Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

08. Aile Tutumlarının Çocuk ve Ergen Üzerindeki Etkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Çocukların büyüyüp erişkin olmasında, bireyselleşmesi ve kişilik özelliklerinin or­taya çıkmasında iki önemli etken vardır. Birincisi ailemizden bize geçen genetik miras, ikincisi ise içinde bulunduğumuz çevredir. İnsan canlısının içinde bulun­duğu, beslenip geliştiği, kültürel değerlerini öğrendiği, alışkanlıklarını kazandığı en önemli ortam ise ailedir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduğunuzda; – […]

08. Ailenin Sosyal Güvenliği Google

Sosyal güvenliğin en önemli özelliği, koruma birimi olarak aileyi esas almaktadır. Bugün oluşturulan tüm güvenlik sistemleri aileyi hedef almakta, geliştirilen sosyal güvenlik, politikaları, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması yönünde olmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Sosyal güvenlik nedir? Sosyal güvenliğin koruma kapsamında kimya da kimler vardır? – Sosyal güvenlik konusunda geleneksel uygulamalar ve bunu […]

08. Saldırganlık Google

Bu ünitede, insanlığın karanlık yüzünü teşkil eden saldırganlık konusu incelenecektir. Saldırganlığın ne olduğu, neden ortaya çıktığı, hangi etmenler tarafından belirlendiği ve nasıl azaltılabileceği incelenecektir. Bir yandan, saldırganlığı insanlık durumunun bir parçası olarak görüyoruz, ama diğer yandan her geçen gün dünyanın daha şiddet dolu bir yer haline geldiğini de duyumsuyoruz. Belki de her gün gazetelerin üçüncü […]

08. Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Toplumsal tabakalaşma kavramını, tabakalaşma sistemlerinin toplumlarda oluşum sürecini ve farklılıkları dikkate alarak tanımlayacak, – Toplumsal tabakalaşma sistemiyle ilgili yaklaşımları karşılaştırarak inceleyecek ve tanışabilecek, – Toplumsal Hareketlilik, Toplumsal Değişme ve Modernleşme kavramlarını oluşturan etkenleri ve aralarındaki farklılıkları tanışarak tanımlayabileceksiniz. 1912 yılının 10 Nisan’ında […]

09. Çatışma Google

Çatışma iki veya daha çok insan arasında uyumsuzluk sonucu ortaya çıkabilir. Özellikle bir örgütün başarılı olması her şeyden önce çalışanlar arasındaki uyuma bağlıdır. Bu nedenle çatışma konusu örgütsel açıdan büyük bir önem taşımaktadır. Bu ünitede de çatışma süreci tanıtılacaktır. Daha sonra örgütte çatışma düşüncesinde öne sürülen genel yaklaşımlar incelenecektir. Örgütlerde çatışma nedenleri üzerinde durularak, bunların […]

09. Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Google

Karikatür. Ural, Orhan. “Balcioğlu, Semih. (1998). Cumhuriyet Dönemi Türk Karikatürü. Ankara: İş Bankası Yayınlan.” İnsanoğlu ilginç bir varlıktır. Bazen görünür hiçbiri neden yokken korkmaya baş­lar; huzursuzluk-gerginlik, suçluluk duygulan yaşar, ağlar. Bazen hırçınlaşıp öf­kelenir; bazen de kendini daha neşeli ve canlı hisseder. Ya da tüm duygularını yi­tirmiş gibi ne öfkelenebilir, ne ağlayabilir ne de gülebilir. Amaçlarımız […]

09. Psikoloji Bilimine Giriş Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – psikoloji bilimini, onu oluşturan öğeleri ve temel amaçlarını dikkate alarak tanımlayacak, psikolojinin diğer bilimler arasındaki yerini ve ilişkisini tartışacak, – psikolojinin araştırmaya ve uygulamaya yönelik dallarını ve alt dalları ayrıntılı açıklayarak, farklılıkları tartışabilecek, – psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikten açıklayabileceksiniz. Her […]

09. Teknoloji Aile Etkileşimi Google

İnsan yaşamında var olan en önemli iki öge iş yaşamı ve aile yaşamıdır. Bu iki öge birbirini bütünler. Bu nedenle bir insanın iş yaşamı doğrudan doğruya aile yaşamına etki eder. Teknolojinin değişmesine bağlı olarak iş yaşamında önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır, iş yaşamı ekonomik yaşamın ta kendisidir. Bu yaşamda sürekli yeni oluşumlar meydana gelmektedir. Birey de […]

10. Eşe Yönelik Şiddet ve Eşin İstismarı Google

Rogge, Jan-Uwe. (tarih yok). Sınırları Ebeveynler Koyar. İstanbul: Rota Yayınları. Aile içi şiddet ister zengin isterse fakir olsun tüm toplumlarda yaygın olarak görül­mektedir. Genellikle aile içi bir mesele olarak görülmesi; şiddetin önlenmesi ve or­tadan kaldırılması yolundaki en büyük engeldir. Sadece yasal düzenlemelerle so­runun çözmek mümkün değildir. Toplumu eğitilmesi, şiddet mağdurlarının her açıdan desteklenmesi büyük önem […]

10. Liderlik ve Kuramları Google

Gruplar halinde yaşanan tüm toplumlarda bir lidere ihtiyaç duyulmaktadır. Genel anlamda liderlik, yöneten ile yönetilen arasındaki bir ilişkiyi içerir. Bu nedenle liderlik konusu çok eski çağlardan beri üzerinde durulan, hak kında kuramlar üretilen ve her geçen günde üzerinde durulmaya devam edilecek kavramlardan birisidir. Bu konuda çalışma yapanlar, kendi çalışma alanları içinde ve yaklaşımları doğrultusunda konuyu […]