Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Algının Özellikleri Google

Duyu organlarımız tarafından kaydedilen uyarıcıların beynimiz tarafından anlamlı algısal yaşantılar haline dönüştürülmesi, gelişi güzel değil, belirli ilkeler çerçevesinde yapılmaktadır. Bu ilkelere aynı zamanda algısal yaşantılarımızın özellikleri ya da algının özellikleri de denmektedir. İçinde yaşadığımız çevreyi belirli bir yapı, süreklilik ve anlamı olan bir çevre olarak algılamamızı ve dolayısıyla bu çevre içinde rahat hareket edebilmemizi algılarımızın […]

Ana Baba Tutumlarının Çocuğun Cinsel Gelişimine Etkileri Google

Cinsellik dediğimizde, canlı varlıkların erkek ya da dişi olmanın gereği olarak gös­terdikleri özellikler anlaşılmalıdır. Cinsiyet ise; insan, hayvan ya da bitkilerde; er­kekle dişiyi ayırt ettiren özelliklerdir. Cinsiyetin döllenme sırasında, yani spermin yumurtayı döllemesi anında belirlendiği kanıtlanmıştır. Cinselliğin 2 temel işlevi vardır. Birincisi biyolojik olup neslin devamım sağlar. Cinselliğin psikolojik işlevi ise bireyin sevme, sevilme ve […]

Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları Google

Bazı dönemlerde insan olarak bir şekilde yaşadığımız, dolayısıyla yakından tanıdığımız bir duygu durumudur anksiyete. Yaşadığımız strese verdiğimiz yanıtın önem­li bir parçasıdır ve bizi tehlike anında eyleme geçmeye hazırlamaktadır. Bu bağ­lamda normal anksiyete; gerekli, ussal, hatta yaşamsaldır. Ancak aşırı olduğunda günlük yaşamı olumsuz etkilemekte, kişisel başarıyı engellemektedir. Anksiyete bir tür korkudur. Ancak korkuya kıyasla daha belirsiz […]

Anne Baba Olamamak Google

Anne baha olmak her kadın ve erkeğin hayali, tatmak istediği bir duygudur. Ancak ne yazık ki istatistikler her 100 çiftten 15’inin çocukları olmadığını göstermektedir. Eşlerin herhangi bir korunma yöntemi uygulamadıkları halde sağlıklı bir ilişkinin yaşandığı 1 yıl boyunca çocuklarının olmaması, bu konuda bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Kısırlık olarak tanımlanan bu sorun son yıllarda gerek […]

Anne Baba Olmaya Hazır Olmak Google

Çocuğu sağlıklı olarak dünyaya getirmek ve onu her yönden sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırmak ana babanın başlıca görevidir. Bu nedenle bu rolün gerektirdiği sorumlulukların daha çocuk dünyaya gelmeden üstlenilmesi gerekir. Eşler durumlarını ve koşullarını gözden geçirip, ana baba olmaya her yönden hazır olduklarına inandıklarında çocuk sahibi olmayı düşünmelidir. Şimdi ana baba olmaya hazır oluş […]

Anne Baba Olmaya Karar Verme Google

Çocuk sahibi olmak, eşlerin, evlilik yaşamlarında verdikleri en önemli kararlardan ve yüklendikleri en zor görevlerden biridir. Çocuk sahibi olmak genelde her evli çiftin önde gelen beklentilerinden biridir. Başta gençlerin yakınları olmak üzere çevreleri de aileye yeni bir üyenin katılmasını ilgiyle ve merakla bekler. Hatta kimi zaman bu beklentiler baskı niteliğine dönüşerek eşleri bunaltacak bir nitelik […]

Anne Babalık Rolü Google

Ana babalık rolü yaşamda üstlendiğimiz en önemli rollerden biridir. Bu rol topluma sağlıklı üyelerin kazandırılması yönüyle toplumca da değerli kılınmış statüsü yüksek bir roldür. Çünkü yetiştirilecek her çocuk aileye olduğu kadar topluma da kazandırılacak bir üyedir. Ana babalık yaşamın doğal akışı içinde hazırlanılan bir roldür. Küçük yaşlarda oynanan evcilik oyunlarında çocuklar eş olmaktan çok anne […]

Anne-Baba Tutumunun Kardeşler Arası İlişkilere Etkisi Google

Olumlu Anne-Baba Tutumlarının Kardeşler Arası İlişkilere Etkisi: Anne-babalar çocukları arasındaki çatışmaları doğal karşılamak, çatışmaların nedenlerini anlamalı, çatışmalara olabildiğince karışmamalıdır. “Bunu kim başlattı?”, “Neler ol­du?” gibi sorular sorulmamalıdır. Çocuklar tarafından tartışmanın içine çekilmek onları ilişkileri açısından sağlıksız, anne-babalar içinse moral bozucudur. Ayrıca olayın ne kadar dışında kalınırsa çocuklar çatışmalarını çözmede o kadar becerik­li ve yaratıcı olurlar. […]

Anne-Baba ve Çocuk İlişkileri Google

Çocuğun gereksinimleri en uygun biçimde aile ortamında karşılanır. Bunun için çocuğun; yetişkinlerden farklı, kendine özgü duygu ve düşüncelerin yaşandığı bir dizi evreden geçerek gelişen bir varlık olarak benimsenmesi gerekir. Anne-babalar çocuklarını eğitirken öncelikle çocukları farklı gelişim aşamala­rındaki tutum ve davranışlarını bilmeli, çocuğun bireyselliğine saygı göstermeli; her çocuğun kardeşlerinden ve arkadaşlarından farklı, bağımsız, kendine özgü ni­telikleri, […]

Araştırma Etiği (Ahlakı) Google

Sosyolojik araştırmalarda uygun bir araştırma metodolojisi kadar önemli bir diğer konu da etik ile ilgili davranış ve kurallardır. Sosyologlarda tıpkı doğa bilimlerinde olduğu gibi istedikleri her türlü araştırmayı istedikleri biçimde yapamazlar. Her araştırmada araştırıcının etik açısından uyması gerekli bazı kural ve kaideler vardır. Her araştırmacı profesyonel bir kişi olarak bazı etik standartlara bilim ve ahlak […]