve insanın nasıl orta­ya çıktığını insanla birlikte kültürün, en ilkel teknolojinin ve ilk sanat ürünlerinin nasıl geliştiğini besin üretiminin başlamasını ve önce ilk köylerin, sonra da ilk kentlerin meydana gelişini son olarak da devletin ve […]

Evren, Dünya ve Canlıların Oluşumu Google

Evren, Dünya ve canlıların nasıl oluştuğunu öğreneceksiniz. Tam olarak bilinmemekle birlikte, evrenin yaşının yaklaşık 15 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Evren, oluştuğundan bu yana sürekli büyümekte ve evren­deki yaklaşık 50 milyar galaksi, sürekli olarak birbirlerinden uzaklaşmaktadır. Ka­nıtlar, evrenin saf enerjiden oluşan küçük, yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiğini işaret etmektedir. Bu saf enerji, daha […]

Kalkolitik Çağ Google

Köy tipi yerleşimlerin ilk kent devletlerine nasıl dönüştüğünü öğreneceksiniz. Kalkolitik Çağ, aynı zamanda Bakır Çağı olarak da bilinmektedir. Geç Neolitik’ten sonra yaklaşık olarak I.Ö. 5000/4500’lerde başlar ve Tunç Çağı’nın başlaması ile birlikte, I.Ö. 3500’lerde sona erer. Kuzey Mezopotamya’da Halaf, Güney Mezopo­tamya’da Ubeyd ve Uruk kültürleri Kalkolitik Çağ’da gelişmiştir. Neolitik Çağ’a özgü çiftçiliğe dayalı köy yaşamı, […]

Mezolitik (Epipaleolitik) Çağ Google

Avcı-toplayıcı göçebe yaşam biçiminden yerleşik yaşama neden ve nasıl geçildiğini öğreneceksiniz. Paleolitik ve Neolitik arasında Orta Taş Çağı da denen bir geçiş evresi yaşanmıştır. Avrupa’da yaşanan Orta Taş Çağı’na Mezolitik, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’dekine ise Epipaleolitik adı verilir. Buzul Çağları’nın bitişiyle (Paleolitik Çağ’ın sonuyla aşağı yukarı aynı zamana denk gelir.) iklimde belirgin bir ısınma olmuş […]

Neolitik Çağ Google

Tarımın ve hayvanların evcilleştirilmesinin nerede, ne zaman ve nasıl başladığını öğreneceksiniz Taş Çağlarının sonuncusu olan Neolitik, Yeni Taş Çağı anlamına gelmektedir ve bazen Cilalı Taş Çağı olarak da adlandırılmaktadır. Ancak Neolitik Çağ’da yaşanan kültürel gelişmeler, taş aletlerdeki yeniliklerden çok daha fazlasıdır. Bu çağda ta­rım keşfedilmiş ve hayvanlar evcilleştirilmiştir. Neolitik, aslında başlangıç ve bitişi kesin tarihlerle […]

Paleolitik Çağ Google

İnsanın atalarının özettiklerini ve Paleolitik Çağ’daki gelişmeleri öğreneceksiniz. Paleolitik yani Eski Taş Çağı, insan elinden çıkan ilk ürünler olan taş aletlerin ya­pıldığı çağdır. Bu taş aletler, en eski teknolojiyi temsil eder. Paleolitik Çağ insanla­rının teknolojileri, çakmak taşı ve diğer işlenebilir taşlardan, ayrıca hayvan kemik­leri ve boynuzlardan yapılan aletlerden ibarettir. Bu aletler arasında el baltaları, taş […]

Üç Çağ Sistemi ve Tarih Öncesi Çağlar Google

Tarih öncesi ve erken tarihi çağların nasıl ve neye göre sınıflandırıldığını öğreneceksiniz. Bu ünitenin konusu tarih öncesi çağlardır. Öyleyse tarih öncesi çağlar hangi za­manları kapsar? Tarih, yazıyla başlatılır. Yazı sayesinde tarihin kaydının tutulmaya başlaması, bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Buna göre yazının keşfinden sonrası tarihî dönemler, yazının keşfinden önceki zamanlarsa tarih öncesi (prehistorya) olarak […]

Uygarlığın Doğuşu Google

Uygarlığın doğuşunu hazırlayan koşulların neler olduğunu öğreneceksiniz. Sulamalı tarım ve artı ürünün ortaya çıkması, artı ürün üretiminin organize edilme­si, artı ürünün buna sahip olmayan ve potansiyel bir tehlike oluşturan (göçebe hayvancı) topluluklara karşı korunması, üreten ve üretimi kontrol eden ekseninde toplumsal tabakalaşmanın ortaya çıkması, nüfus artışı, yerleşimlerin büyümesi, ti­caret ve mesleki uzmanlaşmanın artması bir devlet […]