Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Sosyal Psikoloji

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2446 – Sosyal Psikoloji Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Sosyal Psikoloji Nedir? Google

Bu ünitede sosyal psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları arasındaki yeri, alandaki temel kuramsal yönelimler ve bu bilim dalında kullanılan belli başlı bilimsel yöntemler ele alınacaktır. Aşağıda amaçlar kısmında verilen sorular doğrultusunda üniteyi okumanız, metin içinde ve sonunda verilen soruları yanıtlamanız sosyal psikoloji disiplininin ne olduğu, nelerle uğraştığı ve hangi yöntemleri kullandığı konusunda sizi aydınlatacaktır. Bu […]

02. Sosyal Algı Google

Algı, başka insanları ve olayları tanıma ve anlama biçimimizdir. Dolayısıyla algı açısından; sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz önemli değil, başkalarının sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz hakkındaki düşünceleri önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Başkalarıyla ilgili izlenimlerimizin nasıl oluşturduğumuzu açıklayabilecek, – Başkalarına ilişkin izlenimlerin nasıl bütünleştirildiğini açıklayabilecek, – Başkalarına ilişkin yargılarımızı bozan algısal yanlılıkları tanımlayabilecek, […]

03. Sosyal Biliş Google

Yaşam son derece karmaşıktır. Siz bu yaşama ilişkin bilgileri nasıl yorumluyor, analiz ediyor, anımsıyor ve kullanıyorsunuz? Bu sorunun yanıtı sosyal biliştir. Hepimiz sıkça, ilk defa karşılaştığımız bir insan hakkında şu ya da bu şekilde yargılara varırız. Bunu yapan bizdeki sosyal yargı stratejileridir. Çok az bir bilgiyle, kendimize sonuçlar çıkarırız ve bunu yaşamımızın döngüsü içine bir […]

04. Sosyal Etki ve Sosyal Güç Google

Bazı kişi ya da gruplar sahip oldukları sosyal gücü, başkalarının davranışlarını veya düşüncelerini istedikleri yönde değiştirmek için kullanabilmektedirler. Bunu yaparken kullandıkları kaynak sosyal etkidir. Sosyal etkinin önemini bir atasözüyle vurgulamak istiyorum: “Gülümsemeyi bilmiyorsan dükkan açma” (Yahudi atasözü). Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Tutum ve davranışların nasıl edinildiğini açıklayabilecek, – Uyum göstermenin temelindeki süreçleri tanımlayabilecek, […]

05. Tutum ve Tutum Değişimi Google

Tutumlarımız yaşam olayları karşısında davranış ve hareket biçimlerimizdir. Tutumlarımız bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerimiz arasında yer alırlar. Bireysel tutumlarımızı yaşam boyu geçirdiğimiz tecrübeler, yetişme tarzımız, cinsiyetimiz, yaşımız, eğitimimiz oluşturur. Ancak tutum konusu durağan değil değişkendir. Bu nedenle tutum değişimi konusu bugün pek çok alanda faydalanılan ve önemsenen bir konu olmaktadır. Bu ünitede de tutum kavramının […]

06. Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler Google

Biz insanlar bir yanda kendi düşünce ve davranışlarını, başkalarınınkiyle kıyaslayarak değerlendirirken, öte yanda faydası maliyetinden fazla olan ilişkiler kurmak ve sürdürmek eğilimindeyiz. Yakın ilişkilerimizde önemli olan ise gerçek dostluk ve arkadaşlıktır, yani aynı şeylerden hoşlanmak ya da hoşlanmamak! uyum hayatın özü “Kurtlarla yaşayacaksan, kurt gibi ulumalısın” (Rus atasözü). Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İnsanın […]

07. Özgeci Davranış Google

Psikologlar başkalarına yardım konusunda kişilerin nasıl davrandığını incelemeye başladıkları zaman tüm yardım davranışlarını kapsayan bir terim bulmakta güçlük çekmişler ve daha sıkça kullanılan “anti sosyal” davranışa zıt “prososyal davranış” sözcüğünü kullanmaya başlamışlardır. Prososyal davranış, diğer bir kişi ya da grubu yararlandırmak niyetiyle yapılan gönüllü davranış olarak tanımlanır (Bilgin, 1998). Bazı sosyal psikologlar” “Özgeci davranış” veya […]

08. Saldırganlık Google

Bu ünitede, insanlığın karanlık yüzünü teşkil eden saldırganlık konusu incelenecektir. Saldırganlığın ne olduğu, neden ortaya çıktığı, hangi etmenler tarafından belirlendiği ve nasıl azaltılabileceği incelenecektir. Bir yandan, saldırganlığı insanlık durumunun bir parçası olarak görüyoruz, ama diğer yandan her geçen gün dünyanın daha şiddet dolu bir yer haline geldiğini de duyumsuyoruz. Belki de her gün gazetelerin üçüncü […]

09. Çatışma Google

Çatışma iki veya daha çok insan arasında uyumsuzluk sonucu ortaya çıkabilir. Özellikle bir örgütün başarılı olması her şeyden önce çalışanlar arasındaki uyuma bağlıdır. Bu nedenle çatışma konusu örgütsel açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Bu ünitede de çatışma süreci tanıtılacaktır. Daha sonra örgütte çatışma düşüncesinde öne sürülen genel yaklaşımlar incelenecektir. Örgütlerde çatışma nedenleri üzerinde durularak, bunların […]

10. Liderlik ve Kuramları Google

Gruplar halinde yaşanan tüm toplumlarda bir lidere ihtiyaç duyulmaktadır. Genel anlamda liderlik, yöneten ile yönetilen arasındaki bir ilişkiyi içerir. Bu nedenle liderlik konusu çok eski çağlardan beri üzerinde durulan, hak kında kuramlar üretilen ve her geçen günde üzerinde durulmaya devam edilecek kavramlardan birisidir. Bu konuda çalışma yapanlar, kendi çalışma alanları içinde ve yaklaşımları doğrultusunda konuyu […]