Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

Aile, Din ve Ahlak Google

Din ve ahlak kurumu, insan yaşamının manevi yönüyle ilgili olmakla birlikte insan ilişkilerini düzenlemesi ve toplumsal düzeni sağlaması açısından sosyal işlevleri de olan evrensel bir kurumdur. Din, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en ilkelinden en gelişmişine kadar her toplumda var olmuş sosyal bir kurumdur. Hemen her dinin bir ahlaki yönü vardır. İyi ve güzel ahlak, […]

Ailede Anne, Baba ve Çocuk İlişkileri Google

Çocuğun dünyaya gelmesiyle eşlerin rol ve sorumlulukları değişmektedir. Dünyaya gelen bebek eşlere, anne baba olmanın sevinç ve mutluluğuyla birlikte, yeni rol ve sorumluluklar da yüklemektedir. Eşler arasındaki bağ, aileye yeni bir üyenin katılmasıyla yaşam bağına dönüşmektedir. Ana babanın görevi, çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, onu yaşamda güvenli kılmak, ona yaşamı öğretmek ve sorunlarla başa […]

Ailede Boş Zaman Değerlendirilmesi Google

Ailenin, doğal ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olarak kullandığı zamanlar dışında kalan, kısa ve uzun süreli zaman dilimleri boş zaman olarak tanımlanmaktadır. Aile üyelerinin, boş zamanlarını yararlı etkinliklerle değerlendirmeleri hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemlidir. Boş zaman, boşa geçirilecek ya da gelişigüzel harcanacak bir zaman değildir. Boş zaman değerlendirme: – Bireyin kendini ifade […]

Ailede Disiplin Google

Ailede disiplin, aile bireylerinin yaşamlarını sağlıklı ve bilinçli bir şekilde bir arada geçirmelerini sağlayan bir düzen ve yaşam tarzıdır. Her evin kendine özgü bir disiplin anlayışı, her ailenin önem verdiği değerleri ve davranış şekilleri vardır. Evde uygulanan disiplin kuralları hiçbir yerde yazılı değildir. Anne babanın koyduğu kurallar, genellikle ailelerinden gördükleri, çevrelerine danışarak öğrendikleri ya da […]

Ailede İletişim Google

Aile farklı çevrelerden gelen ve farklı kişilik özellikleriyle donanmış, karşı cinsten iki insanın evlilik yoluyla oluşturdukları bir birliktir. Evlilik her iki taraf için de yeni bir durum ve yeni bir ortam anlamına gelir. Kısacası evlilik eşler için yeni bir yaşam biçimidir. Bu yeni duruma uyum, eşlerin birbirlerini yeterince tanıdıkları, anladıkları ve ihtiyaçlarını karşılayabildikleri ölçüde gerçekleşebilir. […]

Ailede Kardeşler Arası İlişkiler Google

Ailede ikinci bir çocuğun dünyaya gelmesi ile aile ilişkileri yeni bir boyut kazanır. Aileye katılan bu yeni üye, dünyaya ilk gelen çocuğa ablalık ya da abilik rolünü getirir. Aile içi ilişkiler dengesinde değişiklik yaratan bu durum kimi zaman ailede gerginliklere yol açabilir. Ailede kardeşler arasındaki ilişkinin niteliği, hem ailenin huzur ve mutluluğu hem de çocukların […]

Ailede Sevgi Google

Sevgi, insanları birbirine bağlayan en güçlü duygudur. Yaşamı sürdürebilmek için anne ve babanın bakımına ihtiyacı olan çocuk, doğduğu andan itibaren onların sevgi ve şefkatine muhtaçtır. Çocuğun sevgi ihtiyacı, doğduğu andan itibaren doyurulmayı bekler. Bu sevginin niteliği, çocuğun tüm yaşamını etkiler. Sevgi, çocuğa güven içinde olduğu, korunduğu, yalnız olmadığı ve değerli olduğu duygusunu kazandırır. Bu duygular […]

Ailede Sorumluluk Paylaşımı Google

Her ailenin günlük yaşamının bir parçası olan evle ilgili faaliyetler, o evde yaşayan üyeler tarafından paylaşılması gereken sorumluluklardır. Ailenin düzenli bir yaşam sürmesi bu sorumlulukların yerine getirilmesi ile mümkündür. Ailede sorumluluk paylaşımı ailenin amaçlarının gerçekleşmesinde işlevsel işbirliği sağlar. Çünkü sorumluluk paylaşımı: – aile bireyleri arasında sağlıklı ilişkilerin kurulmasında, – aile üyeleri arasında duygu ve düşüncelerin […]

Ailede Stres ve Travma Google

Yaşamsal olayların çoğu aile içinde gerçekleşmektedir, dolayısıyla en fazla stres yaratıcı olaylar da ailede yaşanan olaylardır. Öte yanda stresin insan sağlığım etki­leyen önemli bir faktör olduğu genel olarak kabul edilen bir görüştür. Sağlık üze­rinde etkili olan psiko-sosyal etmenleri araştıran çalışmalar; stres ve sosyal deste­ğin, insanların hastalıklara olan duyarlılıklarını etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmalar ailenin, üyeleri için […]

Ailede Temel Kavramlar Google

Yaşamımızda en çok yer alan kavramlardan birisi ailedir. Buna karşın üzerinde an­laşılmış tek bir aile tanımı yoktur. Aşağıda en sık kullanılan tanımlardan seçilmiş örnekler verilmiştir. – Toplumu oluşturan en küçük birimdir. – Birbirine kan ve evlilik bağı ile bağlanmış iki veya daha fazla sayıda üyeden oluşan gruptur. – Birbirleri ile biyolojik, psikolojik, sosyal ilişkileri ve […]