Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Aşk Google

Çok uzun yıllardan beri sanat dünyasının başat temalarından olan aşk, artık bilimsel araştırmalar için de popüler bir konudur. Romantik Aşk Deneyimi Bir araştırmada (Averill ve Boothroyd, 1977; Aktaran: Sears, Peplau, Taylor; 2000) üniversite öğrencilerine, pazartesi başlayan bir tren yolculuğunda tanışıp, ilk görüşte birbirlerine aşık olan ve cuma günü hayatlarını birleştiren iki gencin öyküsü anlatılır. Devamında […]

Atfetme Google

Yeni kişilerle karşılaştığımızda bizde kimi izlenimler oluşur. Bu izlenimlerin çoğu sözlü, sözsüz davranışlardan ve giyiniş biçimlerinden kaynaklanır. Sergilenen davranış ve giyiniş şekline bakarak insanlara atıflarda bulunuruz. İnsanların kendisini ve çevresini anlama isteği, onu atfetme süreçlerini kullanmaya yöneltir. Başka şekilde söylersek, atfetme süreçlerinin temelinde insanların davranışlarının altında yatan nedenleri anlama isteğinin olduğu ileri sürülmektedir (Cüceloğlu, 1991; […]

Atfetme – Yükleme Google

Diğer insanlar hakkında yaptığımız en önemli çıkarımlardan biri, neden öyle davrandıklarıdır. Bir bireyin bir partide çekingen olmasının ve başkasının dışa dönük olmasının nedeni nedir? Atfetme ya da yükleme kuramı, insanların “niçin?” sorusunu; ne zaman ve nasıl sorduklarıyla ilgili psikoloji konusudur. İnsanların, neyin neye sebep olduğunu nasıl ve niçin çıkarsadıklarını inceleme Fritz Heider ile başladı. O, […]

Ayrılık ve Boşanma Konusunda Ailelere Öneriler Google

– Çocuklar çoğunlukla boşanmadan kendilerini sorumlu tutarlar. Bu onlara, “Boşanmamız senin yaptığın herhangi tirşeyle ilgili değil. Bunu bilmeni is­tiyorum. Bu sadece babanla benim aramda bir konu.” şeklindeki ifadelerle mutlaka açıklanmalıdır. – Anne-babalar boşanmanın sorumluluğunu birlikte üstlenirlerse uzun vade­de, çocukların yeni duruma uyumu daha kolay sağlanır. – Çocukların, ayrılmalarına karşın ebeveynlerin onlara sevgisinin sürekli ola­cağım bilmeleri […]

Ayrımcılık Google

Önyargılı tutumlar ve özellikle önyargının sonucu olan ayrımcılık, sadece sosyal psikologların ilgilendiği bir alan değildir. Sosyal bir problem olarak görülen ayrımcılık konusunda psikologlar kadar sosyologlar, siyaset bilimcileri ve sosyal felsefeciler de çalışmalar yapmaktadırlar. Bu disiplinler arası alanda, sosyal psikoloji, daha çok sosyal kategorileri temsil eden kişiler arasında sergilenen ayrımcı davranışlara odaklanmaktadır (Brewer ve Crano, 1994). […]

Babalık ve Annelik Psikolojisi Arasındaki Farklar Google

Babalar, özellikle annelik duygusu içindeki özel zevki tatmadıklarından, bu duy­gunun insana mutluluk şeklinde geri döndüğünün de farkında olmazlar. Bu de­mek değildir ki babada çocuk sevgisi yoktur. Babalık, annede olduğundan çok farklı bir şekilde öğrenilebilir bir davranıştır. Babada çocuğunu koruma duygusu ve onun ihtiyaçlarını giderme ile ilgili olarak bağlılık duygusu daha ön plandadır. Aile içinde, çocuklar […]

Başkalarını Düşünme Davranışının (Altruizm) Varolduğu Doğru Mu? Google

Başkalarına yardım etmede oldukça uygun olan insanların durumlarının açıklandığı önceki üç konu (ödül-bedel modeli, pozitif ruh halinin etkisi ve negatif durumlarda yardım etme modeli) sosyal yardım edici davranışların altında egoistik dürtülerle motive olmanın yattığını varsaymaktadır (Franzoi, 2000). Acaba egoizm dışa dönük davranışların altında yatan nedenlere mi bağlıdır? Kişisel saygınlığını arttırmak ve utanç duygusundan kurtulmak sizce […]

Batı Felsefesinin Başlangıcı ve Logos Kavramı Google

İnsan türünü diğer türlerden farklı kılan ilginç bir özellik, insanın yalnızca çevreyle doğal bir ilişki içinde bulunan, hayatta kalan ve türünü devam ettiren bir canlı olmayıp aynı zamanda içinde bulunduğu dünyayı açıklamaya ve anlamlı hale getirmeye çalışan bir varlık olmasıdır. Bir balık veya kedi beslenme işlevini düzenli olarak yerine getirerek yaşamını sürdürürken, insan, farklı olarak, […]

Bekârlık ve Birlikte Yaşama Google

İleri sanayi toplumlarında aile bazı kesimlerce artık bir yük olarak algılanmaya başlamıştır. Bu durumda yeni bir hayat tarzı bulunmaya çalışılmış ve birlikte yaşama olgusu bir evlilik alternatifi olarak gündeme gelmiştir. Bunun sonucunda toplumlarda bekârlık oranı hızla yükselmeye başlamıştır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde 20-24 yaş grubu arasındaki kadınlarda, 1960’da, bekârlık oranı % 28 iken aynı oran […]

Beliren Norm Kuramı Google

Beliren norm kuramı (emergent norm theory), modern sosyal psikolojide kitleyi anormal olarak görmekten uzaklaşan ilk kuramdır (Turner ve Killian, 1987). Diğer kitle kuramlarının tersine, bu kuram, kitle davranışını, kuralları olan normal bir sosyal süreç olarak görmektedir. Kitle davranışı birtakım normlar içeriyorsa ve kitle de kendiliğinden yani planlanmamış şekilde davranış gösteriyorsa, o zaman hemen o anda […]