Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Ailenin Toplumsal Bir Birim Olma Özelliği Google

Ailenin Toplumsal Bir Birim Olma Özelliği

Bir yazar, “Çocuk iki dünyaya doğar.” demiştir. Bu dünyalardan biri; denizleri, göl­leri, nehirleri, ormanları, dağ ve tepeleriyle fiziksel dünya; diğeri ise, içinde yaşadı­ğı toplumun, öteden beri süregelen sosyal özelliklerinin belirlediği ve atalar tarafından yaratılmış olan sosyo-kültürel dünyadır. Buna örnek olarak beslenme veri­lebilir. İnsan yaşamak için fiziksel dünyada var olan besinleri yemek zorundadır. Ama hangi besinleri […]

Aileye Sistemik Bakış Google

Sistem kuramım ilk 1928 yılında Ludwig von Bertalanffy geliştirmiş, 1945 yılında da “Genel Sistemler Kuramı” olarak adlandırmıştır. Sistem yaklaşımı yalnızca dav­ranış bilimlerine özgü bir yaklaşım değildir. Fizikten davranış bilimlerine, sosyal bilimlere, tarih ve felsefeye kadar pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu kurama gö­re bir yapının parçaları arasındaki ilişkiye, tek boyutlu değil çok boyutlu yaklaşıl­ması ve olayların […]

Aileye Yeni Bireylerin Katılması Google

Başlangıçta karı ve koca tarafından kurulan ailenin tamamlanması, aileye yeni bi­reylerin, yani çocukların katılması ile gerçekleşir. Yeni bireylerin aileye katılması, daha önce karı ve koca olarak adlandırılan eşlere yeni bir de kimlik katar: Anne­lik ve Babalık. Karı-koca artık daha büyük sorumluluklar ile karşı karşıyadır. Çün­kü yeni gelen bireyin kişiliğinin oluşumu, karakterinin biçimlenmesi ve benlik say­gısının […]

Akran İlişkileri Karşısındaki Ana Baba Tutumları Google

Aile ve akranlar çocuklar için koruma ve destek sağlarlar. Ancak ailenin birincil ro­lü koruma ve bakımı sağlamaktır. Akranlar ise aile kadar koruyucu değillerdir. Ai­lelerin çoğu, oyun faaliyetinin çocuğun gelişim ve eğitimindeki etkisini düşünme­den boşa harcanan zaman olarak değerlendirir. Bu yaklaşım içinde olan ana-babalar, çocuğa oyun ortamı hazırlayacaklarına çocuğu oyundan uzaklaştırma yolu ararlar. Oysa çocuk, oyunlarla […]

Akran İlişkilerini Geliştirme Google

Bir çocuğun müdahale edilmesini gerektirecek derecede ilişki problemi yaşadığı­na karar vermek, sanılandan daha karmaşık bir konudur. Buradaki temel sıkıntı, farklı insanların farklı davranış kalıpları beklemesi ve buna göre farklı değerlendir­meler yapabilmesidir. Öğretmenler, anne-babalar ve akranlar, problem olan dav­ranışlar konusunda çok farklı şeyler düşünebilir ve çocuğu kendi farklı bakış açı­larına göre değerlendirebilirler. Böylesi durumlarda değişik görüşleri […]

Akran İlişkisi Kuramayan Çocuklar Google

Hepimizin anıları arasında, diğer çocukları oyunlarına seyirci kalarak sınıfın ya da bahçenin bir köşesine büzülmüş, mutsuz çocuk yüzleri vardır. Bu çocukların bazı­ları, mızıkçılık yapıp oyunu bozan “yaramazlar”, bazıları oyuna katılma isteğini di­le getiremeyen ürkek ve sessiz çocuklardır. Çocukların akran ilişkisi kuramaması, akranları ile oynanan oyunlara katılma­ması, sürekli mızıkçılık, kuralları çiğneme, saldırganlık göstermesi; ruhsal geliş­me ve […]

Akran İlişkisinin Psikolojik Dayanakları Google

Çocuklar ilk ilişkilerini genellikle anneleri ve ailenin diğer fertleriyle kurarlar. İlk çocukluk dönemlerinde onları bakıp büyüten anne-babaları ile kurdukları ilişki, o anki ve gelecekteki mutluluk duygularıyla yakından bağlantılıdır. Akran ilişkileri bebeklik döneminden itibaren başlar. 12 aylıktan itibaren yaşıtlarını gördüğünde onlara bakmaya, gülümsemeye ve dokunmaya çalışarak onlarla iletişim kurar. Ancak bu temaslar çok kısa sürelidir, genelde […]

Algı Nedir? Google

Çevremizin farkına varmamızı duyum ve algı adı verilen iki sürecin sağladığını belirtmiş ve duyumu uyarıcıların bir duyu organı yoluyla sinir akımı haline dönüştürerek beynimize ulaştırılması olarak tanımlamıştık. Algı ise, duyu organları tarafından kaydedilen uyarıcıların beynimiz tarafından örgütlenip, yorumlanarak anlamlı hale getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir bakıma, duyumu uyarıcıların duyu organlarımız üzerinde bıraktığı etki, algıyı da bu […]

Algı Yanılmaları Google

Algının yukarıda açıkladığımız özellikleri, daha önce de belirttiğimiz gibi, günlük yaşam açısından büyük önem taşır. Örneğin, algımızın değişmezlik özelliği olmasaydı, bir kez gördüğümüz bir nesneyi bir başka koşul altında gördüğümüzde tanımamız; örgütlenme özelliği olmasaydı belki de nokta ve çizgilerden başka bir şey görmemiz mümkün olmazdı. Bununla birlikte, algımızın özellikleri zaman zaman gördüklerimizi yanlış değerlendirmemize, yani […]

Algıda Öğrenmenin Rolü Google

Algısal özelliklerinin doğuştan mı geldiği yoksa öğrenme yoluyla sonradan mı kazanıldığı kökeni 17. yüzyıla kadar uzanan tartışmalı bir sorudur. Descartes, Kant gibi bazı filozoflar algısal özelliklerimizin doğuştan var olduğunu, Berkeley, Locke gibi bazı filozoflar ise öğrenme yoluyla sonradan kazanıldığını savunmuştur. Duyum ve algı konusunda çalışan ilk psikologlardan olan Hering ve Helmholtz da algıda öğrenmenin rolüne […]