Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

15. Psikolojik Sorunları Olan Ailelere Yaklaşım Google

Karikatür. Avcı, Ferit. . “Balcioğlu, Semih. (1998). Cumhuriyet Dönemi Türk Karikatürü. Ankara: İş Bankası Yayınlan.” Birey, içine doğduğu ailenin bir parçasıdır. Doğumdan başlayarak hem ondan etkilenir, hem de onu etkiler. Bu bağlamda ruh ve beden sağlığımızın düzeyi; önemli ölçüde aile içindeki yerimize, aile üyeleriyle olan ilişkilerimizce belir­lenmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Psikolojik sorunlu […]

16. Toplumsal Değişme ve Ekonomik Sıkıntıların Aile Üzerindeki Etkileri Google

Karikatür. Oral, Tan. (1998). “Kadınlar ve Erkekler Karikatür Sergisi”. KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. I. Kültür-Sanat Kurultayı. Lefkoşa: 3-6Mart Atatürk Kültür Merkezi. Yaklaşık yarım milyon yıldır insanlar dünya üzerinde yaşamaktadırlar. Sabit yer­leşimin temeli olan tarım ise oniki bin yıldır uygulanmaktadır. Dünyadaki ilk uy­garlıklar altı bin yıl önce kurulmuştur. Çağdaş toplumların oluşması ise […]

16. Tutumlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – tutum kavramının tanımlayacak – tutumun bileşenlerini tanımlayarak tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi ve ayrıldıkları noktalan açıklayabilecek. – tutumların oluşması ve şekillenmesinde rol oynayan etmenleri tanımlayabilecek, – tutumların ölçülmesinde kullanılan teknikleri öğrenecekti tutum değişmesine etki eden etmenlerle birlikte günlük yaşamda tutum değişimini açıklayabileceksiniz. […]

17. Kitle İletişim Araçlarının Aile Üzerindeki Etkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (Tarih yok). Küçümen. İstanbul: ABeCe Yayınlan. Bilgi çağını yaşıyoruz ve kitle iletişim araçları dört bir yanımızı sarmış durumda. Onlardan yeterince yararlanabiliyor muyuz? Onları kullanırken, dinlerken, izler­ken seçici davranabiliyor muyuz? Yoksa teknoloji bizi esir mi alıyor, mutsuz ve sağlıksız mı kılıyor? Onlardan vazgeçemeyeceğimiz kesin. Sorun, daha iyi daha güzel, daha mutlu ve daha […]

2000’li Yıllarda Aile Google

Bu ünitede, buraya kadar anlatılanlar bir bütün ele alındığında 2000’li yılların hemen öncesinde dünyada çok önemli değişimlerin olduğu anlaşılmaktadır. 2000’li yılların eşiğinde dünya globalleşmiş bütünleşmiştir. Bütünleşmenin gereği olarak sosyal ekonomik ve kültürel alanda dünya bütünleşmeye doğru gitmekte ve medya bu bütünleşmeyi sağlamak, çabuklaştırmak için büyük çaba harcamaktadır. Bu çabanın sonucu olarak ve haberleşme teknolojisinde görülen […]

Aile Çeşitleri Google

Sistem yaklaşımına göre yaygın olarak dört aile biçimi tanımlanmaktadır. Bunlar; kapalı aileler, gelişigüzel aileler, açık aileler ve eşzamanlı ailelerdir. 1. Kapalı Aileler: Geleneksel aileler olarak da tanımlanır. Bu tip ailelerde ka­rarlar hiyerarşik bir işleyiş içinde verilmektedir. Lider genellikle baba, bazen de annedir. Kurallar ve sınırlar nettir; ancak çocukların bireysellikleri yeter­li değildir. Aile bireyleri iç içedir. […]

Aile Eğitiminde Temel Konular Google

Evliliğe karar vermek, belki de bu yapının oluşturulmasındaki en önemli aşamadır. Evlilik ilişkisi, yalnızca duygusal bir ilişki içinde olmaktan öte; aynı evde yaşamak, resmi bir bağ oluşturmak ve ilişkinin niteliğini değiştirmektedir. İki kişinin birlikte yaşamak, yaşantılarını paylaşmak, çocuk sahibi olmak gibi amaçlarla yaptıkları ya­sal bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile karı koca ve doğacak çocuklar üzerinde […]

Aile İçi Şiddet Türleri Google

Türlerine göre fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetten söz etmek mümkündür. İh­mal etme ve yoksun bırakma da bir şiddet türü olarak kabul edilmektedir. Fiziksel Şiddet: El, sopa ve benzeri cisimler kullanarak vurma, tokat atma, yumruk atma, üzerine bir şeyler fırlatma, saçından sürükleme, boğazım sıkma, ko­lunu bükme, bıçak ve benzeri cisimler ya da ateşli silahlarla saldırma, bireyi […]

Aile İçi Şiddetin Etkileri ve Sonuçları Google

Aile içi şiddet, hem aileyi oluşturan üyelerin tek tek her birini etkileyen, hem de ailenin ve dolayısıyla toplumun bütünlüğünü tehdit eden ciddi bir sorundur. Ailede şiddet, öncelikle kadın ve çocuklara yönelik olarak ortaya çıkmaktadır. Şiddetin türü ne olursa olsun, etkileri yalnızca uygulandığı süreyle sınırlı kalmayıp bireyler üzerinde bıraktığı izler ve yarattığı sonuçlar, bireyin gelecekteki yaşamında […]

Aile İçi Şiddetin Kapsamı ve Boyutları Google

Aile üyelerinden birinin, diğer üyelerden bir ya da birkaçının yaşamını, fiziksel ve ruhsal yönden olumsuz olarak etkilemesi ailede şiddetin göstergesidir. Ailede şiddetin yönü güçlüden güçsüze, erkekten kadına, ebeveynden çocuğa doğrudur. Günümüzde aile içi şiddet, şiddete maruz kalan kişiye göre üç grupta incelenmektedir. – Eşler arasında şiddet – Çocuğa yönelik şiddet – Yaşlıya yönelik şiddet Ailede […]