Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

10. Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – yaşam boyu gelişim psikolojisini, temel kavramları ve amaçlarını açıklayarak tanımlayacak, – davranış gelişiminde, biyolojik ve çevresel etkenleri açıklayacak, – davranış gelişimini açıklamaya yönelik geliştirilen başlıca kuramları tartışabileceksiniz. İsviçreli ünlü psikolog Jean Piaget, bilişsel gelişime ilişkin görüşlerinin pek çoğunu, -Lucienne, Jacgueline ve Laurent- […]

11. Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuklar için Dünya Zirvesi gibi bağlayıcı kararların altına imza atmış olan Türkiye’de çocuklara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesi konusundaki çalışmaların yeterli olduğunu söylemek müm­kün değildir. Bu konu, çoğu kez aile içi bir mesele olarak görüldüğü için gizli kal­makta ve bedensel, […]

11. Güdüler ve Duygular Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – güdü kavramını tanımlayacak, güdüsel davranışların oluşumuna etki eden içsel ve dışsal güdüleri açıklayabilecek, – bilinçdışı güdülenme kavramını tanımlayarak, güdüleri en yaygın kullanılan sınıflandırma şekliyle (birincil güdüler ve sosyal güdüler) açıklayacak ve güdülerin davranışlarımızı yönlendirmedeki hiyerarşisin i inceleyebilecek, – duygu kavramını tanımlayıp, duyguların […]

11. Örgütlerde Grup ve Grup Süreçleri Google

Grup deyimini belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmiş, birbirleriyle ilişkide bulunan iki veya daha çok kimse için kullanıyoruz. İnsanları belirli amaçlara ulaştıran önemli olgulardan biri gruplardır. Yaşamımız boyunca şu veya bu şekilde gruplara üye olmuş ve bu olguyu diğer insanlarla paylaşmışızdır. Bu ünitede de grup ve grup oluşum süreci üzerinde durarak, örgütlerde grubun […]

11. Teknolojinin Aile Yaşamına Olumlu ve Olumsuz Etkileri Google

Aile, teknolojiden son derece fazla etkilenmekte ve buna bağlı olarak da değişim göstermektedir. Değişim olumlu yönde olabildiği kadar olumsuz yönde de olabilir. Teknolojinin ortaya çıkarabileceği olumlu ve olumsuz etkiler, olumlu ve olumsuz değişmeleri ortaya çıkarır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Geleceğin teknolojileri nelerdir? – Geleceğin teknolojileri hangi gruplara ayrılır? – Teknoloji ile aile arasındaki etkileşim […]

12. Duyum ve Algı Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – davranışlarımızı belirleyen temel süreçlerden olan duyum ve algı kavramlarını, aralarındaki ayrımı tanımlayabilecek, – algının özellikleri üzerinde durarak, algı yanılmaları ve algıda öğrenmenin rolünü açıklayabileceksiniz. Dikkati belirleyen bireysel etkenlerden bir tanesi de kişinin sahip olduğu beklentiler ve inançlardır. Algılayan kişinin sahip olduğu beklentiler […]

12. Önyargı Google

Bu ünitede önyargının, önyargının bilişsel temelini oluşturan kalıpyargıların ve önyargının davranışsal sonucu olan ayrımcılığın ne olduğu, önyargının kökenleri ve önyargının nasıl azaltılabileceği incelenecektir. Demokratik toplumlar, önyargıyı, insan davranışının en kabul edilemez yanlarından biri olarak görmektedirler. Irk ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı yapmak ya da bağnazlıkla suçlanmak çok ağır bir saldırı olarak algılanmaktadır. Ancak, önyargılı tutum ve ayrımcı […]

12. Stres ve Travmatik Olayların Aileye Etkileri Google

Karikatür. Oral, Tan. (1998). ‘Kadınlar ve Erkekler Karikatür Sergisi”. KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. I. Kültür-Sanat Kurultayı. Lefkoşa:3-6Mart Atatürk Kültür Merkezi. Sosyal ilişkiler ve sosyal desteğin; stres ve travmatik olayların birey üzerindeki kötü etkilerini azaltıcı hatta bütünüyle ortadan kaldırıcı bir etkisi de vardır. Bu doğrul­tuda aileler sosyal desteğin en önemli kaynağıdırlar. Amaçlarımız […]

12. Teknolojinin Ailenin Demografik Yapısına Etkisi Google

Teknoloji her şeyi değiştirdiği gibi ailenin nüfus yapısı üzerinde de etkili olmaktadır. Her türlü nüfus olayının temel kaynağı ailedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Evlenme, evlilik oranlan ve ilk evlenme yaşı nedir? – Teknolojinin eşler arasında yaş farkı konusunda etkileri nelerdir? – Teknolojinin boşanma üzerindeki etkileri nelerdir? – Teknolojinin yeniden evlenme üzerindeki etkileri nelerdir? – […]

13. Gruplar Arası İlişkiler Google

Hepimiz belli gruplar içinde dünyaya gelir ve belli gruplar içinde yaşamımızı sürdürürüz. Sosyal bir varlık olmamızı mümkün kılan olgudur grup. Bir grup, tanımı gereği başka grupların varlığını da gerektirir. Yani gruptan değil, aslında her zaman gruplardan söz etmekteyiz. İşte bu ünitede gruplar arası ilişkiler nedir, gruplar birbirlerini nasıl algılar, gruplar arası çatışmaların kaynağı nedir ve […]