Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

05. Toplumsallaşma Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – toplumsallaşma kavramını, özellikleri ve amaçlarından yola çıkarak tanımlayacak; toplumsallaşma sürecindeki etkenleri açıklayacak, – toplumsallaşma ile ilgili benlik, ayna benlik ve rol alma gibi sosyolojik kuramları tanımlayıp, toplumsallaşmadaki etkilerini tartışacak, – toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasında sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarını tanımlayarak, açıklayabileceksiniz. 1938 […]

05. Tutum ve Tutum Değişimi Google

Tutumlarımız yaşam olayları karşısında davranış ve hareket biçimlerimizdir. Tutumlarımız bizi diğer insanlardan ayıran özelliklerimiz arasında yer alırlar. Bireysel tutumlarımızı yaşam boyu geçirdiğimiz tecrübeler, yetişme tarzımız, cinsiyetimiz, yaşımız, eğitimimiz oluşturur. Ancak tutum konusu durağan değil değişkendir. Bu nedenle tutum değişimi konusu bugün pek çok alanda faydalanılan ve önemsenen bir konu olmaktadır. Bu ünitede de tutum kavramının […]

06. Akran İlişkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Çocukları oynarken izlediğinizde değişik davranış şekillen görürsünüz. Kimi ço­cuklar çok mutludur, oyuna katılır; kimileri ise mızıkçılık yapıp bir köşede büzü­lür. Çocuklar bu ilişkiler içinde kendileri hakkında geri bildirim alırlar. Yaşıtları sayesinde yeni ortamlarda, yeni insanlarla daha kolay tanışır, yeni sorunlarla da­ha kolay baş edebilirler. Amaçlarımız Bu […]

06. Anne Baba Olmak Google

Anne baba olmak çok ciddi hazırlık gerektiren bir dunundur. Anne baba rolü, çok fazla sorumluluk isteyen geri dönüşümü olmayan, birçok bilgi ve beceri edinmeyi ve toplumsal anlamda birçok fedakârlıklar yapmayı gerektiren bir roldür. Bu yeni role hazırlıklı hale gelebilmek için hem psikolojik olarak hazır olmak hem de bir çocuğun ihtiyaç duyduğu bakım, eğitim ve psikolojik […]

06. Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler Google

Biz insanlar bir yanda kendi düşünce ve davranışlarını, başkalarınınkiyle kıyaslayarak değerlendirirken, öte yanda faydası maliyetinden fazla olan ilişkiler kurmak ve sürdürmek eğilimindeyiz. Yakın ilişkilerimizde önemli olan ise gerçek dostluk ve arkadaşlıktır, yani aynı şeylerden hoşlanmak ya da hoşlanmamak! uyum hayatın özü “Kurtlarla yaşayacaksan, kurt gibi ulumalısın” (Rus atasözü). Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İnsanın […]

06. Toplumsal Gruplar Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – grup kavramını, diğer toplumsal oluşumlardan ayıran temel özellikleri dikkate alarak tanımlayacak ve grup olgusunun toplumsal yaşamdaki yeri ve önemini kavrayacak, – grup türlerini tanımlayacak, – grup normlarını karşılaştırarak açıklayabileceksiniz. Bundan altmış yıl önce Kaliforniya’da Pasadena’da yeni bir restoranın açılışı, yerel halkın ilgisini […]

07. Aile Kurumu Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplumsallaşmada etkili kurumlardan biri olan aile kavramı ve aile oluşumunda önemli olan evlilik kavramlarını tanımlayacak, – aile yapıları ve türlerini açıklayarak, bunların görev ve işlevlerini tanımlayabilecek, – aile ve evlilik biçimlerini tanımlayacak, – sosyolojinin önemli kuramlarının aile kurumunu ele alış biçimi ve […]

07. Ailede Cinsellik Google

Karikatür. Özbek, Eray. (1999). Karaltılar. Ankara: Karikatür Vakfı Yayınlan Tek tanrılı dinlerin hepsinde, kadının ikincilliği doğal kabul edilmiş; bu kabul, kadı­nın ve onun bedeninin denetlenmesinin meşru gerekçesi sayılmıştır. Dolayısıyla di­nin kadına bakışı, hem kadın ve erkek cinselliği hem de bu iki cinse biçilen toplum­sal roller anlamada kritik öneme sahiptir. Bu rol beklentileri içinde yetiştirilen kadın […]

07. Ailede İletişim ve Etkileşim Google

Aile, kendi üyelerini değerli bulur, aralarında karşılıklı destek, uyum ve iletişim vardır. Uyum ve desteğin temeli olan “iletişim” toplumlardaki temel düzeni sağladığı gibi, aile sistemi içinde de sağlıklı bir düzenin oluşmasına katkıda bulunur (Özgüven, E. 2000). Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – İletişim nedir? İletişimin öğeleri nelerdir? – Ailede iletişimin önemi ve özellikleri nelerdir? – Ailede […]

07. Özgeci Davranış Google

Psikologlar başkalarına yardım konusunda kişilerin nasıl davrandığını incelemeye başladıkları zaman tüm yardım davranışlarını kapsayan bir terim bulmakta güçlük çekmişler ve daha sıkça kullanılan “anti sosyal” davranışa zıt “prososyal davranış” sözcüğünü kullanmaya başlamışlardır. Prososyal davranış, diğer bir kişi ya da grubu yararlandırmak niyetiyle yapılan gönüllü davranış olarak tanımlanır (Bilgin, 1998). Bazı sosyal psikologlar” “Özgeci davranış” veya […]