Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Evlilik Kararı Google

Evlilik, bireylerin yaşamlarına yeni bir anlam ve yeni bir boyut kazandırır, insanların yaşamında yeni bir süreci başlatacak olan bu kararı almak çok da kolay değildir. Evlilik kararının niteliği, evlilikte başarının temel belirleyicilerinden belki de en önemlisidir. Evlilik kararı, insanın yaşamına dair verdiği en zor ve en önemli kararlardan biridir. Kapsadığı süre açısından, insan ömrünün üçte […]

Evlilik Kararı ve Eş Seçiminde Kişilik Özellikleri Google

Kişilik, bireyin çevresine uyumunu sağlayan, onu başkalarından farklı yapan oldukça yerleşik özelliklerin bütünüdür. Bireyin sahip olduğu kişilik özellikleri evliliği olumlu ya da olumsuz yönden etkiler. Kişilik bozukluğu olanlar kiminle evlenirse evlensin mutlu olamaz ve eşini mutlu edemez. Bazı kişilik özellikleri ise evliliğin gecikmesine ya da engellenmesine neden olur. Şimdi evlilik için uygun olmayan tiplerin neler […]

Evlilik Kararı ve Eş Seçmede Yapılan Hatalar Google

Bu bölümde evliliğe karar vermede ve eş seçmede en sık yapılan hatalar örneklenmektedir. – Günümüzde yaşanan sosyal değişime rağmen bugün bile toplumumuzda büyüklerin tercihiyle yapılan evliliklere rastlanmaktadır. Özellikle kırsal yörelerde eş seçimi aile büyüklerinin yetkisinde olup, evlenecek bireyin değil, çevrenin evlilikten beklentileri ve uygunluk ölçütleri geçerli olmaktadır. – Evlilik ve eş seçme konusunda yapılan hatalardan […]

Evlilik Öncesi Arkadaşlık Google

Arkadaşlık, insanın gelişim sürecinin doğal bir gereğidir. Oyun arkadaşlığı ile başlayan okul ve meslek yaşamıyla genişleyen ve hayat arkadaşlığına kadar uzanan arkadaşlık, yaşamın her döneminde önemli ve değerlidir. Başarılı bir evlilik için, evlenme ve eş seçme kararının isabetliliği, bireylerin hem kendilerini hem de birbirlerini yeterince tanımalarına bağlıdır, işte evlilik öncesi arkadaşlık bireylere bu fırsatı veren […]

Evlilik Öncesinde Cinsellik Google

Kadın ve erkek cinselliği ergenlikle birlikte olgunlaşır. Türkiye’de, bir kısım erkek, ilk seks deneyimim genelevlerde yaşamaktadır. Bu ortamda acele yapılan cinsel birleşmeler; sonraları, “eken boşalma”ya neden olabilmektedir. Yeri gelmişken, Türkiye’de oldukça yaygın olan “Kanlı çarşaf gösterme” geleneğinin, vajinismus ve erken boşalma gibi cinsel işlev bozukluklarına neden olduğunu (Poroy, 2005) be­lirtmek gerekir. Türkiye’de, genelevlerdeki kadınlar üzerinde […]

Evlilik Tipleri Google

Tarih boyunca toplumlar kendi toplumsal ve kültürel yapılarına uygun evlilik biçimleri geliştirmişlerdir. Günümüze gelinceye kadar farklı kültürel yapılar içinde çeşitli evlilik tipleri denenmiş bunların bir kısmı geleneksel yapı içinde yer alırken bir kısmı zamanla terk edilmiştir. Evlilik tiplerinin bir bölümü yasalarca desteklenmiş bir bölümü ise yasaklanmıştır. Evlilik tiplerini 5 grupta inceleyebiliriz. Şimdi yaptığımız bu sınıflamada […]

Evlilik ve Çocuk Sahibi Olma Google

Değişen teknoloji ve onun getirdiği yeni şartlar, ailenin kuruluş biçimi üzerinde etkin olduğu gibi kurulmuş olan evliliklerde de çocuk sahibi olma konusunda etkili olmaktadır. Bu konuda teknolojinin getirmiş olduğu en önemli etki kaynağı, doğum kontrol yöntemleri olmuştur. Doğum kontrol yöntemlerinin henüz bilinmediği dönemler de aileler çok fazla çocuk sahibi olmakta idiler. Tarım toplumlarında da ailelerin […]

Evlilikle İlgili Hayaller Google

Evlilikte her yönden mükemmel ve kusursuz bir ilişki yoktur. Eşler masallardaki ve pembe dizilerdeki gibi evlilik düşleri kurduklarında hayal kırıklıkları da büyük olur. Gerçekçi insan, evliliğin umut ve hayal edildiği gibi kusursuz olamayacağını bilir. Yetersizlikleri sabırla karşılayabilir. Düzeltebileceklerini ve olduğu gibi kabul etmesi gerekenleri birbirinden ayırt edebilir. Değişmesi mümkün olanlar için gerekli çabayı harcayabilir. Evlilikte […]

Evlilikte Aşk Google

Sevgi insanlar arasında anlaşmayı kolaylaştıran ve insanları birbirlerine bağlayan en güçlü duygudur. Karşı cinsi birbirine bağlayan fiziksel ve duygusal yönden anlam taşıyan güçlü ilişki, aşk kavramı ile tanımlanmaktadır. Aşk derin ve köklü bir duygudur. Ancak bu duyguya verilen değer bireyler ve kültürler arasında farklılık gösterebilir. Aşk, günümüze gelene kadar pek çok şiire, öyküye, şarkıya konu […]

Evlilikte Cinsel Yaşam Google

Cinsel yaşam, eşler arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulmasında ve evlilikte uyumun sağlanmasında önemli bir etkendir. Cinsel ilişki birçok durumlarda evliliğin simgesi gibi yorumlanmakta ve evliliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir, ancak evlilikte başarının tek koşulu ve ölçütü değildir. Bununla birlikte cinsel ilişkideki biyolojik ve psikolojik doyum, diğer alanlardaki ilişkileri etkileyebileceği gibi onlardan etkilenir de. Cinsel […]