Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Aile ve Devlet Google

Toplumsal sistemin ve toplumsal ilişkilerin güvencesi olan devlet, en eski ve en güçlü toplumsal kurumlardan biridir. Devletle diğer kurumlar arasındaki ilişkiler yasalarla düzenlenir. Siyasal sınırlar içinde devlet, en yüksek erktir ve toplum içindeki ilişkileri düzenleyici ve toplumun varlığını koruyucu araçları elinde bulundurur. Toplumsal bir kurum olan ailenin varlığı ve korunması devletin güvencesi altındadır. Anayasanın 41.maddesinde;”Aile […]

Aile ve Eğitim Google

Eğitim yaşam boyu bir süreçtir. Bireyin doğumuyla ailede başlar. Bireyin kişiliğini oluşturan ve çevreye uyumunu sağlayan temel davranışlar ailede kazanılır. Bu nedenle de aile, çocuğun ilk eğitim ortamı, ana baba da ilk öğretmenlerdir. Aile, doğduğu andan başlayarak çocuğun kendisini, çevresini, kısaca yaşamı tanımaya başladığı, ilk deneyimleri edindiği ve ilk eğitimini aldığı temel kurumdur. Çocuğun, toplumun […]

Aile ve Ekonomi Google

Ekonomi, var olan sınırlı kaynakların, insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla nasıl kullanılacağı konusu ile uğraşır, ihtiyaçları karşılamak üzere geliştirilmiş mal ve hizmetlerin, üretimini, bölüşümünü ve tüketimini düzenleme amacına yönelmiştir. Ekonomi, genellikle toplumsal yaşamın maddi yönü ile ilgilidir. Üretim ve tüketim, ekonomik faaliyetlerin temel yapısını oluşturur. Toplumsal bir kurum olan aile, toplumun en küçük üretim ve […]

Aile ve Evlilik Kurumunun Tanımı Google

Aile evrensel bir kurum olmasına karşılık, tanımlanması kolay bir kurum değildir. Çünkü her toplumun kendine özgü bir aile biçimi vardır. Aile denildiği zaman aklımıza önce kendi ailemiz gelir. Yani anne baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan bir gruptur. Bu doğal bir süreçtir. Çünkü dünyanın birçok ülkesinde bu tür aile yapısı yaygındır. Ancak tanım eksiktir. Ailede evlilik […]

Aile ve Hukuk Google

Hukuk, toplumu düzenleyen ve kamu gücü ile desteklenen kuralların tümüdür. Günümüz dünyasında tüm toplumlarda sosyal düzen hukuk kuralları ile sağlanabilmektedir. Hukukun temel özelliği güçlü yaptırım gücüdür. Hukuk kurallarına uygun davranmayanlar yine hukuk kuralları ile cezalandırılırlar. Toplumdaki diğer sosyal kurumlar gibi aile de hukukla doğrudan ilişkilidir. Çünkü aile birliği, hukuki temeller üzerine inşa edilir. Ailenin kurulması, […]

Aile ve Toplumun Engelli Çocuklara Olan Tutumları Google

Ailelerin tepkilerini açıklayan farklı modeller vardır. Aşağıda bu modellere ilişkin kısa bilgiler verilmiştir: Aşama Modeli: Ailelerin çeşitli aşamalardan geçerek kabul aşamasına geldiği modeldir. Kendilerine “Ne yapabilirim, neler yapabilirim?” gibi soruları sorarlar, daha sonra bilgi ve becerilerini geliştirirler. Sürekli Üzüntü Modeli: Aileler, çocuklarının farklı olması ve toplumsal tepki­lere bağlı olarak sürekli üzüntü ve kaygı içerisindedir. Bu […]

Aile ve Yakın Çevre İlişkileri Google

Ailenin çevresinde, “Biz aile olarak kim olduğumuza, ne yaptığımıza ve ailemizin sınırlarından içeri kimin girmesine izin vereceğimize karar veren bir birimiz” söy­lemini ifade edecek net bir çizgiye gerek vardır. Sınırın dışında kalanlardan gele­bilecek öneri, bilgi, destek ve yardıma her an gereksinim duyulabileceği için bu sı­nır hiçbir zaman çok katı olmamalıdır. Ancak dış etkenlere karşı tavır […]

Aile Yaklaşımının Yararlı Olabileceği Durumlar Google

Aileyi, tedaviye alınacak birim olarak gören yaklaşımın temelinde, kişinin psikolo­jik durumunun ailedeki ilişkilerin sonucu olduğu inancı yatmaktadır. Ruhsal sağlığın da hastalığın da temel belirleyicisi ailedir; çünkü sorun, aile sisteminin işleyişi sorunudur, üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim sorunudur (Gökdag, 1999). Aileye yönelik yaklaşımın yararlı olabileceği durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Kılıç ve Uslu, 2000): – Bir kişi […]

Aile Yapıları ve Türleri Google

Aile yapı olarak en genel biçimde küçük veya çekirdek aile, büyük veya geleneksel aile kavramları ile sınıflandırılabilir. Yapı olarak anne, baba ve evli olmayan çocuklardan oluşur. Bu tür aile modeli şehir ailesi, modern aile, çağdaş ve demokratik aile terimleri ile de anılır. Çekirdek ailenin en önemli özelliği üyeleri arasında çok yakın ilişkilerin olmasıdır. Her üye […]

Aile Yaşam Döngüsü Google

Aile birliği, kurulduktan sonra çeşitli evrelerden geçer. Kimi aileler, “yaşam dön­güsü” olarak isimlendiren bu evreleri tamamlarken kimileri tamamlayamaz. Kimi evreleri geçemeyenler olabildiği gibi, farklı evrelere aynı zamanda girenler de var­dır. Aile yaşam döngüsü sekiz evreden oluşmaktadır (Tuğlu ve Öztürk Şahin, 2007). Yukarıda da değindiğimiz gibi her ailenin bu evreleri tamamlama şansı ol­mayabilir. Örneğin bir çocuk […]