Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Davranış Bilimlerine Giriş

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1003 – Davranış Bilimlerine Giriş Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Sosyolojiye Giriş ve Yöntem Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bir disiplin olan sosyolojiyi tanımlayacak, – toplumsal yaşamdaki yerini tartışabilecek; temel ilgi odağını, grup ilişkilerindeki önemini ve amacını açıklayacak, – sosyolojinin alt dallarını tanımlayacak, – sosyolojinin kullandığı yöntem ve bilimsel araştırmada takip edilmesi gerekli aşamaları örneklerle tartışabileceksiniz. On beş yaşındayken Willie Basket, […]

02. Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – ilk ve ortaçağdaki toplumsal düşüncenin temellerini inceleyecek – sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenleri açıklayacak, – ilk sosyologların toplum konusundaki düşüncelerini ve sosyolojinin üç temel yaklaşımı olan fonksiyonalist, çatışma ve etkileşimcilik yaklaşımlarını açıklayacak, – yeni yaklaşımlardan sosyal alışveriş […]

03. Toplum ve Toplumsal Yapı Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – toplum kavramını: onu oluşturan koşullan dikkate alarak tanımlayacak, – toplumsal yapı ve bu yapıyı oluşturan parçalar olan kültür, toplumsal sınıf, statü, rol, kurum ve grupları açıklayacak. – insanoğlunun tarihi gelişimiyle oluşan toplum türlerinin temel özelliklerini açıklayarak tanışabileceksiniz. Bir Alman turist olan Helmut […]

04. Kültür Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplum ve insan bilimleri için temel bir kavram olan kültürü ve temel özelliklerini, kültürel farklılıklar ve kültürel birleşme kavramlarını tanımlayacak, – dil ve kültür ilişkisini açıklayacak, – kültürü oluşturan temel parçalardan değerler ve normu tanımlayacak, – popüler ve fakirlik; ideal ve gerçek; […]

05. Toplumsallaşma Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – toplumsallaşma kavramını, özellikleri ve amaçlarından yola çıkarak tanımlayacak; toplumsallaşma sürecindeki etkenleri açıklayacak, – toplumsallaşma ile ilgili benlik, ayna benlik ve rol alma gibi sosyolojik kuramları tanımlayıp, toplumsallaşmadaki etkilerini tartışacak, – toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasında sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarını tanımlayarak, açıklayabileceksiniz. 1938 […]

06. Toplumsal Gruplar Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – grup kavramını, diğer toplumsal oluşumlardan ayıran temel özellikleri dikkate alarak tanımlayacak ve grup olgusunun toplumsal yaşamdaki yeri ve önemini kavrayacak, – grup türlerini tanımlayacak, – grup normlarını karşılaştırarak açıklayabileceksiniz. Bundan altmış yıl önce Kaliforniya’da Pasadena’da yeni bir restoranın açılışı, yerel halkın ilgisini […]

07. Aile Kurumu Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – toplumsallaşmada etkili kurumlardan biri olan aile kavramı ve aile oluşumunda önemli olan evlilik kavramlarını tanımlayacak, – aile yapıları ve türlerini açıklayarak, bunların görev ve işlevlerini tanımlayabilecek, – aile ve evlilik biçimlerini tanımlayacak, – sosyolojinin önemli kuramlarının aile kurumunu ele alış biçimi ve […]

08. Toplumsal Tabakalaşma ve Değişme Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Toplumsal tabakalaşma kavramını, tabakalaşma sistemlerinin toplumlarda oluşum sürecini ve farklılıkları dikkate alarak tanımlayacak, – Toplumsal tabakalaşma sistemiyle ilgili yaklaşımları karşılaştırarak inceleyecek ve tanışabilecek, – Toplumsal Hareketlilik, Toplumsal Değişme ve Modernleşme kavramlarını oluşturan etkenleri ve aralarındaki farklılıkları tanışarak tanımlayabileceksiniz. 1912 yılının 10 Nisan’ında […]

09. Psikoloji Bilimine Giriş Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – psikoloji bilimini, onu oluşturan öğeleri ve temel amaçlarını dikkate alarak tanımlayacak, psikolojinin diğer bilimler arasındaki yerini ve ilişkisini tartışacak, – psikolojinin araştırmaya ve uygulamaya yönelik dallarını ve alt dalları ayrıntılı açıklayarak, farklılıkları tartışabilecek, – psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem ve teknikten açıklayabileceksiniz. Her […]

10. Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteye çalıştıktan sonra; – yaşam boyu gelişim psikolojisini, temel kavramları ve amaçlarını açıklayarak tanımlayacak, – davranış gelişiminde, biyolojik ve çevresel etkenleri açıklayacak, – davranış gelişimini açıklamaya yönelik geliştirilen başlıca kuramları tartışabileceksiniz. İsviçreli ünlü psikolog Jean Piaget, bilişsel gelişime ilişkin görüşlerinin pek çoğunu, -Lucienne, Jacgueline ve Laurent- […]