Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

03. Aile Eğitimi Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Bilgili ve bilinçli ana babalar, psikolojik ve bedensel açıdan sağlıklı çocuklar yetiş­tirmede daha avantajlıdırlar. Dolayısıyla kişileri evlilik öncesinde ya da anne-baba olmaya karar vermeden önce, üstlenecekleri sorumluluklar konusunda eğit­mek, aile kurumunun başarı şansını artıracaktır. Bilgili ve bilinçli aileler, yetişe­cek çocukların ve toplumsal geleceğimizin en temel güvencesidir. […]

03. Evlilik: Anlamı, Önemi ve Özellikleri Google

“Senin yanında yürümek, sevdiğin o küçük ayaklarımla adım atmak, ayaklarımı uzun ölçekli kunduralarımın içinde hissetmek çevreme sardığın bütün sevgiyi sevdiriyor bana. Ellerimin küçük el kürkü içinde kıpırdaması; kollarımın, yüzümün hareketleri, sesimin dalgalanmaları beni mutlulukla dolduruyor” (Krich, 1998). Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Evlenme ve evlilik nedir? – Evliliğin sosyal yapıdaki yeri ve önemi nedir? – […]

03. Sosyal Biliş Google

Yaşam son derece karmaşıktır. Siz bu yaşama ilişkin bilgileri nasıl yorumluyor, analiz ediyor, anımsıyor ve kullanıyorsunuz? Bu sorunun yanıtı sosyal biliştir. Hepimiz sıkça, ilk defa karşılaştığımız bir insan hakkında şu ya da bu şekilde yargılara varırız. Bunu yapan bizdeki sosyal yargı stratejileridir. Çok az bir bilgiyle, kendimize sonuçlar çıkarırız ve bunu yaşamımızın döngüsü içine bir […]

03. Toplum ve Toplumsal Yapı Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – toplum kavramını: onu oluşturan koşullan dikkate alarak tanımlayacak, – toplumsal yapı ve bu yapıyı oluşturan parçalar olan kültür, toplumsal sınıf, statü, rol, kurum ve grupları açıklayacak. – insanoğlunun tarihi gelişimiyle oluşan toplum türlerinin temel özelliklerini açıklayarak tanışabileceksiniz. Bir Alman turist olan Helmut […]

04. Aile İlişkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Aile, soyut anlamda kişilerarası ilişkileri içeren, belli kuralları olan bir düzendir. Ailenin amacı, ailedeki her bir bireye uyum içerisinde gelişme olanağı sağlamak­tır ve aile içinde uyumun temeli doğrudan ailenin duygusal ortamı ile ilişkilidir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Aileyi oluşturan unsurlar nelerdir, Sağlıklı karı-koca ilişkisi […]

04. Evlilik Kararı ve Evlenme Google

Evlilik kararı insanın, yaşamındaki en zor ve en önemli karandır. Evlenen eşlerin yanı sıra yakınları ile bu evlilikten doğacak çocuklar da, evlilik kararının etki alanındadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Evlilik kararının kapsamı ve önemi nedir? – Evliliğe hazır olmanın anlamı ve önemi nedir? – İnsanları evliliğe yönlendiren etkenler nelerdir? – Evlilikte eş seçmenin önemi […]

04. Kültür Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplum ve insan bilimleri için temel bir kavram olan kültürü ve temel özelliklerini, kültürel farklılıklar ve kültürel birleşme kavramlarını tanımlayacak, – dil ve kültür ilişkisini açıklayacak, – kültürü oluşturan temel parçalardan değerler ve normu tanımlayacak, – popüler ve fakirlik; ideal ve gerçek; […]

04. Sosyal Etki ve Sosyal Güç Google

Bazı kişi ya da gruplar sahip oldukları sosyal gücü, başkalarının davranışlarını veya düşüncelerini istedikleri yönde değiştirmek için kullanabilmektedirler. Bunu yaparken kullandıkları kaynak sosyal etkidir. Sosyal etkinin önemini bir atasözüyle vurgulamak istiyorum: “Gülümsemeyi bilmiyorsan dükkan açma” (Yahudi atasözü). Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Tutum ve davranışların nasıl edinildiğini açıklayabilecek, – Uyum göstermenin temelindeki süreçleri tanımlayabilecek, […]

05. Aile Tutumlarının Çocuğun Cinsel, Ahlaki ve Sosyal Gelişimine Etkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Her şeyin temeli sevgidir. Çocuklarına karşı sıcak ve kabul edici olan, onları din­leyen, onların oyunlarına katılan anne-babalar; çocuklarının cinsiyetine uygun bir kimlik geliştirmesine; onların daha zeki, daha yaratıcı, hayal güçleri daha ge­niş, mutlu ve başarılı olmalarına yardımcı olacaklardır. Her şey sevmekle başlar. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan […]

05. Evlilikte Uyum ve Dayanışma Google

Evlilik bir ömür boyu hayatı paylaşmaktır. “Sende sükûn bulana kadar yüreğim huzursuzdur”. “Sevebileceğim şeyi aradım, sevebileceğim şeyi aradım sevmeye âşık olarak güvensizlikten, tuzaksız yollardan nefret etlim “ M.C.Darcy Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda: – Evlilikte uyum ve dayanışmanın anlamı ve önemi nedir? – Evlilikte karşılanması beklenen temel ihtiyaçlar nelerdir? – Aşk evlilikte uyumu nasıl etkiler? – […]