Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

13. Öğrenme Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – öğrenme kavramını tanımlayarak, öğrenmenin yaşamımızdaki önemini tartışabilecek, – öğrenmenin üç temel yolunu; Tepkisel Koşullanma (Klasik Şartlanma), Edimsel Koşullama, Gözlem Yoluyla Öğrenme (Sosyal Öğrenme) süreçlerini ve davranışlara etkisini açıklayarak tartışabileceksiniz. Uyuşturucu kaçakçılığı önemli bir yasal sorundur. Bu sorunla başa çıkma çabalarında güvenlik güçleri, […]

13. Teknolojinin Ailenin Sosyokültürel Yapısına Etkisi Google

Bir toplumda bulunan sosyal kurumların her birinin kendine özgü ayrı bir işlevi vardır. Toplumların ilk gelişme aşamalarında din, yönetim, eğitim, ekonomi gibi diğer sosyal kurumlar öncelikle aile sistemleri içerisinde şekillenip, daha sonra kültürel gelişmeye paralel olarak, aileden koparak bağımsız olmuşlardır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Teknolojin in ailenin sosyal yapısına etkisi nedir? – Değişen teknolojinin […]

13. Yaşlanan Aile ve Yaşlılık Google

Karikatür. Abacı, Necati. “Balcioğlu, Semih. (1998). Cumhuriyet Dönemi Türk Karikatürü. Ankara: İş Bankası Yayınlan.” Doğmak ve büyümek yaşamın inkâr edilemez gerçekleri olarak kolayca kabul edil­se de, yaşlanmak ve ölüm insanları korkutuyor. Binlerce yıldır insanların verdiği en büyük savaş belki de bu ikiliye karşı. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Yaşlılığın biyolojik, toplumsal ve psikolojik sonuçları […]

14. Aile İçi Şiddet Google

Aile içi şiddet, kadın erkek ve çocuk olarak ailenin tüm bireylerini ilgilendiren ciddi sosyal bir sorundur. Toplumda şiddet içeren davranışların çoğu “normal”, arzu edilmese bile “örf ve adetlere uygun” ve eğitici bir davranış biçimi olarak algılanmaktadır (Özgüven 2001). Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Şiddet ve aile içi şiddetin anlamı nedir? – Ailede şiddetin kapsamında kimler […]

14. Engelli Çocuğu Olan Aileler ve Çocukla Aileyi Koruyucu Kurumlar Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (Tarih yok). Küçümen. İstanbul: ABeCe Yayınları. İnsanlığın çağlar boyu üzerinde hem fikir olduğu konulardan birisi, çocukların toplumun geleceği olduğudur. Dolayısıyla çocukların sağlıklı olarak gelişebilmesi içini aile kurumu ve onu oluşturan bireylerin korunması kadar; engelli çocukların bakım ve eğitimleri için gerekli önlemleri alınması, engelli çocuğu olan ailelerin desteklenmesi gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan […]

14. Kişilik Psikolojisi ve Kişilik Kuramları Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – kişilik psikolojisi ve kişilik kavramlarını tanımlayacak, kişiliğin gelişimine etki eden biyolojik ve çevresel etkenleri açıklayabilecek, – kişiliğin anlaşılması ve incelenmesine yönelik geliştirilen kuramları tanımlayabilecek, – kişiliğin değerlendirilmesi için yapıları kişilik testlerinin neler olduğunu ve özelliklerini açıklayabileceksiniz. İkizler hakkındaki araştırmalara yönelik bir kavgaydı […]

14. Kitle Davranışı Google

Bu ünitede kitle davranışının ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı ve kitlesel süreçte ne tür psikolojik mekanizmaların işlediği incelenecektir. İnsanlar çok çeşitli nedenlerle bir araya gelerek kitlesel olaylar yaratmaktadırlar. Bir araya geliş nedenleri ne olursa olsun, kitleler her zaman bütün toplumsal kesimlerin ama en çok da siyasi iktidarlar ve güvenlik güçlerinin gündeminde yer almıştır. Bilimsel bir […]

15. Aile Bütünlüğünün Bozulması ve Evliliğin Sona Ermesi Google

İşte ağzınızı açık bırakacak bir gerçek: National Opinion Research Center’dan yapılan açıklamaya güre 18 ve 44 yaş arasındaki insanların yüzde 25’i boşanmış anne babaların çocukları. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Ailenin bütünlüğünün bozulması ve evlilik birliğinin sona ermesinin temel nedenleri nelerdir? – Eşlerden birinin ölümünün geride kalan eş ve çocuklar açısından yarattığı sorunlar ve sonuçlar […]

15. Benlik Google

Siz kimsiniz? Bu iki sözcüklü sorunun yanıtı da çok uzun, o yanıtı bulma süreci de ………… Benlik sizde var olan bir zihinsel yapı değildir. Toplumsal etkinliklere katılmanız, başkalarıyla olan iletişiminizin bir ürünüdür. O sizsiniz! Sizin toplumsal varlığınızdır. Anlatmak istediğimiz olguyu bir atasözüyle bitirelim “Kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz” Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – […]

15. Davranış Üzerine Sosyal Etkiler Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – sosyal etki kavramını ve davranış üzerindeki üç çeşit sosyal etkiyi tanımlayabilecek, – bireyin davranışını etkileyen bir sosyal etkilerden, uyma, kabul etme ve itaat davranışlarını belirleyen etkenleri göz önüne alarak karşılaştırabilecek, – grubun, bireyin davranışı üzerindeki etkisini nedenleri ve oluşum koşulları ile açıklayabileceksiniz. […]