Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Çatışmayı Önleme ve Azaltma Yollarından Tutumsal Yaklaşım Google

Davranışsal yaklaşım ile karşılaştırıldığında tutumsal yaklaşım, çatışmaları çözümlemede sadece bireylerin davranışlarını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda onların çatışma konusundaki düşüncelerini, duygularını da değiştirmeye çalışır. Tutumsal yaklaşım, çatışmaya neden olan yolları ve sebepleri bulma çabasındadır (Navahandi, Malekzadeh, 1998, s.464). Tutumsal model ile çatışmaları azaltmada kullanılan yollardan biri ortak bir düşman bulmak veya başka bir grupla rekabete girmektir. […]

Cinsel Davranışların Evrenselliği Google

Tarih ve antropoloji açısından değişik kültürlerdeki cinsel davranış yelpazesi çok geniştir. Söz gelimi birçok toplum, özdoyurumu (mastürbasyonu) onaylamaz; ama yasaklamaz da. Cinsel düşler; bazı inanışlara göre, cinlerin işidir. Öpüşme de ev­rensel değildir; birçok toplum, yemek yemeye yarayan ağzın duygusal yaklaşımlar için hiç de uygun olmadığını düşünür. Pek çok kültürde kadın memesi erotik bir uyaran olarak […]

Cinsel İşlev Bozuklukları Google

Evlilikte eşlerin özlemi mutluluktur. Ne var ki, eşler arasında problem yaratabile­cek pek çok sorun yaşanabilmektedir. Cinsel işlev bozuklukları; cinsel istek, uya­rılma ve orgazm aşamalarındaki aksamalardır. Bu aksamaların bedensel (organik) ve psikolojik çeşitli nedenleri olabilmektedir. Genellikle de bu iki neden birlikte rol oynar. Cinsel İşlev Bozukluklarının Nedenleri Cinsellik, kadın ve erkeğin her ikisi için de doğal […]

Cinsel Kimlik ve Cinsiyet Rolü Google

Cinsel kimlik, bireyin kendisini erkek ya da kadın olarak algılamasıdır. Cinsiyet ro­lü ise, bireyin kendi kimliğini kadın ya da erkek olarak algılayıp cinsiyetinin ge­rektirdiği davranışları göstermesidir. Bir çocuğun kız ya da erkek doğması, cinsel kimliğini kazanmasının ön koşuludur; ama yeterli ve tek koşul değildir. Esas olan, kendisini kadın ya da erkek olarak algılamasıdır. Buna cinsel […]

Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismarda Risk Faktörleri Google

Çoğu gelişmiş ülkede yapılmış araştırmalar hangi çocukların şiddet ve istismara uğrama bakımından tehlike altında olduklarını ortaya koymuştur. Bu araştırmalar­da elde edilmiş risk faktörleri şunlardır: Çocuğun Duyarlılığını Artıran Risk Faktörleri – Çocuğun Yaşı: Çocuğun yaşı ile şiddete uğrama arasında bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Küçük çocukları ölümle sonuçlanan fiziksel şiddete daha çok maruz kaldıkları ve bu bakımdan […]

Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismarı Önlemek İçin Yapılması Gerekenler Google

Bu alandaki çalışmaların çoğu, mağdurlara ve istismarı uygulayanlara yönelik olarak gerçekleştirilmiştir ve çok azı çocuklara yönelik şiddet ve suistimali birincil olarak önlemeyi hedeflemektedir. Yapılması gerekenler şu başlıklar altında incelenebilir: Aileyi Destekleme Çalışmaları – Anne ve Babaları Eğitimi: Ebeveynin çocuk gelişimi konusunda eğitilme­si ve çocuklarının gelişimine yardımcı olacak becerileri kazandırmalarıyla il­gili programların, çocuklara yönelik istismarı ve […]

Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismarın Sonuçları Google

Çocuklara yönelik şiddet ve istismarın ekonomik ve sağlıkla ilgili sonuçları söz ko­nusudur. Sağlıkla ilgili sonuçları aşağıda özetlenmiştir. Çocuk İstismarının Sağlıkla İlgili Sonuçları Sağlık ile ilgili sonuçlar çocuğun maruz kaldığı şiddetin türüne, derecesine, sıklığı­na, süresine, şiddeti uygulayanın yakınlık derecesine göre değişmektedir. Çocuk istismarının fiziksel sonuçları; karın, göğüs, sinir sistemi ve beyin yaralanmaları; yanık, sakatlık ve kırıklar […]

Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismarın Tanımı Google

Dünya Sağlık Örgütü, çocuğa yönelik şiddeti ve istismarı şöyle tanımlamaktadır: “Çocuğun beden ve akıl sağlığım bozan, onun gelişmesine ve yaşamasına olumsuz etki yapan veya yapma olasılığı olan her türlü, fiziksel veya duygusal davranış ile cinsel istismar veya ihmal olgularının tümüdür”. Çocuğa yönelik şiddet ve istismar çok eski zamanlardan beri mevcuttur. Yine çok eski devirlerden beri […]

Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismarın Türleri Google

Genellikte 4 türde olmaktadır: Fiziksel, cinsel, duygusal şiddet ve çocuğu ihmal. Fiziksel şiddet ve istismar, çocuğun ebeveyn veya bakıcısı tarafından fiziksel zarar ile sonuçlanan veya sonuçlanabilecek bir eyleme maruz bırakılmasıdır. Bu­nun en belirgin işareti; derideki yara-bereler, özellikle uzun kemik ve kaburgalardaki kırıklar vb. işaretlerdir. Küçük çocuklardaki fiziksel şiddetin en sık rastlanan şekli çocuğu sarsmadır. Özellikle […]

Çocuğa Yönelik Şiddet ve İstismarın Yaygınlığı Google

Uğradıkları şiddet ve istismar nedeniyle ölen çocuklarla ilgili istatistikî bilgiler ölüm kayıtlarına girmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 2000 yılında bu neden­le 57.000 çocuk ölmüştür. En çok tehlike altında olanlar, 0-4 yaş arasındaki çocuk­lardır. Gelir düzeyi yüksek ülkelerde şiddet nedeniyle 5 yaş altı çocuk ölümleri; kızlarda 100.000’de 1,8, erkeklerde ise 2,2’dir. Orta gelir düzeyindeki ülkelerde bu […]