Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Evlilikte Cinsellik Google

Evlilik, insanlara özgü bir toplumsal kurumdur. Babalık ve annelik içgüdülerinin önemli yeri olan evlilikte; cinsel eylemin niteliği, çiftlerin mutlu ve sağlıklı bir ömür sürmesinde önemli bir öğedir. Hemen her evlilikte, eşler arasındaki çekici­liğin azaldığı hatta yok olduğu dönemler ortaya çıkabilir. Sanılandan daha yaygın olan bu isteksizlik, duygusal düzeyde anlaşamama ya da organsal bir nedene bağ­lı […]

Evlilikte Dayanışma Google

Evlilik, eşlerin çabaları ve katkılarıyla anlam kazanır. Evlilik kadın ve erkeğin yaşamlarının geri kalan kısmını birlikte paylaşmaya karar vermeleridir, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirlerinin yanında olmalarıdır. “Bir yastıkta kocama”, “ölüm ayırana dek birlikte olma” bu kurumun sürekliliğine ilişkin umut ve dilek ifadeleridir. Ömür boyu vaat edilen bu beraberlik evlilikte uyum kadar; güçlü […]

Evlilikte Eş Seçme Google

Evlilikte mutluluk büyük ölçüde eş seçiminin doğru yapılmasına bağlıdır. Eş seçiminde rol oynayan pek çok etken vardır. Toplumun kültürel değerleri eş seçme yönteminin ve eşte aranılan özelliklerin önemli bir belirleyicisidir. Aynı kültürel yapı içinde, her ailenin kendine özgü geliştirdiği değerleri ve çocuklarının evliliğine ilişkin beklentileri vardır. Bütün bunlar aileye katılacak yeni üyede aranılacak özellikleri tanımlar. […]

Evlilikte Eşlerin Aileleri İle İlişkiler Google

Evlilikte uyum ve dayanışmanın gereklerinden biri de eşlerin aileleri ile olan sağlıklı ilişkileridir. Her iki tarafın da ailelerince onaylanmış olan bir evlilikte başarı şansı daha yüksek olabilir. Evlilikte uyum yalnızca eşler arası ilişkiyle sınırlı değildir. Eşler yakın akrabaları ile ilişkilerini evliliklerinin başlangıcında düzene koyabilmeli, “senin ailen” “benim ailem” ayırımını ve tartışmasını yapmamaya çalışmalıdırlar. Bu, doğması […]

Evlilikte Gelirin Kullanılması Google

Evlilikte yaşanan sorunların en önemlilerinden biri paranın kullanımıyla ilgilidir. Aile gelirinin yönetimi, bunun için gerekli planlamanın yapılabilmesi eşler arasında uzlaşma ve anlaşmayı gerektirir. Ailenin gelir ve giderlerinin planlanması konusu, evliliğin başlangıcında düzenlenmesi gereken konulardan biridir. Eşlerin beklentileri, değer yargıları ve alışkanlıkları bu planlamanın önde gelen etkileyicileridir. Eşler daha nişanlılık döneminde parasal sorunları tartışıp nasıl bir […]

Evlilikte İhtiyaçlar Google

Evlilikte temel kural, eşlerin birbirlerinin biyolojik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamasıdır. Kadın ve erkeğin birlikteliğinin uyum içinde sürmesi bu ihtiyaçların karşılanmasına dayanır. Şimdi sözünü ettiğimiz bu ihtiyaçların neler olduğunu kısaca gözden geçirelim. Biyolojik ihtiyaçlar: Biyolojik bir ihtiyaç olan cinsel güdünün doyurulması, evliliğin temel işlevlerinden biridir. Eşlerin cinsel yönden uyum içinde olması, birbirlerinin cinsel istek ve […]

Evlilikte Sorumluluk Paylaşımı Google

Kadın ve erkeğin birlikteliğinde, doyumu sağlayacak olan paylaşma duygusudur. Uyumlu bir evlilik demokratik bir yönetim anlayışıyla yaşatılabilir. Evlilik ve aile yaşamının gerektirdiği iş bölümü konusunda kesin reçeteler vermek doğru değildir. Farklı kültürler bu iş bölümünü şekillendirici ölçütler geliştirmişlerdir. Günümüzde tartışılan konulardan birisi, iş bölümünün erkeğin lehine kadının ise aleyhine gelişmiş olmasıdır. Ailede iş bölümü, ailenin […]

Evlilikte Tartışma Google

Eşler sorunlarının çözümü için uygarca, kurallara uygun olarak tartışabilmelidirler. Çatışmaları baskı altına almak yerine konuşarak çözümlemek, aile ilişkileri ve ruh sağlığı açısından daha sağlıklıdır. Tartışmalar kişilere değil sorunlara yönelik olmalı, suçlayıcı saldırgan ve küçültücü ifadelerden kaçınılmalıdır. Tartışmalar kesinlikle güç ve üstünlük gösterisine dönüştürülmemelidir. Tartışılmada konuşma biçimi, tartışmanın niteliğinde önemli bir etkendir. Ölçülü ve yapıcı bir […]

Evlilikte Toplumsal İlişkiler Google

Toplumsal güdülerin doyurulması için çevre ile ilişkilere ihtiyaç vardır. Öyleyse evlilikte uyumun bir yönünü ve çevre ile ilişkiler oluşturur. Toplumsal ilişkilere kapalı eşler sonuna kadar birbirlerine yetemezler. Ancak eşler, toplumsal ilişkilerini dengeleyemediklerinde birbirlerine ayıracak zaman bulamazlar. Bu nedenle evlilikte iç ve dış ilişkiler dengeli olarak sürdürülmeli, eşler birbirlerine yeterince zaman ve özgürlük tanımalıdır. Bu konuda […]

Evlilikte Uyum ve Dayanışmada Rol Oynayan Etkenler Google

– Eş seçiminin doğru yapılması: Evlilik insan yaşamında bir dönüm noktası, evlilik kararı ise yaşamın en zor ve en önemli kararıdır. Mutlu bir evlilik bu kararın doğru verilmesine ve eş seçiminin iyi yapılmasına bağlıdır. Eşler önce kendilerini sonra da eş olarak seçecekleri kişileri tanıyıp değerlendirmeli, evlilikten ne beklediklerini açıkça ortaya koymalıdırlar. – Tanıma döneminde tarafların […]